Main content

Listopad 2022

Redakce doporučuje:

SOUČASNÁ LITERATURA: Současná severská literatura
DEZINFORMACE
• Svět dezinformací
• Česká dezinformační scéna
• Akademie mediální gramotnosti

Konference Knihovny současnosti 2022: Ocenění Bibliotheca inspirans; Pohled účastníků
Cyklus o krajanských knihovnách: Víme o nich?
Knihovny v novém: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří na principu udržitelnosti
Příloha „Děckaři děckařům“: Jinakost a hendikep

Seznam článků

CONTENTS – INHALT

OD REDAKČNÍHO STOLU

TÉMA: Dezinformace: Svět dezinformací

Pojem dezinformace v poslední době velice rezonuje společností. Přestože by si někdo mohl myslet, že tato problematika a tomu blízké pojmy jsou vcelku jednoznačné, nemusí tomu tak úplně být.

TÉMA: Dezinformace: Přehled české dezinformační scény

Text si neklade za cíl vytvořit komplexní analýzu, ale pokouší se spíše o zjednodušený přehled se záměrem upozornit na některé jevy.

TÉMA: Dezinformace: Akademie mediální gramotnosti

Pro knihovny je nezbytné umět rozpoznat dezinformaci. Bývají často jedním z prvních míst, ve kterých se malý čtenář s informacemi svázanými do knih seznámí. Tomuto účelu právě slouží Akademie mediální gramotnosti.

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME...

UDÁLOSTI: Kulaté výročí konference Knihovny současnosti

Podtitul letošního ročníku zněl Knihovna a její role ve společnosti. Organizátoři slibovali zamyšlení nad otázkami jako: Umíme zodpovědnou roli knihoven v dnešní době sehrát? Co nám v tom brání? A máme vůbec správný scénář? Spektrum příspěvků bylo pestré, a tak bylo možné dohromady poskládat mozaiku, která komplexní otázku akce (minimálně částečně) zodpověděla.

UDÁLOSTI: Konference Knihovny současnosti pohledem metodika

UDÁLOSTI: Ocenění Bibliotheca inspirans

Ocenění Bibliotheca inspirans –⁠ za originální způsoby mediálního vzdělávání –⁠ letos získalo sedm knihoven napříč Českem. Získaly tak od Nadace OSF a České spořitelny finanční příspěvek a mediální podporu.

UDÁLOSTI: Známe Knihovnu roku 2022 a další oceněné

INSPIRACE: Bibliotrack Chucka Palahniuka 

PŘÍLOHA – DĚCKAŘI DĚCKAŘŮM: Jinakost není ostuda

Pestrost jinakosti je stejně rozsáhlá jako naše možnosti jít jinakosti vstříc a nebát se jí. Chce to jen uvažovat o této problematice s nadhledem a nebát se vyjít z komfortní zóny druhým na pomoc.

PŘÍLOHA – DĚCKAŘI DĚCKAŘŮM: TOP knihy na téma jinakost

PŘÍLOHA – DĚCKAŘI DĚCKAŘŮM: Každý jsme nějaký, všichni jsme lidi...: pracovní list

PŘÍLOHA – DĚCKAŘI DĚCKAŘŮM: Tipy na didaktické pomůcky

KRAJANSKÉ KNIHOVNY: Krajanské knihovny – víme o nich?

V březnu tohoto roku oslovila Knihovnický institut Národní knihovny ČR paní Lenka Kanellia z České asociace. Připravovali 1. Mezinárodní konferenci krajanských knihoven a požádali nás o příspěvek, který by přiblížil novou koncepci českého knihovnictví na léta 2021–2027. Pojmu krajanské knihovny jsme rozuměli. Jsou to české knihovny působící v zahraničí. Ale co dál? Víme, kde sídlí? Jakým způsobem pracují? Kdo jsou jejich čtenáři? Odpovědi na tyto a další otázky jsme neznali. Tento příspěvek je úvodem k novému cyklu o všeobecně méně známém typu českých knihoven.  

KRONIKA: Helena Landová z druhé knihovnické generace

KNIHOVNY V NOVÉM: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří na principu udržitelnosti

Kulturní centrum v Klášterci nad Ohří, postavené v pasivním standardu, vzniklo podle principu udržitelnosti modernizací a dostavbou energeticky náročné budovy původního kulturního domu. Přestěhovala se do něj i městská knihovna, která rovněž sídlila v energeticky nehospodárné budově. Vybudování kulturního centra v pasivním standardu má zcela jistě potenciál inspirovat ostatní při budování podobných zařízení (společenská centra, školy, sportovní haly atp.) napříč celým územím České republiky.

SOUČASNÁ LITERATURA: Současná severská literatura

UDÁLOSTI: Chování paměťových institucí v kyberprostoru

Pokračování semináře, který společně pořádaly Český komitét Modrého štítu, CESNET a Uměleckoprůmyslové museum v Praze proběhlo v září 2022 v Multifunkčním sále UPM.

AUDIOKNIŽNÍ PRŮVODCE: 9. část: Klasika se neoposlouchá

Z KNIHOVNY KNIHOVNICKÉ LITERATURY: Zajímavé knižní novinky

ZE SVĚTA

LITERÁRNÍ VÝROČÍ: Prosinec