Hlavní obsah stránky

PŘÍLOHA – VIZUÁLNÍ IDENTITA KNIHOVEN: Dvojtečka a středník Městské knihovny v Praze

LENKA HANZLÍKOVÁ  lenka.hanzlikova@mlp.cz

Jednotný vizuální styl je velmi důležitou součástí prezentace instituce na veřejnosti. Kvalitní zpracování podporuje její jednotu a stabilitu, zvyšuje povědomí o existenci a vyvolává u veřejnosti pocit solidnosti a důvěryhodnosti. Základními prvky jednotného vizuálního stylu jsou logo, písmo a barevnost. Tak začíná úvodní text Manuálu jednotného grafického stylu Městské knihovny v Praze (dále jen Manuál), který v roce 2004 zpracoval grafik a designér Libor Jelínek. A v roce 2023 nezbývá než souhlasit. Možná s doplněním, že na rozdíl od roku 2004, kdy se počítalo hlavně s využitím v tisku, jsou dnes požadavky na použití loga mnohem širší.

Stávající logo Městské knihovny v Praze (MKP) vzešlo z návrhů, které zpracovávali studenti ateliéru grafického designu a vizuální komunikace VŠUP pod vedením doc. Rostislava Vaňka jako svoji ročníkovou práci. Předložené návrhy hodnotila komise složená ze zaměstnanců knihovny z různých oddělení a pozic. Soutěž vyhrál návrh Libora Jelínka, dnes známého grafika a designéra, zakladatele studia Dynamo Design. Čas ukázal, že jsme vybrali správně – logo i barevnost jsou nadčasové, ani po dvaceti letech neztrácejí lehkost a nabízejí širokou variabilitu.

Logo MKP vychází z písma Helvetica Bold CE. Využitím upravené dvojtečky a středníku vzniká grafický prvek, který spolu s názvem tvoří obrazovou část loga. Manuál obsahuje povolené i nepovolené varianty užití loga, definuje rozměry a poměry stran při různých užitích a nabízí i různé varianty (řádková, třířádková, dvojtečka/středník jako hlavní prvek), ale i jeho postavení s logem hl. m. Prahy, zřizovatele MKP. Barevnost celkového vizuálu vychází z barevnosti loga: základními barvami jsou červená a šedá, doplňkové černá a bílá. Samozřejmě, že ne jakákoli červená a jakákoli šedá, ale přesně definované pro Pantone, CMYK, RGB i RAL vzorníky.

Správné užití loga a další rozvoj jednotného grafického stylu spadá do kompetence interního grafického úseku, který je součástí oddělení komunikace. Hlavní slovo má pak hlavní grafik, respektive grafička. Aktuálně probíhá poměrně významná personální obměna úseku a také nás čeká hledání odpovědí na takové otázky, jako je použití šablon (interní nástroj/cloudové řešení komerčního nástroje), jednotný vizuální styl grafických prvků na sociálních sítích, aplikaci, na webu nebo množící se nepovolené užití loga subjekty, které chtějí využít důvěryhodnosti značky. Ve spolupráci s externím grafikem Alešem Mičkou budeme upravovat vizuály šablon pro kulturní program v sálech, které používáme od roku 2018. 

Vybrané ukázky do přílohy Čtenáře se věnují užití loga na tiskových materiálech, tedy jen malé části problematiky zvané jednotný vizuální styl. Pro zarámování jsou ukázky tiskových dokumentů doplněny příkladem dobré praxe použití loga v exteriéru.

Označení knihovny směrem do ulice je velmi důležitou součástí vizuálního stylu. Vzhledem k omezenému prostoru uvádím pouze jeden příklad – označení pobočky ve Školské ulici (viz P3). Obecně platí, že v návrzích obnovy se snažíme vycházet z umístění pobočky, možností, které nabízí budova, a zohledňovat pokyny pro označení provozoven uvedené v Manuálu pro kultivovanou Prahu. Menší úpravy navrhuje interní grafický úsek, na kompletních revitalizacích nebo značení nových poboček spolupracujeme s architekty a designéry (monom works, Schwestern, Hořava architekti).

Obnova obsahu výkladců a firemního značení pobočky ve Školské ulici

Exteriér pobočky Školská v Praze 1 tvoří řada klasických obchodních výkladců prvorepublikového střihu, včetně typických rolet a drobných detailů. S ohledem na původní stav i umístění pobočky v městské památkové rezervaci Praha byly změny konzultovány s architekty z ateliéru Monom Works. Připravený projekt sloužil při realizaci jako ideový koncept. Celkové náklady na revitalizaci v roce 2021 přesáhly 100 000 korun.

Revitalizace obsahovala nový nátěr exteriéru výkladců a rolet, bylo vyměněno firemní značení, takže nyní lépe zapadá do charakteru ulice. Do šedé barvy je laděno i vybavení výloh. Stojany na knihy byly vyrobeny na míru a umožňují snadnou obměnu vystavených knih nejen směrem do ulice, ale i do interiéru pobočky. Vybavení parteru nově doplňuje knihobudka, přístupná z ulice Školská, kterou dostalo hlavní město Praha od svého partnerského města Frankfurt nad Mohanem.