Main content

Červenec/srpen 2008

Seznam článků

Příloha k 60. výročí časopisu Čtenář

60 let - 60 obálek Čtenáře

Historie Čtenáře vyčtená z tiráží

volně k prohlednutí

Od redakčního stolu

- volně k přečtení

Poznámky do diáře - Neušlo nám

TÉMA: Biblioterapie - léčba četbou

Biblioterapie je mezi bibliologickými vědami velmi mladou disciplínou. Je to způsobeno tím, že vznikala na základech psychiatrie a psychologie. Původně byla využívána při léčbě psychických poruch, což je praktikováno v současnosti ve Spojených státech amerických a v západní Evropě. Autor zachycuje v příspěvku období posledních 100 let vývoje této disciplíny...

Knihovnická dílna 2008

Knihovna pro rodinu bylo ústřední heslo letošní Knihovnické dílny, která se uskutečnila 23.-24. dubna 2008 v Malém sále Městské knihovny v Praze. Toto setkání knihovníků, které je zaměřeno především na profesionální knihovny, má u odborné veřejnosti značnou oblibu...

Elektronická hudební knihovna

Knihovna Nadace Bohuslava Martinů

Musica (MUS) oborová brána pro hudbu a hudební vědu

Musica (MUS) je jednou z oborových bran, které navazují na univerzálně zaměřený projekt Jednotné informační brány (JIB). Shodné technické řešení i obdobná struktura oborových bran a JIB by měly poskytovat značnou výhodu především uživatelům, kteří se v nich setkávají s dobře známým prostředím a totožnými nástroji i vyhledávacími možnostmi...

JAK NA TO: Individuální granty dalšího vzdělávání aneb Má cesta za poznáním…

Klasici nizozemské literatury v současných českých (a slovenských) překladech

Nizozemská literatura se v poslední době těší poměrně velké přízni českých vydavatelství. Podíváme-li se na statistiku zhruba posledních deseti let, zjišťujeme, že každoročně vychází až deset literárních titulů přeložených z nizozemštiny. Už tradičně na tom mají svou zásluhu obzvláště některá vydavatelství (např. Argo, Mladá fronta, Nakladatelství Lidové noviny, Odeon, Paseka), která se ujímají u nás bohužel zatím jen málo známých nizozemských autorů...

Na cestě za většími prostorami pro šumperskou knihovnu

JAK NA TO: Zákoník je také kniha

Povinné odkládání oděvů a zavazadel v knihovnách (šatny, skříňky) a následná zodpovědnost knihovny za tyto věci pokud jsou ukradeny, poničeny.

Je profese knihovníka úplně zastaralá? - 7

Knihovníci v boji o „nového člověka“: snahy o řízení četby v literární kultuře 50. let

Ve dnech 4. až 6. března 1949 se v tehdejší budově Národního shromáždění sešel ustavující sjezd Svazu československých spisovatelů. O akci, již český kulturní tisk s odkazem na známý Stalinův výrok označil jako „sněmování inženýrů lidských duší“, referoval na stránkách časopisu Čtenář osvětový pracovník Jindřich Flégl. Ve svém článku mimo jiné konstatoval, že jednání postavilo nové úkoly nejen před autory literárních děl, ale i před ty, „kdož s knihou pracují“ - tedy před české knihovníky.1 Právě oni totiž měli zajistit, aby nové ideje ztvárněné v literárních dílech na čtenáře působily tím správným způsobem. Rozvedeme-li citovaný Stalinův slogan, pak se knihovníci měli stát soustružníky lidských duší, kteří za pomoci knih opracují lidský materiál a vytvoří z něj onoho požadovaného „nového člověka“...

ZE ZAHRANIČÍ: Knihovny na internetu v Holandsku

Třídění Kongresové knihovny

Přehled obhájených diplomových prací na ÚISK FF UK v květnu 2008

Již rok se setkáváte s přehledy obhájených diplomových prací Ústavu informačních studií a knihovnictví Univerzity Karlovy v rámci seriálu, který seznamuje širší knihovnickou veřejnost se zdroji aktuálních informací z našeho oboru a přispívá k větší využívanosti diplomových prací našich studentů...

Perličky (nejen) z besedy pro mateřské školy

Z KNIHOVEN...

Zuzana Helinsky odpovídá (nejen) ze Švédska

Novinky z fondu Knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR

ZE SVĚTA

Základní kameny nové budovy Národní knihovny ČR aneb Národ sobě II - 19