Main content

Únor 2015

Seznam článků

OD REDAKČNÍHO STOLU

POZNÁMKY DO DIÁŘE – NEUŠLO NÁM

TÉMA: Rizika internetu a jejich prevence (nejen) v knihovnách

Moderní informační a komunikační technologie (ICT) podstatně zasahují do naší každodenní reality. Průběžné vzdělávání dětí i dospělých v této oblasti je nezbytností. Kromě základních uživatelských dovedností je třeba získat také informace o bezpečnostních rizicích. Rozumná prevence nás bezpochyby zatíží méně než pozdější řešení akutních problémů. Svoji roli ve vzdělávacím a výchovném působení, zvláště na děti, mohou sehrát také knihovny.

Možnosti rozvoje venkovských knihoven v Evropských fondech 2014–2020

Jednotlivá ministerstva spravující dotace z Evropské unie připravují na začátku roku 2015 první výzvy, které umožní českým subjektům čerpat finance z Evropských fondů. Oproti předcházejícímu období let 2007–2013 vytyčila Evropská komise pro období 2014–2020 tři hlavní směry: regionální konkurenceschopnost, environmentální udržitelnost a snížení sociálních a ekonomických disparit.

Kritéria pro Biblioweb aneb Jak to vidí komise?

Soutěž Biblioweb je vyhlašována za podpory Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR již od roku 2000 a od roku 2007 také pod záštitou Asociace krajů České republiky. Zakládajícím členem Bibliowebu a jediným stoprocentním účastníkem všech hodnoticích komisí je Ing. Aleš Brožek. Také si většina z nás jistě pamatuje jeho vystoupení na konferencích Knihovny současnosti v Seči, kde nás seznamoval s výsledky jednotlivých ročníků Bibliowebu. Právě díky němu se soutěž stala významným počinem v našem oboru.

Etnologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., a jeho knihovny

Jak vyplývá z názvu příspěvku, je v Etnologickém ústavu AV ČR, v. v. i., (dále jen EÚ AV ČR) knihoven více, než je v jedné instituci obvyklé – a to hned tři (Knihovna EÚ AV ČR – Na Florenci 3, Praha 1; Knihovna EÚ AV ČR, pracoviště Brno – Veveří 97 a Knihovna Kabinetu hudební historie EÚ AV ČR – Puškinovo nám. 9, Praha 6). Jedná se o zcela samostatné knihovny, které úzce spolupracují. Jejich individuální postavení je dáno především historickým vývojem ústavu.

To tedy jsou knihovny!

V září roku 2013 byly shodou okolností otevřeny tři nové více než zajímavé knihovny – dvě v Evropě a jedna na americkém kontinentě. Na prvním místě uvádíme tu, kterou máme hned za humny – ve Vídni: je to Univerzitní knihovna a výukové centrum Ekonomické univerzity. Druhá z nich leží „za kanálem“ – městská knihovna v Birminghamu, a třetí je až v texaském městě San Antonio. O vídeňské knihovně bude řeč podrobněji, proto nejdříve několik údajů o těch dalších.

RECENZE: Příběh české poválečné knihy vtělený do slovníkových hesel

Michal Přibáň a kol.: Česká literární nakladatelství 1949–1989. Praha: Academia, 2014. 1. vyd. 651 str.

„SLON BOB“ v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského

Z POKLADŮ... Knihovny Slezského zemského muzea

Regionální noviny

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME.....

K současné slovenské literatuře: vývojové tendence po roce 2000 – 2. část

S ohledem na veškeré pochybnosti, které přináší literární život právě žitý, a nikoli s odstupem nahlížený, se rýsuje jako nejvýraznější proud v současné slovenské literatuře téma domova, respektive skrze jeho absenci vypovídají zejména autorky o tom, jak je domov pro ně důležitý, určující, i když se ukazuje být nedosažitelným. Z poněkud jiného pohledu na literár­ní život vychází literatura regionů a etnik žijících na území Slovenska (slovensko-maďarské pomezí, východoslovenský region, romský svět). Budeme-li pokračovat v rovině tematického rozkrývání současné literatury na Slovensku, tak další výrazný směr, patrný ve vývoji slovenské literatury už od devadesátých let 20. století, je fenomén outsiderství...

Nakladatelskou reklamu představila kromě kalendáře také výstava

Knihovnický kalendář na rok 2015 nazvaný Česká kniha v reklamě (1791–1948) zdobí reprodukce nakladatelských a knihkupeckých prospektů a jiných propagačních materiálů z tohoto oboru. Vydala jej tradičně Národní knihovna ČR a obrazový doprovod poskytla Knihovna Národního muzea. „Účelem této tiskoviny je nejen upozornit na opomíjený doklad české knižní kultury, ale také představit sbírku nakladatelských prospektů oddělení knižní kultury Knihovny Národního muzea, která čítá přes 6000 ukázek z období od roku 1780 do současnosti,“ píše se v úvodu kalendáře. „Ve stolním kalendáři se ale zároveň prezentuje ojedinělá kolekce knižní reklamy Aleše Zacha, kte­rý se tématu českého nakladatelského podnikání věnuje profesně desítky let.“

Vyhodnocení fotosoutěže časopisu Čtenář na téma Knihovna jako obývák města – obce

INSPIRACE Z KNIHOVEN: Knihovna Kroměřížska poskytuje službu biblioterapie

ZÁPISKY NOVOZÉLANDSKÉHO KNIHOVNÍKA

Kterak brněnský student k protinožské knihovničině přišel

LITERÁRNÍ VÝROČÍ

PSALO SE JINDE

ZE SVĚTA

NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY KNIHOVNICKÉ LITERATURY NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR