Hlavní obsah stránky

PSALO SE JINDE

Podklady jsou čerpány z databáze Anopress.

DOBNER, Libor. Slánská veřejná knihovna byla založena před 125 lety. Slánské listy [online]. 2022, (9), 10 [cit. 2022-12-21].

Počátky založení Městské knihovny ve Slaném. Autor současně vysvětluje, proč má instituce v názvu jméno Václava Štecha. Roku 1891 došlo k založení Musejního spolku, pod jehož správu se knihovna dostala. Byla otevřena v roce 1897. Popis historie této instituce až do současnosti. Byla knihovnou muzejního spolku, knihovnou obecní, okresní i městskou.

brom. Artotéka: dočasná krása. Premium

Guide [online]. 2022, (11), 51 [cit. 2022-12-21].

Důvody vzniku další netradiční služby Městské knihovny v Praze – Artotéky, která funguje od roku 1983. Dnes nabízí majitelům čtenářského průkazu zdarma půjčení 3000 originálních děl českých umělců 20. a 21. století, 4500 reprodukcí českých i světových děl všech období. Popis podmínek, za kterých si lze jednotlivá díla půjčit, možný počet vypůjčených děl a výpůjční lhůta. Uživatelé, kteří tuto službu využívají. Artotéky nabízejí i jiné instituce, například Moravská galerie v Brně.

HRADIL, Miloslav. Studentka práv uspěla mezi knihovnicemi. Právo [online]. 2022, (280), 11 [cit. 2022-12-21]. ISSN 1211-2119. Dostupné z: http://pravo.novinky.cz/.

Eliška Tomečková je ještě studentkou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (v době vydání článku). Na počátku roku 2021 se ujala vedení knihovny ve Velkém Týnci. Za svoje zásluhy o rozvoj knihovny byla vyhlášena nejlepší venkovskou knihovnicí Olomouckého kraje. Autor dále popisuje některé aktivity, kterými se knihovna zabývá.

TOMAN, Matěj. FutureBooks. Rodina a škola [online]. 2022, (9), 14 [cit. 2022-12-21].

Autor článku představuje novou aplikaci FutureBooks, kterou vymysleli na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a která je určena pro učitele vysokých, středních i základních škol. Tato aplikace, fungující jako webová platforma, umožňuje vytvářet, ukládat i šířit virtuální výukové materiály. FutureBooks má mimo jiných funkcí i funkci virtuální knihovny, která se zaměřuje na akademickou veřejnost, ale v budoucnu ji může využívat i široká veřejnost. Aplikace nabízí také statistiky čtenářů a výpůjček.

red. Ocenění Drsný MARK získal knihovník Kraft. Radnice [online]. 2022, (16), 13 [cit. 2022-12-21].

Ocenění Drsný MARK, udělený regionálním výborem SKIP. Cenu získal spolu s dalším knihovníkem vedoucí dětského oddělení Městské knihovny Litvínov Vladimír Kraft za systém zážitkových lekcí informačního vzdělávání pro základní školy Litvínovska. Cena Drsný MARK / Drsná MARKéta se uděluje kreativním a aktivním knihovníkům do 39 let v Ústeckém kraji.

HÁJKOVÁ, Pavlína. Co skrývají hradní archivy? Veřejná správa [online]. 2022, (12), 8 [cit. 2022-12-21]. ISSN 1213-6581.

Autorka popisuje existenci dvou hradních archivů: Archivu Pražského hradu a Archivu Kanceláře prezidenta republiky, jejich fond, historii vzniku těchto archivů a důvody pro jejich založení. Dále zmiňuje důležité součásti Archivu Pražského hradu, a to Knihovnu Metropolitní kapitulySpecializovanou knihovnu Archivu Pražského hradu a Archivu Kanceláře prezidenta republiky, jejichž knihovní fond obsahuje cca 30 000 publikací. Podrobněji popisuje, co obsahují fondy těchto specializovaných knihoven. Stručně se věnuje zajímavým sbírkám jako například sbírce fotografií Stavební správy Pražského hradu apod.

PAVLÍČKOVÁ, Jana. Z bývalé mlékárenské školy vznikne městská knihovna. Mladá fronta Dnes [online]. 2022, (301), 12 [cit. 2023-01-03]. ISSN 1210-1168. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp.

Okázalá budova bývalé Mlékárenské školy ve Frýdlantu by se měla stát budoucím sídlem zdejší městské knihovny. Měla by být umístěna v přízemí s oddělením pro dospělé i s oddělením pro děti. Mimo knihovny zde má být i komunitní centrum, přednáškový sál atd. Rekonstrukce budovy je vyčíslena na 80 milionů korun. Městská knihovna Frýdlant doposud sídlí v provizorních prostorách Základní školy Bělíkova, kam byla přestěhována po povodních v roce 2010.

Připravila RENÁTA KREJČÍ SALÁTOVÁ