Main content

PŘÍLOHA – DĚCKAŘI DĚCKAŘŮM: Braňme naši přírodu!

PAVLÍNA LIŠOVSKÁ  cdc@kjm.cz

Název tohoto článku je podněcující záměrně. Neobávám se příliš, že by právě knihovníci měli problém s ochranou přírody, naopak jsem pevně přesvědčena o tom, že toto téma je nám velmi blízké. Chci nás však namotivovat k tomu, abychom tuto vášeň pro dobrou věc předávali stále dál a dál.

Děti současného světa si to mnohdy ještě neuvědomují, ale všechny klimatické změny, energetické krize, rozpouštějící se ledovce a mnohé další problémy se jich dříve či později budou citelně dotýkat a budou nuceny k tomu zaujmout stanovisko, neřku-li konat něco, čím pozastaví vše špatné, co jim bude klást překážky v bytí na naší krásné planetě. Lidstvo trochu pozapomíná, že pokud něco chce, musí pro to aktivně něco dělat. Je to taková půjčka na oplátku – příroda nám půjčí sama sebe, my si z ní vezmeme, co to dá, ale musíme udělat i něco pro ni, aby mohla stále fungovat tak, jak jsme byli zvyklí.

Problematika ekologie se stále častěji dostává i do knih pro děti. Knižní příběhy i naučné knihy se snaží děti motivovat k lepšímu zacházení s životním prostředím a hlavně k uvědomění si souvislostí s jejich jednáním a dopadem na přírodu kolem (a to nejen okamžitou, ale i z dlouhodobého hlediska). Na současné produkci oceňuji zejména to, že ve většině případů se jedná o tituly pojímající tuto problematiku nenásilně, spíše hravou formou, která však může motivovat více než striktně vtloukaná poučka do hlavy. Dítě udělá snáz to, co si samo radostně prožije a pochopí, než to, co mu někdo jen bezduše nařídí. Na knižním trhu je takových knih aktuálně přehršel, proto jsme z nich vybrali několik, které by neměly být opomenuty.

Ve středové části přílohy najdete pracovní list, který můžete dětem zkopírovat a nabídnout jako dlouhodobou výzvu, díky níž mohou přispět k tomu, aby naše planeta byla čistější a odpad lépe zpracovaný. Na poslední stránce pak najdete tipy na zajímavé deskové hry, které se dotýkají problematiky ekologie, ale i přírody jako takové.

Věřím, že společnými silami můžeme všichni dohromady přispět k uvědomělému chování v přírodě, šetrnému zacházení se zdroji, přátelskému postoji k životnímu prostředí a všem a všemu, kdo v něm žijí. Všichni jsme na jedné lodi, totiž, pardon, planetě, tak ji braňme, ať se tu máme co nejlépe. A předávejme naši moudrost dalším generacím!

Příští téma přílohy: Bublinkové příběhy (komiksy)