Hlavní obsah stránky

Prosinec 2016

Seznam článků

FROM THE CONTENTS – AUS DEM INHALT

OD REDAKČNÍHO STOLU

TÉMA: CzechELib – projekt 12:05

Pod názvem CzechELib se skrývá projekt vybudování Národního licenčního centra pro elektronické informační zdroje; projekt přinese systémové změny způsobu zajištění těchto zdrojů pro uživatele z oblasti vědy a výzkumu. Spojení know-how a soustředění finančních prostředků umožní vyšší efektivitu při pořizování a správě elektronických informačních zdrojů.

ROZHOVOR s ministrem kultury Mgr. DANIELEM HERMANEM

Současný ministr kultury Daniel Herman poskytl našemu časopisu rozhovor, který pokrývá široké spektrum problematiky knihovnictví a knižní kultury. Týká se činnosti a financování knihoven, dotační politiky Ministerstva kultury v oblasti knižní kultury, otázek aktuální přípravy legislativy, podpory čtení a čtenářství, situace kolem rekonstrukce stávající budovy Národní knihovny ČR v Klementinu a výhledu na stavbu novou, ale nevyhýbá se ani osobním otázkám.

KNIHOVNÁM V MALÝCH OBCÍCH: Obecní knihovna Těšany

PŘEDSTAVUJEME

Není malých knihoven: Knihovnická dílna a Knihovna roku 2016

Druhý říjnový týden letošního roku by se dal zjednodušeně nazvat přehlídkou toho nejlepšího, co se v posledních dvou letech v českých knihovnách urodilo. Ve dnech 10. a 11. října se v Městské knihovně v Praze konala podzimní Knihovnická dílna a 13. října byli v Zrcadlové kapli Klementina vyhlášeni noví držitelé titulu Knihovna roku. Jak to všechno dopadlo?

VYUŽITÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ

Čtenářský deník. Při vyslovení tohoto slovního spojení si možná mnohý z vás, stejně jako já, vybaví tlustý červený sešit. Sešit, který nás provázel od prvního stupně základní školy až po konec školy střední a do kterého jsme buď s nadšením, nebo s lehkým odporem zapisovali své postřehy z přečtených knih. Jak čas plyne, knihy s námi zůstávají, ale mění se jejich podoba. Digitální technologie stále více pronikají i do oblasti čtení. Využijme je tedy rovněž pro náš čtenářský deník.

INSPIRACE

Pod sloganem 10 let s Vámi, 10 let pro Vás se konalo setkání u příležitosti kulatého výročí vítkovické pobočky Knihovny města Ostravy. Již 10 let se knihovna systematicky věnuje práci s romskými návštěvníky, mládeží ze sociálně znevýhodněných lokalit i dětmi s autismem.

Z OBÁLKY

Vánoční knihovnička

REJSTŘÍK ČTENÁŘ 2020, ročník 68

Konference Knihovny současnosti 2017

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME…

VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ

Odstraňování plísní z knih
Nákup zahraniční literatury

TIP DO VAŠÍ KNIHOVNY

HRDLIČKA, Josef, Klára Soukupová a Michal Špína (eds.). Básně a místa. Eseje o poezii. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta a Radioservis, 2015. 315 s.

JAK SE BUDÍ KNIHOVNY: Pohledem metodika 3

Knihovnice a knihovníci – nedobrovolní dobrovolníci

KRONIKA

JAK SE DĚLÁ DOBRÁ DĚTSKÁ KNIHOVNA... Recept z Chrudimi

JEDENÁCTERO POHÁDEK O PUBLIC RELATIONS: Pohádka desátá

Viděl, přemýšlel, nakoupil

VÁLKA WALKEROVÝCH ANEB JAK VYZRÁT NA LITERÁRNÍ WORKSHOPY

Píšu jako dýchám, pracuji a žiju

Napsat román je romantické, napsat článek na firemní web otravné. Vymýšlet anotaci na sci-fi sérii z blízké budoucnosti autory láká, sepsat zprávu ze služební cesty bývá považováno za čiré zlo. V zásadě je však psaní jen jedno a spisovatelé bývají zároveň copywriteři v reklamních agenturách, redaktoři v nakladatelstvích, novináři v časopisech, recenzenti, zkrátka kromě volné tvorby píší na zakázku a pro obživu. Mnohdy za přihlášením na kurz tvůrčího psaní nemusí vlastně být autorský přetlak, ale potřeba obstát ve světě textů.

NEUŠLO NÁM

PSALO SE JINDE

LITERÁRNÍ VÝROČÍ - LEDEN

SYLVA ŠIMSOVÁ SE HLÁSÍ Z ANGLIE

Thema – nová klasifikace knih pro knižní trh

ZE SVĚTA

NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY knihovnické literatury Národní knihovny ČR

PF 2017