Hlavní obsah stránky

Leden 2020

Redakce doporučuje:

ROZHOVOR S MINISTREM KULTURY Lubomírem Zaorálkem

Knihovna – pilíř 4.0
První PECka v českých knihovnách
Knihovny a nová směrnice EU o autorském právu
Průběh 22. kolokvia bibliografů

PRVNÍ KNIHOVNÍ ZÁKON – 100 LET
Královéhradecký kraj

 

Seznam článků

CONTENTS – INHALT

OD REDAKČNÍHO STOLU

ROZHOVOR s PhDr. Lubomírem Zaorálkem, ministrem kultury: Blýskání na lepší časy

Lubomír Zaorálek byl na konci srpna 2019 jmenován novým ministrem kultury. Nepsaná stodenní lhůta ve funkci tedy uplynula, a tak mu redakce časopisu Čtenář položila otázky týkající se především oblasti knihovnictví.  

VYUŽITÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ: Knihovna – pilíř 4.0 (role veřejných knihoven v průmyslu 4.0) 

Nová průmyslová revoluce již začala, jen si lidé ještě plně neuvědomují, jak významné změny mohou v blízké budoucnosti očekávat. Nové technologie spojené s průmyslem 4.0 představují pro veřejné knihovny velkou hrozbu, ale i příležitost.

UDÁLOSTI: Pole veřejných knihoven v průmyslu 4.0

UDÁLOSTI: Přivést čtenáře k myšlenkám (o průběhu 22. kolokvia bibliografů) 

Kolokvium se konalo 6.–8. 10. 2019 v Historickém ústavu Akademie věd ČR v Praze a sešlo se na něm na šedesát bibliografů, knihovníků a historiků.

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME…

PRÁVNÍ HLÍDKA: Co mohou knihovny očekávat od nové směrnice EU o autorském právu? 1. část

První část komentované analýzy průběhu přípravy a přijatého legislativního předpisu významného i pro činnost knihoven.  

INSPIRACE: První PECka v českých knihovnách

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem (SVK) získala loni při udělování cen Knihovna roku 2019 hlavní cenu v kategorii „významný knihovnický a informační počin“ za svůj projekt Poradenského a edukačního centra. V rámci propojení formálního a neformálního vzdělávání je to první metodické centrum pro spolupráci škol a knihoven. Ředitelka krajské knihovny projekt blíže představuje i čtenářům časopisu Čtenář.  

STÁŽE V ZAHRANIČÍ: Závěr?

Devátý díl našeho seriálu uzavírá cyklus z loňského 71. ročníku Čtenáře. Sdílení poznatků a zkušeností získaných v zahraničí však bude na stránkách časopisu pokračovat i nadále. 

Listopad 1989 v knihovnictví: Co listopad 1989 českým knihovnám dal a vzal. 2. část ​​​​​​

Druhá část příspěvku o změnách, které přinesl listopad 1989 knihovnám a jejich pracovníkům, je zaměřena na využití zahraničních zkušeností doma i v cizině, zejména na vývoj v Národní knihovně ČR.

KNIHOVNÍCI A EX LIBRIS. 9. část

Královéhradecký kraj

PRVNÍ KNIHOVNÍ ZÁKON – 100 LET: Knihovny v Královéhradeckém kraji a první knihovní zákon

PRVNÍ KNIHOVNÍ ZÁKON – 100 LET: Jak to bylo v Hradci Králové

PRVNÍ KNIHOVNÍ ZÁKON – 100 LET: Knihovna „U Studánky“ v Malých Svatoňovicích

PRVNÍ KNIHOVNÍ ZÁKON – 100 LET: Místní knihovna v Úhlejově

PSALO SE JINDE

KNIHOVNICKÝ CESTOPIS ANEB WALKEROVI NA CESTÁCH PO KNIHOVNÁCH – 12. část

Když o zážitky není nouze: Knihovny Královéhradeckého kraje

ZE SVĚTA

LITERÁRNÍ VÝROČÍ: Únor