Main content

PŘÍLOHA – DĚCKAŘI DĚCKAŘŮM: Jinakost není ostuda

PAVLÍNA LIŠOVSKÁ cdc@kjm.cz

Pestrost jinakosti je stejně rozsáhlá jako naše možnosti jít jinakosti vstříc a nebát se jí. Chce to jen uvažovat o této problematice s nadhledem a nebát se vyjít z komfortní zóny druhým na pomoc.

Problematika jinakosti mnoho lidí děsí. Bojí se něco označit za „jiné“. V tomto slově se však neukrývá jen hanlivý podtext „jiné“ rovná se „bezpodmínečně nedostatečné / špatné / nevhodné / neschopné” (nehodící se škrtněte), ale skrývá se za ním také obrovská příležitost. Jinakost může být odrazovým můstkem k pozitivním změnám v přístupu k lidem, ke komunikační vynalézavosti, k zapojení kreativního myšlení do procesu přípravy akcí pro lidi se specifickými potřebami či pro lidi procházející nejrůznějšími životními stádii, situacemi či stavy.

Čas od času se setkávám s názorem, že jinakost je v podstatě negativní jev. Za sebe k tomu dodávám, že negativní je často jen přístup k ní. Pokud přijmeme skutečnost, že se setkáme s odlišností, jako osobní výzvu, pak to nejen pro dotčeného jedince, ale také pro nás osobně může otevřít nové obzory a pohledy na život a svět.

Odlišností či jinakostí nemusí být nutně jen postižení či vývojová porucha, i když právě to je jedno z témat, jež se v literatuře pro děti a mládež objevuje nejčastěji (a v příloze několik takových tipů na četbu naleznete), ale můžeme tím mínit i životní situaci lidí, kteří procházejí domácím násilím, lidí s jiným genderem či jinou sexuální orientací, osob z jiného kulturního či náboženského prostředí apod. Na všechny zmíněné kategorie najdete mezi TOP knihami drobný tip.

Ve středové části přílohy naleznete pracovní list, v němž se pracuje s knihou Kromobyčejná pouť Barnabyho Brocketa od spisovatele Johna Boyneho, autora mj. knihy Chlapec v pruhovaném pyžamu. V Barnabym se Boyne zaměřil na problematiku normality jako životní normy, která je statická, neměnná a nepřekročitelná. Barnaby si projde těžkou zkouškou poté, co jeho rodina nezvládne právě jeho jinakost. Bavit se s dětmi o tom, co je a není normální, je velmi zajímavé, neboť to s sebou nese příležitost dozvědět se více o jejich vnímání společenských norem, zásad a hodnot. Barnabyho příběh může být odrazovým můstkem k dalším diskuzím či aktivitám různorodého charakteru. Nejvíce při nich vzhledem k problematice budete rozvíjet sociální a personální kompetence.

A abychom dokázali dětem už od útlého věku poskytnout prostor pro všestranný rozvoj, můžete využít k dokoupení do fondu didaktických pomůcek a her tipy na poslední straně přílohy, kde najdete zajímavosti na poli vzdělávacích hraček, které mohou pomoci překonávat nejrůznější vývojové potíže. Jsou tu hry rozvíjející jemnou či hrubou motoriku, hry vhodné pro inkluzi či práci s dětmi s poruchou autistického spektra a mnohé další.

Příští téma přílohy: Mediální výchova