Main content

Prosinec 2013

Seznam článků

OD REDAKČNÍHO STOLU

POZNÁMKY DO DIÁŘE - NEUŠLO NÁM

TÉMA: Co se půjčovalo ve veřejných knihovnách v roce 2012?

Nedávno jsme poprvé zveřejnili žebříčky nejpůjčovanějších knih a autorů ve veřejných knihovnách v roce 2011. V návaznosti na tento materiál nyní přinášíme přehled za rok 2012. Pořadí je určeno na základě analýzy dat z 35 knihoven různých velikostí, která jsou v podobě ISBN shromažďována pro potřebu kolektivního správce DILIA. Předmětem analýzy bylo 2 658 284 absenčních výpůjček (bez prolongací a evidovaných prezenčních výpůjček), které byly uskutečněny z 30 014 různých titulů...

AUTOMAT KNIHOVNA s Ing. JANEM KAŇKOU z Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně

„Nenuťte uživatele přemýšlet…“

Jan Kaňka se v letošním roce stal pravidelným přispěvatelem Čtenáře. Ve dvouměsíčním intervalu připravoval rubriku AUTOMAT KNIHOVNA, ve které zpovídal osoby k tématu automatizace v knihovnách nejpovolanější. Na jeho otázky tak odpovídal Ing. Martin Svoboda, Ing. Václav Jansa, Ing. Petr Žabička, Ing. Jiří Nechvátal a Ing. Jiří Pavlík. Rozhodně zajímavé osobnosti českého knihovnictví. V rozhovorech došlo na řadu atraktivních témat, jako je vývoj a současný stav automatizovaných knihovních systémů, půjčování e-knih, Centrální portál knihoven ČR a mnohá další. V tomto čísle to bude trochu jinak, možná totiž nyní nastal čas, aby se role promíchaly. Jana Kaňku pro vás vyzpovídala redakce Čtenáře.

Vyhledávání nové generace

Následující příspěvek vychází z autorovy bakalářské práce Vyhledávací systémy nové generace, která byla obhájena v červnu letošního roku na ÚISK FF Univerzity Karlovy v Praze...

Knihy vázané srdcem Heleny Klinderové v loketské knihovně

KNIHOVNÁM V MALÝCH OBCÍCH: Těžký život komisaře

Příspěvek představuje postřehy pouze jednoho člena komise soutěže Knihovna roku (kategorie základní knihovna), nikoli komise celé. Na to, aby se celá komise shodla na zhodnocení 13 knihoven, je málo i těch pět dní na cestách, které k tomu má určené. Natož psát článek, pod který bychom se všichni podepsali. Ale text nemá být hodnocením, už vůbec ne odbornou sondou do principů soutěže, můžete jej spíš pokládat za nesouvislý proud dojmů jednoho mladého knihovníka z práce v této komisi...

JAK NA TO: Piktogramy, trojpísmena a on-line mapky v turnovské knihovně

Pohled na 23. ročník celostátního akvizičního semináře

Akviziční seminář se uskutečnil 17. října 2013 v Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Stejně jako v předchozích letech se zde sešli akvizitéři ze všech typů knihoven, kteří mají na starost doplňování knihovních fondů a zajímají se o aktuální dění v oblasti získávání a nákupu knihovních dokumentů...

Z TAJEMSTVÍ KNIHOVNY NÁRODNÍHO MUZEA: Nakladatelské archivy

Knihovna Národního muzea uchovává vedle knihoven českých nakladatelů také nakladatelské archivy, obsahující doklady z činnosti především prvorepublikových nakladatelství. Vedle nakladatelských smluv s autory a výtvarníky, dokladů o provozu firmy, obsahují archivy také zajímavou korespondenci, ze které je možno analyzovat vzájemný a někdy i rozporuplný vztah spisovatele, ilustrátora k nakladateli – osob ní přátelství, nabídky rukopisů a podmínky vydání knih, ale také časté spory o výši honoráře...

ZE ČTENÁŘOVA DENÍKU… Zážitek ze studené války

Pozoruhodné období moderních dějin, plné tragédií, ale i naděje, vymezené koncem II. světové války a na jeho konci pádem většiny komunistických systémů a rozpadem Sovětského svazu, pro něž se vžil název studená válka, zobrazil ve stejnojmenné knize Američan John Lewis Gaddis. Četba jeho knihy pro mě byla zážitkem a umožnila mi nahlédnout na absurditu doby, kdy uspořádání světa a běh dějin do značné míry určovala ničivá síla jaderných zbrojních systémů...

ZE ZAHRANIČÍ: Český knihovník v zemi asijského tygra

Přesněji řečeno v zemi asijského tygra a lva, protože obě tyto šelmy má ve svém znaku Singapur, kde se konal ve dnech 17.–23. srpna 2013 již 79. Světový knihovnický a informační kongres IFLA...

Z KNIHOVEN…

LITERÁRNÍ VÝROČÍ

LEDEN

RETRO OKÉNKO ČTENÁŘE

Pouze v tištěné verzi

SYLVA ŠIMSOVÁ ODPOVÍDÁ Z ANGLIE

Dotaz: Máte ráda anglické detektivky?

ZE SVĚTA

NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY KNIHOVNICKÉ LITERATURY NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR