Main content

UDÁLOSTI: „Muzejka“ již posedmnácté v Městské knihovně v Praze

BLANKA ŠVECOVÁ  blanka.svecova@mlp.cz

Jdeme do toho, řekli si knihovníci v MKP, když se poprvé po dvou covidových letech objevila informace o možnosti připojit se k Festivalu muzejních nocí (FMN), který pořádala Asociace muzeí a galerií ČR ve spolupráci s Ministerstvem kultury a dalšími subjekty. Tentokrát sice nešlo o typickou Pražskou muzejní noc v podobě, na jakou byli návštěvníci zvyklí, ale i tak stál večer za to!

Tématem souboru akcí k FMN, které proběhly v Ústřední knihovně MKP 10. 6. od 17 do 22 hodin, se stalo 100. výročí založení Velké Prahy. Program Po stopách Velké Prahy si zájemci mohli nastudovat na plakátech, webu MKP, sociálních sítích, byla vydána i tisková zpráva.

A na co se mohli návštěvníci těšit? Tradičně nemohla chybět tematicky zaměřená výstavka, kde si účastníci mohli prohlédnout vedutu z roku 1650, mapy z doby monarchie, první republiky apod. Výstavka byla doplněna doprovodným slovem pracovníka z oddělení pragensií.

V obležení nadšenců byl již tradičně restaurátorský koutek. Zájemci si pod odborným dohledem vyzkoušeli restaurování starého periodika, zhlédli práce restaurátorské dílny Oddělení vzácných tisků MKP a rovněž i ukázky vybraných knih před a po restaurování.

Program Oživte Golema se těšil velkému zájmu dětských návštěvníků. Na své si přišli i fandové deskových her. Kdo chtěl, mohl si také své znalosti vyzkoušet na vědomostním kvízu a zahrát si o zajímavé ceny. Před budovou knihovny se odehrávala Poznávačka na Mariánském plácku a ti, kdo se ve večerních hodinách vydali na avizovanou procházku do okolí náměstí, kde sídlí Ústřední knihovna, se dověděli mnoho zajímavého, například kde byl odhlasován zákon o Velké Praze, kdo navrhl znak Velké Prahy aj.

Galerie hlavního města Prahy, která se ve spolupráci s MKP také zapojila do programu akcí k FMN, nabídla zdarma ke zhlédnutí výstavu Světy Jindřicha Chalupeckého.

K pohodové atmosféře akcí k FMN přispěla i kapela Třinuly, jež svým hraním nalákala do knihovny řadu kolemjdoucích zvědavců, z nichž někteří si v závěru večera v knihovně i zatančili. Tak třeba zase za rok…