Hlavní obsah stránky

Březen 2018

Redakce doporučuje:

ČTVRTÁ PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE A KNIHOVNY
Nová média, roboti, kyborgové a... knihovny
Novela katalogu prací

Knihovny a obce: anketa mezi starosty

Rozhovor s polským bibliologem G. Niecem

Poklady knihoven – Mapová sbírka na PřF UK

DĚTSKÉ ČTENÁŘSTVÍ
S knížkou do života – český Bookstart
Knihovnické besedy a lekce

 

Seznam článků

CONTENTS – INHALT

OD REDAKČNÍHO STOLU

TÉMA: ČTVRTÁ PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE A KNIHOVNY: Nové médiá, roboti, kyborgovia a… knižnice: Možné scenáre

Knižnice, tak ako každá súčasť informačnej spoločnosti, stoja na prahu štvrtej priemyselnej revolúcie. Kým pri tretej priemyselnej revolúcii sa zautomatizovali manuálne a opakované činnosti s využitím informačných technológií, pri štvrtej priemyselnej revolúcii sa predpokladá automatizácia aj nemanuálnej repetitívnej práce s využitím robotov a umelej inteligencie. V budúcnosti sa dokonca predpokladá splynutie technológií s fyzickými a biologickými systémami.

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME…

LIDÉ KOLEM ČTENÁŘE: Hana Jirkalová: Moci vždy věřit druhému

Redaktorka: 1973–1984, 1991

Šéfredaktorka: 1992–2006

ZE STRÁNEK ČTENÁŘE… tentokrát před 63 lety

ZE ZAHRANIČÍ: Bez Švejka ani ránu: rozhovor s Grzegorzem Niećem – 2. část

V minulém čísle (č. 2/2018, s. 56–58) se Grzegorz Nieć rozpovídal o polských antikvariátecha o tom, jak se jim v současné době vede, řeč přišla též na knižní trh u našich severních sousedů. Ve druhé, závěrečné části se budeme věnovat především česko-polskému srovnávání v této oblasti.

UDÁLOSTI: Jak jsme se učili motivovat zaměstnance

Nejčastějším typem školení, který u nás knihovníci poptávají, jsou bezpochyby tzv. soft skills. Měkké dovednosti, jak zní oficiální český překlad, jsou přenositelné napříč obory a zahrnují širokou množinu kompetencí definujících naše chování – od sebereflexe přes komunikaci až po schopnosti analyzovat a vyřešit daný problém. Jsou tedy stejně potřebné ve vysokých manažerských pozicích jako v každodenní práci v knihovně. Prvním a nejdůležitějším krokem v jejich získávání je však najít dobrého průvodce.

Nová audiokniha pro letošní Noc s Andersenem

Letos si budou moci účastníci akce poslechnout zdarma pohádku Statečný cínový vojáček.

DĚTSKÉ ČTENÁŘSTVÍ: S knížkou do života (Bookstart)

V roce 2018 se Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) připojuje k projektu Bookstart pilotní verzí projektu s názvem S knížkou do života. O projektu se v knihovnách vedou debaty s hraničními stanovisky účastníků – od nadšených po velmi skeptické. Zkusme se tedy podívat, oč vlastně jde.

DĚTSKÉ ČTENÁŘSTVÍ: Knihovnické besedy a lekce

Zkušenosti z Loun

Vvhlášení soutěže Nadace knihoven

NEUŠLO NÁM

ANKETA: Knihovny a obce

Následující materiál obsahuje reakci některých představitelů obcí a měst, zpravidla starostů a starostek, které redakce Čtenáře oslovila po konzultacích s metodiky některých krajů.

KNIHOVNY V MALÝCH OBCÍCH: Jak se žije ve vesnické knihovně

Místní knihovna Babice u Uherského Hradiště

Vznik Československa – 100 let. 3. část

Jiří Mahen

POKLADY KNIHOVEN: Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK

RECENZE: Když glóby hýbaly světem

NOVOTNÁ, Eva. Jan Felkl & syn, továrna na glóby – Jan Felkl & Son, a Globe-Making Factory. Přel. Lucie Lukavská. Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017. 183 s. ISBN 978-80-7444-053-3.

PSALO SE JINDE

FANTASTICKÝ SVĚT WALKEROVÝCH – 2. část

Fantastická archeologie a čeští spisovatelé z maturitních otázek
Pojďme se v tomto díle podívat, na jaké tradici mohou čeští autoři stavět a jaká je historie tvorby fantastických žánrů u nás.

LITERÁRNÍ VÝROČÍ: Duben

ZE SVĚTA

NOVINKY KNIHOVNICKÉ LITERATURY