Hlavní obsah stránky

LITERÁRNÍ VÝROČÍ: Březen

Před 40 lety,  1. 3. 1983, zemřel maďarsko-britský prozaik židovského původu Arthur Koestler (* 1905), autor protitotalitního románu Tma o polednách. Česky dále vyšly knihy Španělsko krvácí, Španělský testament, Bahno společnosti, Příslib a naplnění, Zloději v noci, Šíp do nebeNeviditelné písmo.

Před 140 lety,  2. 3. 1883, se narodil řecký spisovatel Nikos Kazantzakis († 1957), autor románů a knih Chuďásek Boží, Kapitán Michalis, Hlášení El Grecovi, Řek Zorba (zfilmováno s Anthonym Quinnem v hlavní roli), Kristus znovu ukřižovaný (podle románu vznikla opera Bohuslava Martinů Řecké pašije) a Poslední pokušení (zfilmoval Martin Scorsese pod názvem Poslední pokušení Krista).

Před 120 lety,  3. 3. 1903, se narodil Alejandro Casona († 1965), španělský dramatik, autor her Stromy umírají vstoje, Inés de Castro či Dům se sedmi balkóny.

Před 120 lety,  3. 3. 1903, zemřel František Ladislav Rieger (* 1818), český právník a politik, jehož jedenáctisvazkový Slovník naučný z let 1860–1874 je první českou encyklopedií.

Před 140 lety,  9. 3. 1883, se narodil italský básník Umberto Saba († 1957), z jehož díla vyšel česky výbor Terst a jedna žena.

Před 190 lety,  10. 3. 1833, se narodil Pedro Antonio de Alarcón († 1891), španělský prozaik, autor slavné novely Třírohý klobouk.

Před 150 lety, 10. 3. 1873, se narodil Jakob Wassermann († 1934), německý romanopisec, básník a esejista židovského původu, autor trilogie Případ Mauricius či biografického románu Kryštof Kolumbus – Don Quijote oceánu.

Před 160 lety,  12. 3. 1863, se narodil a před 55 lety, 1. 3. 1938, zemřel Gabriele D’Annunzio, italský novoromantický a symbolistický básník, prozaik a dramatik, který vedl okázalý život dekadentního umělce.  Je autorem např. hymnického díla Chvála nebes, země a moře či románů Rozkoš, Triumf smrti, Nevinný, Oheň aj. Z her jmenujme např. Mrtvé město, Sen jarního jitra, Sen podzimního večeraGioconda. Sympatizoval s fašismem, vyslovil se však ostře proti antisemitismu. Jeho romány jsou poplatné své době, jeho poezie je však z velké části stále živá. Román Nevinný zfilmoval Luchino Visconti.

Před 20 lety, 12. 3. 2003, zemřel americký levicově zaměřený spisovatel Howard Fast (* 1914), autor románu Spartacus, který zfilmoval Stanley Kubrick s Kirkem Douglasem v titulní roli.

Před 140 lety,  14. 3. 1883, zemřel Karl Marx (* 1818), německý filozof a sociální vědec, spoluautor Komunistického manifestu z roku 1848, autor rozsáhlého díla Kapitál; jeden z nejvlivnějších myslitelů 19. století, jehož díla a názory hluboce ovlivnily dějinný vývoj i ve 20. století.

Před 110 lety,  14. 3. 1913, se narodil Dominik Tatarka († 1989), slovenský prozaik, scenárista, kritik a esejista, první nositel Ceny Jaroslava Seiferta (1986), autor knih Farská republika, Prvý a druhý úder, Rozhovory bez konca, Démon súhlasu, Sám proti noci aj.

Před 470 lety,  18. 3. 1553, zemřel český kronikář Václav Hájek z Libočan (* konec 15. stol.), autor beletrizované Kroniky české.

Před 90 lety,  19. 3. 1933, se narodil jeden z nejvýznamnějších amerických poválečných spisovatelů († 2018), nositel Pulitzerovy i Národní knižní ceny a mnoha dalších ocenění, častý kandidát na Nobelovu cenu, autor románů Ať se děje, co se děje, Portnoyův komplex, Profesor touhy, Žít jako muž, Druhý život, Elév, Hodina anatomie, Pražské orgie, Operace Shylock, Sabbathovo divadlo, Americká idyla, Vzala jsem si komunistu, Lidská skvrna, Umírající zvíře, Spiknutí proti Americe, Jako každý člověk, Duch odchází, Pokoření, Mimesis aj. Řada jeho románů byla zfilmována; nezdařenou filmovou verzi Pražských orgií natočila česká režisérka Irena Pavlásková.

Před 85 lety,   22. 3. 1938, se narodila česká prozaička a teoretička výtvarného umění Věra Linhartová, žijící od roku 1968 ve Francii, autorka experimentálních próz Meziprůzkum nejblíž uplynulého, Prostor k rozlišení, Rozprava o zdviži, Přestořeč nebo Dům daleko; rozsáhlý autorský výběr esejí o českém moderním umění a literatuře, evropském moderním umění a literatuře a o japonském myšlení a kultuře vyšel u nás pod názvem Soustředné kruhy.

Před 50 lety,  31. 3. 1973, zemřel Ota Pavel (* 1930), oblíbený český prozaik, autor knih Smrt krásných srnců či Jak jsem potkal ryby.

Sestavil MILAN VALDEN

Portréty archiv autora