Main content

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME...

  • Téma – Přístupnost knihoven II

   — elektronická přístupnost a technické prostředky v knihovně pro zrakově postižené

   — zkušenost s vozíky pro invalidy

   — programy pro zrakově postižené

   — programy pro rodiče s dětmi s vazbou na Ukrajinu

  • Knihovny v malých obcích: obecní knihovny Velká Hleďsebe a Třebsín
  • Vzdělávání:

   — seminář Bezpečné chování pamětových institucí v kyberprostoru

   — akce Akademie mediální gramotnosti pro rozpoznávání dezinformací 

  • Cyklus o současné literatuře: polská literatura
  • Knihovny v novém:

   — Pobočka Knihovna města Ostravy V Zálomu

  • Cenzura a regulace knižního fondu v knihovnách
  • Pestrý svět bibliografií (edice Bibliographica)
  • Příloha pro knihovníky dětských oddělení, tentokrát zaměřená na komiksy

a další materiály.

 

Věříme, že zůstanete našimi čtenáři a předplatiteli!