Hlavní obsah stránky

Červenec/srpen 2016

Seznam článků

FROM THE CONTENTS – AUS DEM INHALT

OD REDAKČNÍHO STOLU

POZNÁMKY DO DIÁŘE – NEUŠLO NÁM

TÉMA: Mobilní aplikace v paměťových institucích – proč, jak a jak ne

Mobilní aplikace nás v současné době provázejí na každém kroku nebo spíš při každém pohledu… Chytrý telefon nebo tablet, do kterého si je můžete stáhnout, má už téměř každý, včetně školou povinných dítek a leckdy i jejich mladších vrstevníků, jimž rodiče přehrávají na tabletech či mobilech pohádky. Paměťových institucí – knihoven, muzeí, galerií či různých památkově chráněných objektů nebo archivů se mobilní aplikace také týkají. Už jen v tom smyslu, že s pomocí mapové mobilní aplikace si návštěvníci onu instituci najdou, další mobilní aplikace jim sdělí, jak se tam nejrychleji dostanou, a to není vše.

Mobilní aplikace pro digitální knihovnu Kramerius

Když dnes cestujete například vlakem nebo městskou hromadnou dopravou, nemůžete si nevšimnout, že lidé kolem vás (možná podobně jako vy) drží v ruce svůj oblíbený smartphone či tablet. Rozšíření takových technologií má zajisté své výhody i nevýhody, ale je pravda, že digitálním knihovnám se díky tomu rozšiřují možnosti, jak nabídnout uživatelům a čtenářům svůj obsah. Ve světě různých operačních systémů pro mobilní telefony tedy vyvstává otázka: proč neumožnit uživatelům prohlížení digitálních dokumentů také prostřednictvím mobilních aplikací?

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME…

JEDENÁCTERO POHÁDEK O PUBLIC RELATIONS: Pohádka šestá

O argumentech

Knihovny současnosti 2016: Vidíme to růžově

PROVENIO a výzkum knižních proveniencí v Knihovně Národního muzea

Vědecký projekt Knihovny Národního muzea Metodika výzkumu knižních proveniencí PROVENIO řešili pracovníci Knihovny Národního muzea v letech 2012–2015. Kladl si za hlavní cíl vypracovat metodický návod, jak při katalogizaci knih zapisovat vlastnické údaje (rukopisná i tištěná exlibris, rukopisná věnování, poznámky týkající se získání knihy i četby, supralibros apod.) a jak tyto údaje zveřejňovat na internetu.

Střípky z historie: Nejstarší berounské knihovny

JAK NA TO: Vzorové pracovní náplně – pomůcka (nejen) pro personalisty. 3. díl

Knihovník v knihovně pro děti - charakteristika typové pozice

ČESKÁ ČTENÁŘSKÁ REPUBLIKA: Vybrané fenomény – 2

Tipaři

Kapitoly z připravované knihy Česká čtenářská republika /generace – fenomény – životopisy/, která je založena na anonymně nahraných čtenářských životopisech české populace; životopisy narátorů (celkem 138) byly pořízeny v letech 2009–2015.

RECENZE: Úrodný klín české literární erotiky

KOPÁČ, Radim, Josef SCHWARZ a Jakub ŠOFAR (eds.). Ve sladké tísni klína. 1. vydání.

Praha: Paseka, 2016. 320 stran.

O obecních kronikách z pohledu legislativy

Co je kronika obce, kdo ji vede a kdo do ní činí zápisy, kdo a kdy do ní může nahlížet, jak se při vedení kroniky vypořádat s ochranou osobních údajů a jak řešit archivaci obecní kroniky?

Z OBÁLKY

Letní čítárny u vody

Oceňování knihovnic, knihovníků a knihoven: Jak to bylo v roce 2015?

Přehled zahrnuje i vývoj situace v ČR po roce 1989 na celostátní úrovni i v jednotlivých krajích.

Významné výročí Městské knihovny Rakovník

V roce 2016 slaví Městská knihovna Rakovník 175. výročí založení. Pojďme si připomenout, jak to všechno začalo.

JAK SE DĚLÁ DOBRÁ DĚTSKÁ KNIHOVNA... Více hlav více ví aneb Nejsme soupeři, ale partneři

V Městské knihovně Klimkovice se to daří.

Z KNIHOVNICKÝCH STATISTIK: Výpůjčky dokumentů

Půjčování knihovních dokumentů z fondu knihovny (nebo prostřednictvím meziknihovních služeb z fondu jiné knihovny) patří mezi základní služby poskytované každou veřejnou knihovnou. Statistika výpůjček je tím nejpodstatnějším ukazatelem, který sleduje důsledně každá knihovna. Může sloužit ke kontrole toho, zda akviziční politika knihovny postupuje správným směrem a zda čtenáři nabídku knih a dalších dokumentů využívají. V současné době je také nutné, aby se knihovny snažily vycházet vstříc čtenářům, kteří upřednostňují čtení na nových médiích.

ZE ZAHRANIČÍ: Interkulturní knihovnické služby v Madridu

Počet imigrantů žijících ve Španělsku prudce narostl během poměrně krátkého časového období. Tato výrazná změna ve složení populace byla pro knihovníky impulsem k přípravě projektu Otevřená knihovna (Biblioteca Abierta), který fungoval v průběhu let 2005–2012 a přinesl mnohé změny do běžné praxe veřejných knihoven v této oblasti.

KNIHOVNÁM V MALÝCH OBCÍCH: Obecní knihovna v Městečku Trnávce

JAK NA TO: Knihovnice umí více

TIP DO VAŠÍ KNIHOVNY

V nakladatelství Slovart vyšel na sklonku loňského roku svazek nazvaný Knihy – Přehledné dějiny od klínového písma po elektronické čtečky.

VÁLKA WALKEROVÝCH ANEB JAK VYZRÁT NA LITERÁRNÍ WORKSHOPY

Zatímco čtenář často volí knihu podle svého oblíbeného žánru, autor mnohdy váhá, lavíruje a přeskakuje z žánru do žánru a zase zpět. Zvláště adepti tvůrčího psaní by si však takovou žánrovou turistiku měli odepřít. Čtenář chce mít jasno, zda do ruky bere upírskou romanci, cestopis nebo thriller, a rozhodně netouží po žánrových zvratech, které dětskou pohádku přetaví v postapokalyptickou sci-fi a tu zakončí kuchařským receptem.

INSPIRACE Z KNIHOVEN: Recykliteratura v knihovnách

PSALO SE JINDE

LITERÁRNÍ VÝROČÍ – SRPEN, ZÁŘÍ

ZUZANA HELINSKY SE HLÁSÍ ZE ŠVÉDSKA

Rozdíl mezi cenzorem a zodpovědným knihovníkem

ČTENÁŘ INFORMUJE

ZE SVĚTA

NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Kde končí svět 2015/2016

Slavnostní vyvrcholení projektu, tentokrát s podtitulem Jak je to s králem, 1. června 2016