Main content

Je profese knihovníka úplně zastaralá? - 7

33 důvodů proč jsou knihovny a knihovníci stále mimořádně důležití

19. Internet není kutilství, žádné „udělej si sám“

Přístup k mnoha informacím a vyhledávací stroje a nástroje zadarmo k brouzdání po internetu někdy zpochybňují potřebu knihovníků, prostředníků či jiných podobných zprostředkovatelů informací; může se zdát, že World Wibe Web (WWW) je médium typu „udělej si sám“.

Ale letmý pohled na hybné síly dnešního internetu nám ukazuje něco jiného. Internet je intenzivně sociální a interaktivní, vytváří komunity uživatelů, často úzce propojených. Slouží lidem jako nástroj k uplatnění přirozených instinktů, které vytvářejí společenství - sdílení, interakce a podnikání.

On-line ekonomika je z větší části založena na filozofii webu 2.0, tzn. lidské interakce, odborných posudků kolegů či jiných odborníků, demokratizace poznání a analýz. Vyhledávací stroje a nástroje řadí, resp. hodnotí webové stránky na základě jejich popularity, programy budování sociálních sítí se dostanou denně k milionům návštěvníků a nejpopulárnější internetová encyklopedie je psána lidmi, kterými je zároveň čtena.

Podobně jako Wikipedie, nejpopulárnější internetové zóny k setkávání jsou často nejlépe řízeny a spravovány. Ačkoliv „chátra“ a spammeři jsou nevyhnutelnou součástí každé společnosti (ať už ve fyzickém či virtuálním slova smyslu), kontrola kvality pomáhá přispívat k lepším on-line zkušenostem. Aby bylo možné je rozvíjet, musí být tento typ prostředí nějakým způsobem „moderován“.

Je zajímavé, že role moderátora (nebo průvodce) má mnoho společného s rolí knihovníka - chránit prostředí, v němž mohou být zpřístupňovány poznatky a sdíleny myšlenky.

20. Právě knihovníci jsou nenahraditelní jako partneři moderátorů webových stran

Kvalita webových stránek závisí na radách a poučeních odvozených z akademického modelu knihovny. Ačkoli moderátoři skutečně vytrhávají plevel, aby vyčistili okolí nového a divoce rostoucího kmene kybernetiky, knihovníci byli průkopníky mnoha významných tras na cestě k němu.

Jednotlivci, kteří dobrovolně věnují svůj čas moderování různých on-line fór nebo wikipedií, hrají podobnou roli jako knihovníci, kteří dohlížejí na fondy a radí těm, kteří jich využívají.

Hlavní rozdíl mezi nimi je ten, že zatímco knihovník „provází“ uživatele sbírkami vysoce autoritativních publikovaných děl, moderátor přebírá kormidlo, jakmile se vytvoří konsensus. I když jsou tyto role odlišné, každá z nich se vyvíjí rychlostí určenou rozvojem internetu a charakterem rozvoje knihoven. Jak moderátoři, tak knihovníci se mohou mnohé jeden od druhého naučit, takže je důležité, aby se vzájemně inspirovali.

21. Moudrost davů je nedůvěryhodná 

Vysoký stupeň „viditelnosti“ některých názorů, analýza a dokonce fakta objevená prostřednictvím budování sociálních sítí a wikitechnologie, to vše je - ideálně - výsledkem skupinového konsensu. Algoritmus Googlu také závisí na tomto kolektivním principu: spíše než interního „experta“ libovolně rozhodujícího, který zdroj je nejautoritativnější, nechte rozhodovat WWW. U webových stran s vyšší popularitou linků je tendence k vyššímu hodnocení ve vyhledávacích strojích a nástrojích. Algoritmus je založen na principu, že skupinový konsensus provede lepší a přesnější analýzu skutečnosti, než by byla ta, které by byl schopen kterýkoli expert jako jedinec. Spisovatel James Surowiecki nazývá tento jev „moudrostí davů.“

Ve vzduchoprázdnu jsou davy pravděpodobně velmi moudré. Ale příliš časté jsou související námitky Jamese Surowieckého zřetelné v principu „tipping point“ (volně přeloženo „pozice na špici“) Malcolma Gladwella. Jde o nekritické uznávání těch, kteří jsou na „špici“ popularity bez ohledu na skutečnou hodnotu jejich práce. Výraz „tipping point“ se vysvětluje v tomto kontextu tak, že skupiny jsou lehce ovlivnitelné těmi, kdo se objeví na špici, resp. těmi, kteří se chystají udělat něco poprvé a mají automaticky mimořádný vliv, i když to, co dělají, nepatří nezbytně k těm nejlepším nápadům. Vysoce sociální charakter WWW jej tudíž činí velmi náchylnými například ke zpřístupňování informací, které jsou uveřejňovány pouze ze „senzacechtivosti“, informací nízké hodnoty, jejichž jediný význam tkví v tom, že chtějí vzbudit popularitu.

Knihovny naopak nabízí kontrolu kvality. Jedině informace, která je prověřena, je poskytnuta veřejnosti. Knihovny pravděpodobně zůstanou od internetu oddělené, i když mohou být prohledávány on-line. Tudíž je mimořádně důležité, aby fungovaly stále živě a náležitě jako protihlas ke křehkému populismu WWW.

WILLIAM SHERMAN

přeložil MIROSLAVRESSLER