Main content

Poznámky do diáře - Neušlo nám

poznámky do diáře

  • Česká bibliofilie - nedílná součást národní kultury je hlavní motto výstavy, kterou hostí Památník národního písemnictví v prostorách Malé výstavní síně od 18. 6. do 31. 8. 2008. Výstavu zde pořádá Spolek českých bibliofilů (SČB) k 100. výročí svého založení a prezentuje na ní průřez bibliofilské práce i vydávání krásných knih od začátku 20. století.
  • Ministerstvo kultury ČR, Sdružení knihoven ČR, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Ústřední knihovnická rada ČR zvou na konferenci Knihovny současnosti 2008, která se uskuteční ve dnech 16.-18. 9. 2008 v Junior centru SEČ. Stránky konference jsou http://www.sdruk.cz/sec/.
  • Seminář IVIG 2008 - Informační vzdělávání a informační gramotnost v teorii a praxi vzdělávacích institucí se uskuteční 25. 9. 2008 v aule Univerzity Karlovy, Praha 5, Jinonice. Je věnován podmínkám a aktivitám podporujícím informační gramotnost na základních, středních a vysokých školách. Viz http://knihovny.cvut.cz/ivig/seminar.html.
  • Sekce veřejných knihoven SKIP vyhlašuje již 12. ročník celostátní akce Týden knihoven v termínu 6.-12. října 2008. Letos s mottem Knihovny - rodinné stříbro. Více informací naleznete na http://skip.nkp.cz/akcTyden08.htm.

neušlo nám

  • Svitavy mají od června letošního roku novou moderní knihovnu, která se stala součástí vzdělávacího a kulturního centra Fabrika Svitavy.
  • Národní knihovny České republiky a Íránské islámské republiky navázaly spolupráci. Dne 17. 6. 2008 ředitelé obou knihoven podepsali Memorandum o porozumění, díky kterému se budou moci obě instituce vzájemně inspirovat a podporovat v péči o knihovní fondy, které spravují. Na jednání se vzájemně seznámili se současnými prioritami institucí a shodli se na významu digitálního zpřístupňování kulturního dědictví.