Main content

ZE SVĚTA

Zdroje jsou dostupné v knihovně knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Slovenská pedagogická knižnica pravidelně organizuje soutěž o nejzajímavější akci, kterou připravila školní knihovna. Vyhlašuje ji ke Dni školních knihoven, který se slaví 22. října. V loňském roce se soutěže účastnilo 270 školních knihoven s akcemi, které připravily na téma „Vzdělávání podporované školní knihovnou“. Absolutním vítězem se stala Základní škola v Poľnom Kesove, která soutěžila s akcí Hledáme v knihách sedm divů Slovenska. V pořadu jsou děti vedeny k tomu, aby vyhledávaly informace v různých oborech, jako je příroda, zvířata, rostliny, historie, osobnosti, pohádky, pověsti, kulturní a historické památky. V pořadí druhá škola, která uspěla, nabídla osm aktivit, mj. Zahrajme si na sci-fi, Jak vznikla kniha, Zahrajme si na spisovatele apod., které spojila pod názvem Co nám zanechal Gutenberg. V pořadí třetí škola zorganizovala několik aktivit, např. Tvorba pohádkového leporela, Člověk vynálezce, Postavme člověka na nohy nebo Naše kniha do školní knihovny. Řada knihoven organizovala literární a vědomostní kvizy, čtenářské maratony, prezentaci vlastní tvorby žáků, dramatizace pohádek, literární relace do školních rozhlasů, exkurze do tiskáren. Informace o soutěži lze najít na URL http://www.spgk.sk/kniznice/sutaz.html.

(Knižnica - Roč. 9, č. 2 (2008), s. 39-40)

Pod názvem SLAINTE najdeme WWW portál, vytvořený pro potřeby knihovníků a informačních pracovníků ve Skotsku. Spojuje WWW stránky dvou organizací, CILIPS (Chartered Institute of Library and Information Professionals in Scotland)a SLIC(Scottish Library and Information Council). Portál přináší aktuality, kalendář vzdělávacích akcí nebo digitální knihovnu plných textů. Zastřešuje také řadu dalších informačních služeb pro knihovny ve Skotsku. Pod záložkou Digitální knihovna je k dispozici databáze bibliografických záznamů internetových dokumentů obsahujících odkazy k plným textům na WWW. Nedávno byla přidána sekce Právo duševního vlastnictví a copyright. Tato stránka přináší přehled problematiky autorského práva zaměřený speciálně na potřeby knihovníků a informačních pracovníků. Jak autoři upozorňují v úvodu, jedná se pouze o orientaci v problematice a nikoliv o právnické rady. Stránky tedy nemohou nahradit konzultaci s právníkem. Na stránkách lze nalézt terminologické informace, přehledy zákonů.

(http://www.slainte.org.uk/copyright/copyrightindex.htmhttp://www.slainte.org.uk/)

WWW stránky Národní knihovny Walesu upoutávají zajímavým pojetím komunikace s veřejností. Složka Elektronická učebna je určena uživatelům, kteří se chtějí dozvědět víc o knihovně a jejích službách. Služba je, stejně jako ostatní stránky Národní knihovny, vedena dvojjazyčně: anglicky a welšsky. Elektronická učebna obsahuje informace pro návštěvníky stejně jako tipy pro učitele a rodiče a hry pro dospívající. Tomuto zaměření odpovídá design stránek, dosti svěží až rozverný. Příkladem je představení ředitele Národní knihovny Walesu: návštěvník vidí jeho fotografií s popiskem Kdo to je? Klikněte zde, abyste se to dozvěděli. I když je odpověď poměrně předvídatelná, nelze popřít, že takto podaná informace zaujme. Tutorial k vyhledávání ve fondu knihovny je řešen jako digitální hra s hrdinou Nanw a jeho přáteli, kterým je třeba pomoci vyhledat knihu. Podobně neortodoxně je řešen i prodej suvenýrů a dárků, a to formou elektronického obchodu.

(http://dysgle.llgc.org.uk/)

NCSU libraries (Knihovna North Carolina State University) připravila program Honor with Books, který je jednou z variací na to, jak motivovat k dávání sponzorských darů knihovně. Za sponzorský dar 100 dolarů určených na akvizici může dárce pořídit speciální exlibris na počest kterékoliv blízké osoby. Tato osoba (nebo její rodina) dostane kopii exlibris, stejně jako donátor sám, navíc bude dar zaznamenán v seznamu dárců a v katalogu. Exlibris mají jednotný design a dárce si může vybrat ze čtyř vzorů, také nápisy jsou standardizované. Pocta bývá využívána jako dárek např. k promoci, při odchodu do důchodu, k narozeninám, ale může být také zaměřena k uctění památky již nežijící osoby.

(NSCU Libraries Focus. - Vol. 28, č. 3 (2008), s. 15, http://www.lib.ncsu.edu/honorwithbooks/)