Hlavní obsah stránky

TÉMA: Česko-slovenská spolupráce v oblasti knihovnictví: Akviziční semináře

V tomto roce si připomínáme 30 let od vzniku České a Slovenské republiky a číslovku 30 ponese i letošní akviziční seminář. Za vznikem této tradiční akce stojí kladenská knihovna, která dříve nesla název Státní vědecká knihovna (SVK), a její tehdejší ředitelka Jiřina Kádnerová.

Kolegyně Kádnerová tehdy pozvala vedoucí akvizitéry ze státních vědeckých knihoven do své pracovny, aby se 4. 9. 1991 poradili o profilaci knihovních fondů. Mezi účastníky byl i tehdejší ředitel ústecké knihovny Aleš Brožek, který se pak s kladenskou ředitelkou podílel jak na přerodu pracovního setkání v pravidelné každoroční celostátní akviziční semináře, tak na vzniku Sekce pro akvizici. Sekce se ustavila 19. 4. 2005 v Tišnově na zasedání Sdružení knihoven České republiky (SDRUK), krátce po uspořádání úspěšného 15. akvizičního semináře v Olomouci.

Rozpad Československa na konci roku 1992 znamenal komplikace pro akvizitéry při získávání slovenské literatury. Proto na akvizičním semináři v květnu 1993 hovořil Jaromír Kubíček o akvizici slovenské produkce a informoval, že existuje domluva SDRUK s Asociací slovenských knihoven, na jejímž základě zajistí SVK v Brně (dnes MZK) pro české knihovny nákup knih ze Slovenska a pro slovenskou stranu české knihy patrně přes Technické ústředí knihoven ve Slavkově formou čtvrtletní knižní nabídky. Krajské knihovny budou dostávat bulletin Knižná revue a podle rubriky Knihy v predaji budou posílat bez prodlení objednávky brněnské SVK.

Možnost dodávky slovenských knih nabídla na 5. semináři v červnu 1995 i firma Maťa, která spolupracovala s knihkupectvím AF Bratislava. Na tomto kladenském semináři instaloval zástupce prodejny Slovenská kniha výstavku nových slovenských knih, které se daly koupit v Praze. O sedm let později na 12. semináři upozornila firma SUWECO CZ, že distribuuje přes 150 tisíc titulů zahraničního i tuzemského tisku včetně Slovenska.

Na již zmíněném 15. semináři přivítali účastníci poprvé slovenského přednášejícího. Byla to Darina Ničová ze Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, která pohovořila o akvizici na knižních veletrzích Slovenské republiky a o předních slovenských nakladatelích. V diskusi poradila Jana Lichtenbergová ze Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, která měla dobré zkušenosti se zasíláním knih z ČR do SR, aby kontaktní partneři z Čech lepili na zásilky speciální průvodky se slovenským textem. Na 23. semináři v Havlíčkově Brodě zazněly dva zajímavé příspěvky. Nejprve Jana Fojtíková z Národní knihovny ČR seznámila přítomné s projektem „Česká knihovna v Univerzitnej knižnici v Bratislavě“, který umožnil bratislavské i pražské knihovně obohatit fondy kvalitními informačními zdroji z partnerských států. Poté Jana Lichtenbergová zavzpomínala na dobu, kdy jezdívala do Slovenské knihy v Praze a kupovala překlad Angeliky nebo Jihu proti Severu do slovenštiny, protože slovenští nakladatelé mohli vydávat některé tituly dříve než čeští. Knihy vozila v ruksaku na zádech vlakem do ústecké knihovny.

O dva roky později na 25. semináři, který se konal opět v Havlíčkově Brodě, vyslechli účastníci přednášku další slovenské akvizitérky, když Monika Lobodášová pohovořila o akvizici v Krajskej knižnici Karola Kmeťka v Nitře.

Poslední akviziční semináře se již nepořádají každoročně, ale jednou za dva roky. Slovensko na nich bývá zastoupeno zpravidla jen Jozefem Grossem, zástupcem bratislavské společnosti Slovart-G.T.G. Věřme, že na jubilejním 30. akvizičním semináři přivítáme opět kolegy ze slovenských knihoven a uslyšíme i jejich zajímavé přednášky. 

(abr)