Main content

Září 2022

Redakce doporučuje:

PŘÍSTUPNOST KNIHOVEN I
• Vzdělávání osob se specifickými potřebami v knihovnách – základní otázky
• Zkušenosti z praxe – vzdělávání neslyšících a osob s mentálním postižením

SOUČASNÁ LITERATURA: Americká literatura po roce 2010

Události: Jedenáctá valná hromada SKIP; Česká účast na kongresu německých knihoven v Lipsku
České předsednictví v Radě EU: vliv na knihovny
Knihovny v novém: Knihovna Kutná Hora
Příloha „Děckaři děckařům“: Ekologie a příroda

Seznam článků

CONTENTS – INHALT

OD REDAKČNÍHO STOLU

TÉMA: Přístupnost knihoven I: Vzdělávání osob se specifickými potřebami v knihovnách – základní otázky

Hledáme-li odpověď na otázku, proč v knihovnách realizovat vzdělávací programy pro děti a mladé lidi se specifickými potřebami ve věku školní docházky, je jednoznačnou odpovědí, že tato cílová skupina je součástí vzdělávacího systému, jehož součástí jsou a chtějí být i knihovny. Těmito programy chceme dětem, učitelům, rodičům ukazovat, jak úžasný je svět literatury a jak se neztratit ve světě informační a mediální gramotnosti, a to prostřednictvím odborníků, kterými knihovníci a knihovnice bezesporu jsou. Stejné východisko můžeme použít i při úvaze o vzdělávacích programech pro dospělé.

TÉMA: Přístupnost knihoven I: Spolupráce Městské knihovny T. G. Masaryka Šumperk s organizacemi pro mentálně hendikepované...

TÉMA: Přístupnost knihoven I: Neslyšící mají (mít) do knihoven otevřenou cestu

Skupinou, u níž nelze předpokládat, že na obecnou výzvu či pozvání dorazí do knihovny a okouzleně začne využívat její služby, jsou i prelingválně neslyšící, tedy lidé, kteří se narodili plně neslyšící nebo s nevyužitelnými zbytky sluchu, případně o sluch přišli v raném dětství.

TÉMA: Přístupnost knihoven I: Vzdělávací programy pro neslyšící studenty – zkušenosti z praxe

Před několika lety Knihovnu Jiřího Mahena v Brně oslovila pedagožka střední školy. Chtěla se svými studenty ze třídy složené ze studentů se sluchovým postižením v rámci příprav na maturitu pravidelně navštěvovat knihovnu, naučit je využívat její služby a podnítit u nich zájem o literaturu a četbu. Představovalo to pro nás velkou výzvu!

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME...

TÉMA: Přístupnost knihoven I: Od dětí k dospělým – zkušenosti se vzdělávacími programy pro osoby s mentálním postižením

Knihovna Jiřího Mahena v Brně má dlouholetou tradici v přípravě a realizaci programů pro osoby s mentálním postižením.

UDÁLOSTI: Jedenáctá valná hromada SKIP je za námi

VYUŽITÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ: Registrace uživatelů Národní knihovny ČR pomocí BankID

PŘÍLOHA – DĚCKAŘI DĚCKAŘŮM: Braňme naši přírodu!

PŘÍLOHA – DĚCKAŘI DĚCKAŘŮM: TOP 6 knih s tematikou ekologie

PŘÍLOHA – DĚCKAŘI DĚCKAŘŮM: Pracovní list – Výzva: Zachraň planetu!

PŘÍLOHA – DĚCKAŘI DĚCKAŘŮM: Zajímavé deskové hry s tematikou přírody, ekologie

UDÁLOSTI: „Muzejka“ již posedmnácté v Městské knihovně v Praze

Zapojení do Festivalu muzejních nocí, pořádaných Asociací muzeí a galerií ČR ve spolupráci s Ministerstvem kultury a dalšími subjekty, v červnu 2022.

UDÁLOSTI: Byl to pouhý začátek (k české účasti na kongresu německých knihoven v Lipsku 2022)

S mottem Vytváříme svobodné prostory byl 31. 5. 2022 zahájen v Lipsku třídenní kongres německých knihoven. Přítomností České republiky na kongresu začala tříletá fáze spolupráce partnerských zemí Německa a České republiky, v průběhu které mají být zintenzivněny kontakty a odborná výměna mezi oběma zeměmi.

ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ V RADĚ EU: České předsednictví v Radě EU – kultura a vliv na knihovny

Česká republika se svého historicky druhého předsednictví ujala 1. 7. 2022. Předsednickou trojici tvoří s Francií a se Švédskem.

VZDĚLÁVÁNÍ: Rozvoj manažerských kompetencí (odborný seminář pro vedoucí/ředitele knihovny)

MEDIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KNIHOVNÁCH: 6. část: Knihovny jako majáky v moři dezinformací

Rozhovor s Kateřinou Jiřinovou, která se tématům kritického myšlení, spolupráce nebo udržitelnosti věnuje v rámci think tanku České priority, sítě Red Button či Centra pro přenos poznatků a technologií UK. Letos také zasedla v porotě ocenění Nadace OSF a České spořitelny Bibliotheca inspirans.

KNIHOVNY V NOVÉM: Jak Kutná Hora ke knihovně přišla

UDÁLOSTI: Nová Studovna Jacquese Rupnika

SOUČASNÁ LITERATURA: Americká literatura po roce 2010

V americké beletristické literatuře uplynulého desetiletí se rozvíjejí ustálené proudy a tematické okruhy, ale získávají nové obsahy a lze v nich vypozorovat i reakce na aktuální společenské dění, které opravdu můžeme vnímat jako určitý stupeň politizace.

ZE SVĚTA

LITERÁRNÍ VÝROČÍ: Říjen