Main content

TÉMA: Přístupnost knihoven I: Spolupráce Městské knihovny T. G. Masaryka Šumperk s organizacemi pro mentálně hendikepované...

KAMILA ŠELIGOVÁ  seligova@knihovnaspk.cz

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk je dlouholetým partnerem organizací Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk, Centrum sociálních služeb Pomněnka a Dětský klíč Šumperk. Všechny poskytují služby mentálně postiženým spoluobčanům.

Chráněné bydlení Vincentinum, kde trvale žijí osoby s mentálním postižením, sídlí v těsné blízkosti knihovny, proto i obě organizace aktivně spolupracují. Jeden z klientů Vincentina pracuje na základě dohody o provedení práce pro knihovnu jako pomocník správce budovy. Díky jeho činnosti je okolo knihovny stále pořádek, pomáhá s pletím záhonů a v zimě s odhrnováním sněhu. Tento náš pracovník Petr Nísner je velmi populární, vystupoval také v dokumentární sérii České televize Pět statečných, pojednávající o lidech s mentálním postižením a jejich životním zápase. Každý měsíc se moc těší, že si zajde do ředitelny pro „pásku“, a ví, kolik si za svou velmi užitečnou práci vydělal. Peníze mu pak slouží k drobným nákupům, které si opravdu užívá.

Výborná spolupráce probíhá i s organizací Dětský klíč Šumperk, pečující o osoby s poruchou autistického spektra. Dva klienti Dětského klíče docházejí spolu s asistentkou jednou týdně do knihovny pomáhat s opravami knih (umývání a štítkování). Jedna z kluboven v budově knihovny, kterou organizaci pronajímáme, slouží jejím klientům jako multismyslové relaxační centrum pro terapii zvanou „snoezelen“. Mezi velmi povedené společné akce patřily taneční, které probíhaly jednou týdně po dobu čtyř měsíců.  

Nejvíc knihovna spolupracuje s Centrem sociálních služeb Pomněnka, jež u nás provozuje Literární kavárnu, sloužící jako tréninkové pracoviště pro osoby s mentálním postižením. Kavárně se v knihovně velmi dobře daří. Zákusky a sladkosti zde prodávané vyrábí další organizace centra sociálních služeb Dobroty z venkova a právě díky kavárně se podařilo rozšířit povědomí o této výrobně i mezi širokou veřejností. Dobroty z venkova v současné době dodávají své výrobky na různé městské akce a do dalších zařízení, proto mohly zaměstnat víc hendikepovaných klientů. Centrum sociálních služeb provozuje také šicí dílnu, jejíž výtvory jsou v Literární kavárně vystaveny a návštěvníci si je mohou případně zakoupit. Knihovna si v této šicí dílně nechala vyrobit reklamní předměty (tašky, podsedáky, obaly na knihy a panáčky pro nejmenší děti).

V knihovně probíhají také pravidelná setkání ředitelky knihovny s vedením Vincentina, Centra sociálních služeb Pomněnka a organizace SONS. Každoročně plánujeme společný program a kulturní akce.

Mezi nejpopulárnější akce patří kávový dýchánek, na který zveme nejen klienty spolupracujících organizací, ale i širokou veřejnost. Součástí zábavného odpoledne je prodej výrobků klientů těchto organizací, na pódiu se střídají různá hudební uskupení a probíhá soutěž o nejlepší bábovku. Všichni návštěvníci se pak společně těší na vyhlášení výsledků a následné ochutnávání bábovek. V tomto roce bylo do soutěže přihlášeno rekordních 26 bábovek a na akci dorazilo celkem 360 návštěvníků.

Druhou nejpopulárnější událostí je každoroční maškarní karneval pro klienty Centra sociálních služeb Pomněnka a Vincentina. Již tradičně zde hraje místní country kapela Holátka, máme bohatou tombolu a všichni návštěvníci této akce si ji náležitě užívají. Na karneval už pravidelně dochází starosta města, který ze svého fondu přispěje na honorář kapele. Atmosféra je vždy nádherná.

Na všechny kulturní pořady, které pořádáme ve spolupráci s organizacemi pečujícími o postižené, zveme také všechny ostatní občany. Jde nám právě a především o začleňování a možnost, aby se „zdraví“ potkávali s různě hendikepovanými.

Foto: archiv MěK Šumperk