Main content

Přehled obhájených diplomových prací na ÚISK FF UK v květnu 2008

PETRA MYŠKOVÁ > Petra.Myskova@ff.cuni.cz  

VĚRA PILECKÁ > Vera.Pilecka@ff.cuni.cz  

Již rok se setkáváte s přehledy obhájených diplomových prací Ústavu informačních studií a knihovnictví Univerzity Karlovy v rámci seriálu, který seznamuje širší knihovnickou veřejnost se zdroji aktuálních informací z našeho oboru a přispívá k větší využívanosti diplomových prací našich studentů.

V pořadí čtvrtý přehled obhájených diplomových prací ÚISK FF UK je z květnového termínu státních závěrečných zkoušek. V tomto termínu ukončilo na ÚISK FF UK magisterské studium 9 studentů. Současně bylo také obhájeno devět diplomových prací.

Pokud vás některá práce zaujme a budete se o ní chtít dozvědět více, neváhejte kontaktovat nás nebo přímo redakci časopisu Čtenář. My na vaši žádost oslovíme autora příslušné práce, zda by nechtěl z ní uveřejnit výtah ve Čtenáři, a zároveň ji tak přiblížit mnoha čtenářům tohoto časopisu.

Pro doplnění ještě dodejme, že informace o zadaných, odevzdaných a obhájených bakalářských, diplomových, rigorózních a disertačních pracích na Ústavu informačních studií a knihovnictví je možné vyhledávat pomocí systému ISDP (Informační systém diplomových prací) na http://isdp.alstanet.cz/Find.aspx?MenuItmID=15. V ISDP najdete také další informace o pracích z našeho přehledu, např. kdo byl vedoucím a oponentem práce, překlad názvu práce do angličtiny, autorský abstrakt, rozsah práce, klíčová slova.

Obhájené práce jsou fyzicky uloženy v Knihovně společenských věd T. G. Masaryka v Jinonicích, U Kříže 8, Praha 5 - Jinonice.

Seznam názvů a autorů obhájených diplomových prací:

Portály v oboru Informační a knihovní vědy (analýza a hodnocení významných systémů doma a ve světě) (Bc. Martin Ledínský)

Henriette D. Avramová (1919-2006), její dílo a význam pro obor knihovní a informační vědy (Bc. Klára Ehrlichová)

Přehled a analýza informačních zdrojů pro konkurenční zpravodajství (Bc. Adéla Rauchová)

Koncepce Kooperativního systému knihoven v resortu Ministerstva zemědělství ČR (Bc. Věra Vondrášková)

Web 2.0 a blogy a jejich význam pro rozvoj internetové komunikace (Nikola Pleska) 

Informační systémy ochranných známek v ČR a ve světě (Bohdana Průchová)

Organizace práce v knihovnách: analýza organizační struktury a organizace práce v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem (Martin Osif)

Optimalizace webových stránek pro vyhledávače se zaměřením na Google (Jan Vrátný)

Soubor národních věcných autorit a jeho aplikace ve specializovaných knihovnách na příkladu Knihovny Vojenského historického ústavu (Bc. Veronika Janků)