Main content

Březen 2013

Seznam článků

Od redakčního stolu

Poznámky do diáře - Neušlo nám

Co přinese Centrální portál českých knihoven?

Centrální portál českých knihoven KNIHOVNY.CZ (CPK) umožní klientům získat požadované dokumenty v tradiční tištěné nebo digitální formě a pohotové a komplexní informace kdykoli, odkudkoli a kdekoli...

AUTOMAT KNIHOVNA s Ing. Václavem Jansou, doktorandem ÚISK FF UK a propagátorem svobodného softwaru

Asi je příliš malá bída v českém knihovnictví, nebo příliš velká neochota skutečně spolupracovat…

Ohlédnutí (nejen) za 13. ročníkem konference o spolupráci paměťových institucí

Ve dnech 28. a 29. listopadu 2012 se v konferenčním sále Národního archivu v Praze uskutečnila v pořadí třináctá konference s názvem Archivy, knihovny a muzea v digitálním světě. Setkání, které je jedinečnou příležitostí ke sdílení znalostí, výměně zkušeností a navázání kontaktů mezi odborníky z jmenovaných institucí, poprvé proběhlo v roce 2000. Dovolujeme si vám nabídnout malý průřez těmito lety s několika postřehy, které by mohly zaujmout zejména ty, již se prvních ročníků neúčastnili. Zároveň chceme připomenout a zachytit vývoj jedné z velmi přínosných akcí v našem oboru...

Spuštění portálu Osobnostiregionu.cz se blíží

Městská knihovna Česká Třebová se již několik let snaží aktivně vytvářet databázi lidí osudem spřízněných s regionem. V minulém roce jsme se rozhodli přehodnotit přístup k celému projektu...

JAK NA TO: INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – 4

Z TAJEMSTVÍ KNIHOVNY NÁRODNÍHO MUZEA: Svědek zrodu slavných lázní aneb Unikátní skicář

Oddělení zámeckých knihoven Knihovny Národního muzea eviduje přes tři sta padesát zámeckých knihoven na území ČR. Některé z nich jsou pouhými torzy, která čítají pár desítek svazků, jiné jich mají desetitisíce. Zásluhou dr. Bohumíra Lifky se podařilo v neklidných padesátých letech minulého století zachránit historická jádra těchto knihoven, a tím položit základ ke studiu dějin knižních sbírek aristokracie na našem území....

JAK NA TO: Marketing v knihovnách aneb Umíme dát o sobě vědět? – 2

POSTŘEHY – NÁZORY: Březnové zamyšlení

I když lidová pranostika říká Březen – za kamna vlezem…, nedovedu si to v dnešní době nějak dost dobře představit. Klasická kamna už používá málokdo, příjemně vyhřátou pec vlastní asi jen chalupáři a že bychom se snažili vlézt za radiátor ústředního topení, to snad opravdu ne. Březen je ale zároveň i Měsíc knihy...

Vyhlášení soutěže Nadace knihoven

Knihovna Divadelního ústavu a její služby

Časopis Čtenář uveřejnil v roce 1983, tedy přesně před 30 lety, článek Jarmily Svobodové o knihovně Divadelního ústavu.1 Ta se v daném roce přestěhovala do nově zrekonstruovaných prostor Manhartského paláce v Celetné ulici 17 a zde se nachází až do dnešních dnů…

Virtuální univerzita třetího věku – zkušenosti z libinské knihovny

Obec Libina se nachází v Olomouckém kraji, je nejníže položenou a zároveň největší obcí šumperského regionu. Písemnými prameny je Libi na doložena k roku 1348, v současnosti má 3500 obyvatel. Obec je zřizovatelem Místní knihovny, která je umístěna ve Langerově vile z roku 1886...

Jak si váží knihovníků a jejich práce v Královéhradeckém kraji?

I v Královéhradeckém kraji je úcta k práci knihovníků již několik let projevována oficiálně a především slavnostně. V říjnu 2012 to bylo v pořadí již čtvrté slavnostní Setkání knihovníků a knihovnic a všech přátel krásného slova v prostorách Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové...

Kdo získal cenu Slovník roku 2013?

Z KNIHOVEN...

LITERÁRNÍ VÝROČÍ

Duben

LIBOR COUFAL ODPOVÍDÁ Z AUSTRÁLIE

ZE SVĚTA

NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY KNIHOVNICKÉ LITERATURY NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR

RETRO OKÉNKO

Pouze v tištěné verzi