Main content

Duben 2013

Seznam článků

OD REDAKČNÍHO STOLU

Poznámky do diáře - Neušlo nám

TÉMA: Zahraniční elektronické knihy v České republice: proč a jak (na příkladě Národní knihovny České republiky)

Předkládaný článek neaspiruje na zevrubnou analýzu problematiky elektronických knih jako takových, spíše se v něm jedná o seznámení čtenářů se zkušenostmi Národní knihovny ČR (dále jen „NK“) v oblasti získávání elektronických vědeckých publikací...

Vzpomínky na knihtisk aneb Pozvánka na výstavu

ROZHOVOR s Mgr. Zlatou Houškovou: Lehce skeptická optimistka

V současném českém knihovnictví není moc osobností, které by byly tak známé jako donedávna vedoucí oddělení vzdělávání v Knihovnickém institutu Národní knihovny ČR. Vyjmenovat všechny akce, jichž byla Mgr. Zlata Houšková spiritus agens, by vydalo na několik stránek, nás spíše zajímalo, jaké je „odcházení“ z profese, která není pouze zaměstnáním, a jestli ji lze úplně opustit.

KNIHOVNÁM V MALÝCH OBCÍCH: Půlroční ohlédnutí za hodnocením Knihovny roku 2012

ROZHOVOR s PhDr. Danou Kalinovou – ředitelkou společnosti Svět knihy, s. r. o.

Čestným hostem pražského knižního veletrhu je Slovensko

Mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha 2013 se přehoupl do „věku dospělosti“, letos proběhne už jeho devatenáctý ročník. Od 16. do 19. května se pražské Výstaviště v Holešovicích stane místem setkání milovníků knih, jejich autorů, výtvarníků, vydavatelů a všech zájemců o literaturu...

Z TAJEMSTVÍ KNIHOVNY NÁRODNÍHO MUZEA: Metráková databanka

Také oddělení časopisů Knihovny Národního muzea má svá tajemství. Jak by ne, když spravuje vedle Národní knihovny nejrozsáhlejší sbírku periodik vydávaných od 17. století. Oddělení sídlí v Praze – Bubenči v budově bývalého Místodržitelského letohrádku s krásným výhledem na Stromovku. Je to tak trochu symbol zastaveného času starého přístupu k badatelům. Bez nadsázky lze říci, že žádná podstatná práce z historie, literární historie, kunsthistorie, historické politologie atd., která se opírá o informace z dobového tisku, se neobejde bez zdejšího studia...

Knihovna Slezského zemského muzea nově v Janottově vile

Slezské zemské muzeum je pomyslnou branou do Slezska. Jeho zájem sahá od živé i neživé přírody přes prehistorii, historii až k dějinám umění, a to především v oblasti českého Slezska, severní a severovýchodní Moravy. Slezské zemské muzeum je příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. Se svými 2 400 000 sbírkovými předměty je třetím největším muzeem v ČR, s historií sahající až do roku 1814 je nejstarším veřejným muzeem na území dnešní České republiky. Se stejným rokem je spojen i vznik muzejní knihovny...

Novinky z Městské knihovny v Praze

2013: Vyladěný rok s knihovnou

Knihovna bez bariér

ZE ČTENÁŘOVA DENÍKU…

Leena Krohn – esence severské melancholie

Z osudů knihovny Jana Evangelisty Purkyně

Čeští a slovenští bibliografové (tentokrát) v Prešově

Sekce pro bibliografii SDRUK spolu se Slovenskou národnou knižnicou – Národnou knižnicou – Národnou bibliografickou agentúrou a Spolkom slovenských knihovníkov uspořádaly ve dnech 7. až 9. října 2012 v pořadí již 15. kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografů. Hostitelských povinností se s příznačnou pohostinností ujala Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove...

Z KNIHOVEN…

Z DOMOVA

LITERÁRNÍ VÝROČÍ

KVĚTEN

ZUZANA HELINSKY ODPOVÍDÁ ZE ŠVÉDSKA

Dotaz: Bylo by možné zmínit zajímavé příklady spolupráce švédských knihoven?

ZE SVĚTA

NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY KNIHOVNICKÉ LITERATURY NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR

RETRO OKÉNKO ČTENÁŘE

Pouze v tištěné verzi Čtenáře