Main content

Červenec/srpen 2012

Seznam článků

Od redakčního stolu

Poznámky do diáře

Audioknihy – jejich skutečné přínosy a interaktivní budoucnost

Zvukové knihy, mluvené slovo, knihy do ucha – tak a ještě různěji mohou být označovány audioknihy. Nahrávky četby či záznamy hraných dramatizací knižních předloh se stávají trendem nesoucím se na současné vlně přenosných hudebních přehrávačů, chytrých telefonů a tabletů. Ačkoliv je mluvené slovo pamětníkem podobně jako vinylové desky, do povědomí se dnes dostává právě díky vynalézavým technologiím a hlavním rysům hektické současnosti, mezi něž patří nejen multitasking, úspora času, energie, ale také potřeba relaxace a odbourávání stresu...

ROZHOVOR s Mgr. Ivonou Kasalickou, kurátorkou MDVV Lidice

Lidická galerie je plná veselých dětských obrázků z celého světa

Byli jsme u toho…

Ve středu 30. května dopoledne za příjemného jarního počasí byla zahrada Lidické galerie v dětském obležení. U dlouhých stolů mohly děti kreslit, modelovat a hrát si až do chvíle, než začal hlavní bod programu – předávání medailí a cen za umístění ve 40. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2012...

JAK NA TO: Dary v knihovně

Knižní dary se ve všech knihovnách vyskytují poměrně často. Rozhodnutí čtenáře, že knihy odveze do knihovny, nastává většinou v případě, že podědí domácí knihovnu po rodičích, rozhodne se vymalovat nebo přestěhovat. Méně často se pak v darech objevují tituly nové – špatná koupě, nevyžádaný dárek, knihy se domů už opravdu nevejdou…

Uplatnění absolventů oboru Informační studia a knihovnictví FF MU v Brně

Šetření mapující uplatnění absolventů oboru Informační studia a knihovnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (dále KISK) bylo realizováno v lednu letošního roku. Výzkum s hlavním cílem zjistit, kde a na jakých pracovních pozicích se absolventi KISK uplatnili, doposud uskutečněn nebyl. Byl tedy vůbec prvním od akreditace oboru v roce 1992...

PTÁME SE VÁŽNĚ–NEVÁŽNĚ

Berete si s sebou letos na dovolenou knihu/y? A v jaké podobě – tištěné či elektronické?

Prezentace osobních knihoven v prostředí internetu

O fondech osobních knihoven a projektu Informační systémy zpřístupňující knihov­ní celky osobností kultury jako součást národního kulturního dědictví, který se tím­to segmentem historického kulturního dědictví zabývá, byl ve Čtenáři uveřejněn článek před třemi lety. Během nich byl projekt realizován a oficiálně ukončen, problematika zkoumání osobních kniho­ven je však na Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze rozvíjena i nadá­le, výsledky projektu jsou stále využívány a rozšiřovány. V návaznosti na uveřejnění publikace Osobní knihovna Karla Čapka bude v následujícím článku představen projekt samotný a jeho hlavní výstupy...

Slavnostní setkání knihoven Jihomoravského kraje se stává tradicí

Ve středu 11. dubna 2012 se v Moravské zemské knihovně (dále MZK) konal již druhý ročník slavnostního setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje, na kterém byly oceněny nejlépe pracující neprofesionální knihovny. Setkání připravila MZK v Brně ve spolupráci s pověřenými knihovnami kraje za podpory Krajského úřadu Jihomoravského kraje...

Vydařená rekonstrukce knihovny v Ratíškovicích

Obec Ratíškovice se nachází v Jihomoravském kraji, deset kilometrů od Hodonína. Se 4142 obyvateli je jedenáctou největší obcí České republiky. V takové „velké dědině“ s relativně vysokým stupněm občanské vybavenosti by neměla chybět dobře fungující moderní knihovna. Ratíškovice bohužel až donedávna takovou postrádaly...

Z překladů rumunské a moldavské literatury po roce 1989

Tradice překladů z rumunské literatury do češtiny sahá do druhé poloviny 19. století a souvisí s pedagogickým působením profesora Jana Urbana Jarníka na Univerzitě Karlově, kde založil románský seminář a rumunštině se sám aktiv ně věnoval. Po první světové válce vyústily kontakty mezi našimi nově vzniklými státy v užší politickou spolupráci v podobě uzavření Malé dohody, což s sebou přineslo i zintenzivnění kulturní výměny. Přesto se překlady z malé, poměrně neznámé literatury obtížně prosazovaly u nakladatelů i čtenářů...

Rumunská literatura na Světě knihy 2012

Švýcarsko a my – vzájemná inspirace, možnost spolupráce

Ve dnech 9.–12. května 2012 se naši švýcarští kolegové Cornel Dora, Bernhard Bertelmann, Thomas Wieland a Paula Looser z kantonu St. Gallen zúčastnili jako přednášející konference o švýcarském knihovnictví a doprovodného programu svého pobytu v České republice...

Informační vzdělávání – proč a jak již počtvrté

Ve dnech 25. a 26. dubna 2012 se v Havlíčkově Brodě konal již čtvrtý seminář Informační vzdě­lávání uživatelů ve veřejných knihovnách. Orga­nizace celé akce se letos kromě Sekce pro informační vzdělávání uživatelů (dále jen IVU) Sdru­­žení knihoven ČR (dále jen SDRUK) ujala Krajská knihovna Vysočiny. Převzala tak štafetu po Moravské zemské knihovně v Brně a Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové, které organizovaly předcházející ročníky...

Výzkum četby mládeže na Slovensku

S garancí Slovenské asociace knihoven probíhal v letech 2010 a 2011 v sedmi krajích Slovenska (Banskobystrický, Košický, Nitranský, Prešovský, Trenčanský, Trnavský a Žilinský) výzkum četby mládeže. Jeho realizátory byly veřejné knihovny s krajskou působností a navazoval na výzkum četby mládeže v Bratislavském kraji, který provedly veřejné knihovny jako pilotní projekt v roce 2009 (Čtenář, 62, 2010, č. 1, s. 29–32)...

Almanach Labyrint 2012

Z KNIHOVEN…

PTEJTE SE KNIHOVNY

Dotaz: Jak vznikl slovanský zvyk vítat hosta chlebem a solí a co tímto vítáním hostovi sdělujeme?

Nejen čeští dobrovolníci v knihovně

LETEM MEDIÁLNÍM SVĚTEM KNIHOVEN

LITERÁRNÍ VÝROČÍ

ALEŠ VANĚK ODPOVÍDÁ Z NOVÉHO ZÉLANDU

Dotaz: Jak jsou novozélandské veřejné knihovny vnímány současnou společností?

Knihovna roku 2012

Ministerstvo kultury ČR oznamuje, že u příležitosti Týdne knihoven bude udělena cena Knihovna roku 2012 a vyzývá veřejnost k podávání návrhů na její udělení...

ZE SVĚTA

NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY KNIHOVNICKÉ LITERATURY NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR

Vydařená rekonstrukce knihovny v Ratíškovicích

Fotografie k článku