Hlavní obsah stránky

Únor 2023

Redakce doporučuje:

Česko-slovenská spolupráce v oblasti knihovnictví
—Spolupráce knihovnických spolků
—Akviziční semináře a bibliografická kolokvia
—Profesní styky mezi SVK v Hradci Králové a Banské Bystrici

Rozhovor s Brianou Čechovou, ředitelkou Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana
Sto let MěK ve Frýdku-Místku
Manifest pro zelené knihovny
Projekt Naučit se učit

Cyklus o krajanských knihovnách: Česká knihovna na Islandu
Knihovny v novém: Pobočky Městské knihovny Jihlava – Březinova a Horní Kosov
Periodika na území dnešní ČR: Pražské poštovské noviny – nejstarší česky psané noviny
Příloha „Vizuální identita knihoven“: Městská knihovna v Praze

Seznam článků

CONTENTS – INHALT

OD REDAKČNÍHO STOLU

TÉMA: Česko-slovenská spolupráce v oblasti knihovnictví: České a slovenské knihovnické spolky a jejich spolupráce

Knihovnické spolky v Česku i na Slovensku ovlivňují odborné trendy v knihovnictví. S ohledem na historicko-společenský vývoj v našich zemích byly naše společné aktivity úzce propojeny. Příspěvek stručně rekapituluje tento vývoj od 60. let minulého století.

TÉMA: Česko-slovenská spolupráce v oblasti knihovnictví: Akviziční semináře

V tomto roce si připomínáme 30 let od vzniku České a Slovenské republiky a číslovku 30 ponese i letošní akviziční seminář. Za vznikem této tradiční akce stojí kladenská knihovna, která dříve nesla název Státní vědecká knihovna (SVK), a její tehdejší ředitelka Jiřina Kádnerová.

TÉMA: Česko-slovenská spolupráce v oblasti knihovnictví: Spolupráce, která staví na tradici a obohacuje

Článek bilancuje dosavadní spolupráci mezi Státní vědeckou knihovnou v Banské Bystrici a Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové, která již započala na konci 70. let minulého století.

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME...

TÉMA: Česko-slovenská spolupráce v oblasti knihovnictví: Spolupráce bibliografů České a Slovenské republiky

Systematická a pravidelná spolupráce bibliografů České a Slovenské republiky se datuje od roku 1997, od zahájení pravidelných kolokvií, konajících se (s výjimkou let covidových) každoročně střídavě v některé knihovně České nebo Slovenské republiky.

TÉMA: Česko-slovenská spolupráce v oblasti knihovnictví: Čeští a slovenští bibliografové se sešli v Hradci Králové

TÉMA: Česko-slovenská spolupráce v oblasti knihovnictví: Aktivní účast SVK v Kladně na bibliografickém kolokviu  

ROZHOVOR s Mgr. et Mgr. Brianou Čechovou, Ph.D.: Tvrdošíjně zdůrazňovat význam Braillova písma

Briana Čechová stojí v čele Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana od léta 2022.

NOVÉ PROJEKTY: Knihovědní detektivové (o vědecko-popularizačním seriálu Knihovny Akademie věd ČR)

Knihovna Akademie věd ČR v roce 2022 připravila ojedinělý projekt, který představuje moderní formou vybrané staré tisky z jejího historického fondu a zároveň propaguje knihovědu jako obor. Pro prezentaci svých knižních sbírek a popularizaci vědy spojila své síly s umělci a využila naplno potenciál animovaného filmu. Vznikl jedinečný seriál, který tvoří sedm krátkých animovaných filmů doplněných podcasty a popularizačními texty.

PŘÍLOHA – VIZUÁLNÍ IDENTITA KNIHOVEN: Dvojtečka a středník Městské knihovny v Praze

PERIODIKA NA ÚZEMÍ DNEŠNÍ ČR: Pražské poštovské noviny a jejich pokračovatelé 

Nejstarší česky psané noviny vydávané na území zemí Koruny České, první číslo vyšlo 4. 2. 1719.

VYUŽITÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ: SAM – Statistický a analytický modul České literární bibliografie

Říká se, že obraz či fotografie vydá za tisíce slov. Dokazují to i výsledky bibliografických analýz, které jsou v grafické podobě leckdy mnohem jasnější a dokáží jednodušeji nastínit souvislosti mezi jednotlivými údaji, zohlednit i proměnlivost dat na časové ose a poukázat tak na dílčí trendy či anomálie ve zkoumaném materiálu.

Z HISTORIE: Sto let městské knihovny ve Frýdku-Místku slavíme dvakrát 

Historie knihovny ve Frýdku-Místku stejně jako historie města není úplně jednoduchá. Frýdek-Místek, dnes město s padesáti pěti tisíci obyvatel, před sto lety ještě neexistovalo...

KRAJANSKÉ KNIHOVNY: Česká knihovna na Islandu

Spolek Čeština na Islandu (ČENI) vznikl v roce 2011. Jeho hlavním cílem je od jeho počátků výuka češtiny pro české dvojjazyčné děti především v Reykjavíku a přilehlých komunitách. V době založení spolku žilo na Islandu přibližně 300 Čechů, zatímco v současné době jich je už kolem 800. 

INSPIRACE: Cesty s knížkami a kronikou za seniory

INSPIRACE: První rok projektu Městské knihovny v Praze Naučit se učit

Projekt Naučit se učit je určený studentům a pedagogům pražských středních škol. V jeho rámci jim poskytuje Městská knihovna v Praze (MKP) členství zdarma. Získávají tak bezbariérový přístup k našim prezenčním i online službám a zároveň mohou vybírat z nabídky aktivit a lekcí, které jsme pro ně připravili. Nabídku knihovny mohou ale ovlivňovat i samy školy.

INSPIRACE: Manifest pro zelené knihovny

V roce 2022 byl zahájen víceletý program výzkumu a vývoje s názvem Partnerství zelených knihoven (The Green Libraries Partnership – GLP). Program je vedený Britskou knihovnickou a informační asociací (CILIP) ve spolupráci s dalšími partnery. 

NAPSALI JSTE NÁM: Bibliotheca academica 2022 z pohledu organizátora

KNIHOVNY V NOVÉM: Pobočky Městské knihovny Jihlava v novém

Anketa – 75 let časopisu Čtenář

PSALO SE JINDE

ZE SVĚTA

LITERÁRNÍ VÝROČÍ: Březen