Hlavní obsah stránky

Červenec/srpen 2023

Redakce doporučuje:

Knihovny ČR a Ukrajina: desítky aktivit knihoven Středočeského kraje včetně Dobříše; ve Šternberku, Táboře a ve Vyškově
Zpátky do knihoven – známé osobnosti zvou do knihoven
Digitalizace českoamerických periodik v knihovně Náprstkova muzea
Nové rubriky:
—Medailonky nadějných
—Škola knihovně, knihovna škole
—tematické přehledy současné literární produkce

Cyklus o krajanských knihovnách:  Knihovna Spolku Beseda v australské Canbeře
Čtení na léto: Knihovna očima studentů FA VUT v Brně
Periodika na území dnešní ČR: Národní listy – nejvýznamnější český politický list
Příloha „Vizuální identita knihoven“: Krajská knihovna Vysočiny

Seznam článků

CONTENTS – INHALT

OD REDAKČNÍHO STOLU

TÉMA: Knihovny ČR a Ukrajina: Čtyři knihovny – desítky aktivit

Činnost knihovníků podpořila mezi jinými i Nadace OSF, která tak napomohla k realizaci projektů ve městech jako je Šternberk, Tábor, Dobříš nebo Vyškov.

TÉMA: Knihovny ČR a Ukrajina: Knihovny překonaly bariéry integrace

Rozhovor s Helenou Hubatkovou Seluckou, která pracuje pro Knihovnu Jiřího Mahena v Brně, je členkou Svazu knihovníků a informačních pracovníků a garantkou jeho odborné sekce Bezbariérové knihovny. Ve spolupráci se Sdružením knihoven ČR (SDRUK), Národní knihovnou ČR a Severočeskou vědeckou knihovnou v Ústí nad Labem uspořádala cyklus webinářů zaměřujících se na roli knihoven v integraci nově příchozích z Ukrajiny.

TÉMA: Knihovny ČR a Ukrajina: S roboty v knihovně

Podpoře uprchlíků z Ukrajiny se začala Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě (MSVK) věnovat brzy po vypuknutí konfliktu. V popisovaném projektu šlo o volnočasové aktivity dětí od šesti let.

TÉMA: Knihovny ČR a Ukrajina: Knihovny Středočeského kraje a ukrajinští uprchlíci

TÉMA: Knihovny ČR a Ukrajina: V knihovnách to žije –⁠ napříč komunitami

Příběhy žen, které se v knihovnách od začátku aktivně angažují, nebo těch, kterým knihovna poskytla první kontakt s českým jazykem, i účastníků jazykových kurzů.

UDÁLOSTI: Spolupráce mezi resorty školství a kultury pokračuje

UDÁLOSTI: Pasování prvňáčků na čtenáře na zámku v Kroměříži

UDÁLOSTI: Zpátky do knihoven! – Heslo nejen pro BMČ 2023

Když se v Sekci veřejných knihoven SKIP začalo uvažovat o zaměření dalšího ročníku Březen měsíc čtenářů (dále jen BMČ), chytlavé motto „Zpátky do knihoven“ bylo od začátku pro ročník 2023 horkým favoritem.

UDÁLOSTI: Setkání emeritních ředitelů v Národní knihovně

Koncem dubna se v budově Národní knihovny ČR setkali bývalí ředitelé vědeckých knihoven. Jak k tomu došlo?

UDÁLOSTI: Inovace, spolupráce a výzvy umělé inteligence (konference Elektronické služby knihoven ve Zlíně posedmé)

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME...

MEDAILONKY NADĚJNÝCH: Virtuální výstavy i studentské praxe

Rozhovor s Ninou Wančovou je úvodní částí nové rubriky, ve které budeme představovat nastupující generaci pracovníků knihoven.

ŠKOLA KNIHOVNĚ, KNIHOVNA ŠKOLE: Pomůcky ve škole i v knihovně

Když se spojí učitelka českého jazyka a literatury a knihovnice dětského oddělení v jednu osobu, mohou se dít divy. Každá profese totiž přináší jiný úhel pohledu. Publikujeme úvodní část nového minicyklu.

PŘÍLOHA – VIZUÁLNÍ IDENTITA KNIHOVEN: Tři písmena v logu Krajské knihovny Vysočiny

PERIODIKA NA ÚZEMÍ DNEŠNÍ ČR: Národní listy – nejvýznamnější český politický list

Od přelomu 50. a 60. let 19. století začaly v českém prostředí sílit snahy o založení českého politického listu, který by reprezentoval liberální křídlo české politické scény. A tak se objevily Národní listy.

VYUŽITÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ: Čechoamerická periodika v knihovně Náprstkova muzea: souvislosti, příběh, záchrana, digitalizace. 1

Důležitým fenoménem, který knihovnu – kromě Vojty Náprstka a „indiánů“ – po léta formoval, je propojení s krajanskými, zejména čechoamerickými komunitami.

VYUŽITÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ: Hudební databáze ve světě

Příspěvek obsahuje informace o existujících hudebních databázích, a to digitálním archivu CANTUS, Global Chant Database, NAXOS a RILM.

KRAJANSKÉ KNIHOVNY: Aby krajané znali své kořeny

Krajanský spolek Beseda Czechoslovak Australian Association byl založen skupinou československých emigrantů, kteří žili v Austrálii od počátku padesátých let minulého století. Když po invazi armád Varšavského paktu v srpnu 1968 do Austrálie dorazila další vlna uprchlíků, rozhodli se tentokrát krajané založit organizaci, která by sdružovala všechny lidi československého původu a jejíž hlavní činností by bylo pomáhat nově příchozím zorientovat se v neznámém světě – najít si bydlení, zaměstnání a pomáhat například v kontaktu s úřady. Oficiální registrace spolku se tak datuje k lednu 1972.

Čtení na léto: Knihovna očima studentů Fakulty architektury VUT v Brně

SOUČASNÁ LITERATURA: Výběr z publikací o literatuře, knihách a spisovatelích. 1. část

Přinášíme vám první část přehledu publikací o literatuře, knihách a spisovatelích, které u nás vyšly v poslední době (zhruba za poslední tři roky). Přehled si neklade nárok na úplnost, přesto je dokladem šíře nabídky v této oblasti, která může až překvapit. Postupujeme podle nakladatelů.

KNIHOVNY V NOVÉM: Červený kostel – nové kulturně-vzdělávací centrum Vědecké knihovny v Olomouci

Z KNIHOVNY KNIHOVNICKÉ LITERATURY: Zajímavé zahraniční knižní novinky

ZE SVĚTA

PSALO SE JINDE

Anketa – 75 let časopisu Čtenář

LITERÁRNÍ VÝROČÍ: Srpen, září