Hlavní obsah stránky

Listopad 2016

Seznam článků

FROM THE CONTENTS – AUS DEM INHALT

OD REDAKČNÍHO STOLU

TÉMA: Institucionální digitální repozitář NTK

Rozvoj institucionálních repozitářů souvisí s rozmachem hnutí za otevřený přístup (open access) po roce 2000. Příspěvek se zabývá terminologií pojmu „digitální repozitář“, typologií dokumentů, které tvoří náplň repozitáře NTK, zpřístupňováním, ukládáním, vyhledáváním i zobrazením záznamů.

POZNÁMKA DO DIÁŘE

Jubilejní ročník ceny Vladimíra Vokolka

AKTUÁLNĚ – Týden knihoven: Jubilejní dvacátý Týden knihoven

AKTUÁLNĚ – Týden knihoven: Knihovny našly svůj talent v roce 2016 ve Vsetíně

AKTUÁLNĚ – Týden knihoven: Kontakt čtenářů se spisovateli

AKTUÁLNĚ – Týden knihoven: Středočeský Kramerius 2016

KONFERENCE: Profese knihovníka

V červnu 2016 se v Regionální knihovně Karviná konala mezinárodní knihovnická konference Profese knihovník. Zazněly příspěvky odborníků z Polska, Slovenska a Česka, kteří představili své pohledy na dané téma ve vztahu k blízké budoucnosti. Kdo na konferenci nechyběl? A jaká byla hlavní témata?

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME…

KONFERENCE: Úvaha o profesní situaci knihovníků v Polsku

Zpráva o postavení a roli knihovníka v polské společnosti i neutěšeném platovém ohodnocení této profese v Polsku a o vzniku specializovaného odborového svazu, která zazněla na mezinárodní knihovnické konferenci v Karviné v červnu 2016

KONFERENCE: Ohlédnutí za konferencí Knihovny současnosti 2016

Dvacátý čtvrtý ročník celostátní knihovnické konference Knihovny současnosti, konané ve dnech 6.–8. září v Olomouci, je za námi. Ohlédnutí za ní (a nejen růžové) a její celkové shrnutí zpracoval člen přípravného týmu konference.

KONFERENCE: Bezpečnost v knihovnách aneb Libri catenati nestačí

Vedle tradičních sekcí se na konferenci Knihovny současnosti letos objevila i jedna nová – s názvem Knihovna jako bezpečný veřejný prostor a s řadou velice různorodých příspěvků, které však na sebe navazovaly a vzájemně se prolínaly. Tuto sekci prezentuje její odborný garant a její účastnice.

Noví nositelé Medaile Z. V. Tobolky

Ministerstvo kultury – Odbor umění, literatury a knihoven vyhlašuje výběrové dotační řízení pro rok 2017

ZE STATISTIK: Knihovní fond

Předmětem zájmu uživatelů knihovny je zejména její knihovní fond. Ten by měl být především aktuální a správně profilovaný. Fond veřejných knihoven bývá, co se týče obsahu, univerzální. Specializované fondy naopak najdeme v knihovnách vysokoškolských, v knihovnách různých vědeckých ústavů, nemocnic a v dalších specializovaných knihovnách.

KNIHOVNÁM V MALÝCH OBCÍCH: Skvělé knihovny na Valašsku

Pravidelné každoroční setkání venkovských knihoven se letos uskutečnilo již po dvanácté. Hostitelskou knihovnou byla Obecní knihovna v Horní Lidči (Knihovna roku 2001 a Knihovna roku 2014). Akce se konala za finanční podpory Ministerstva kultury ČR. Na zdárném průběhu se také podílely Masarykova knihovna ve Vsetíně (pověřená knihovna) a Městská knihovna Valašské Klobouky.

KNIHOVNÁM V MALÝCH OBCÍCH: Padesát let mezi čtenáři

NEUŠLO NÁM

INSPIRACE: Dámský klub Městské knihovny Sokolov

JAK SE BUDÍ KNIHOVNY – Pohledem metodika 2

Knihovní fondy –  nestálé stálice

JEDENÁCTERO POHÁDEK O PUBLIC RELATIONS: Pohádka devátá

O konzistenci

V deváté části našeho seriálu přichází tentokrát na řadu tematika spojitosti a konfrontace reklamou nabuzeného očekávání s realitou. Ani v knihovně bychom neměli ohýbat své přísliby vstřícné, přátelské a otevřené instituce.

Z OBÁLKY

Knihobudky

JAK SE DĚLÁ DOBRÁ DĚTSKÁ KNIHOVNA... Mít dobrý tým

Kamarádka knihovna, soutěž o nejlepší dětskou knihovnu roku, slaví desáté výročí… Městská knihovna v Sedlčanech se zúčastnila prvních dvou ročníků. V prvním ročníku dosáhla na druhé místo a v tom dalším získala prvenství.

RECENZE: Vzácný dar čtení a tři podoby čtenářství

Alberto MANGUEL: Cestovatel, věž a červ. Překlad: Lucie Chlumská a Ondřej Hanus. 1. vydání.
Brno: Host, 2016. 152 stran.

NEUŠLO NÁM

Oborové bibliografie

VÁLKA WALKEROVÝCH ANEB JAK VYZRÁT NA LITERÁRNÍ WORKSHOPY

Nejčastější chyby při psaní

Literární workshopy v knihovně nejsou školou a ten, kdo je vede, není učitel, ale laskavý knihovník. Přesto to bez opravování chyb, kterých se adepti psaní dopouštějí, nejde. Kritiku však mnohdy vysloví sami účastníci a vzájemným připomínkováním se vylepšují a autorsky rozvíjejí. V dnešním díle se zaměříme na nejčastější chyby při psaní a na způsoby, jak v kurzu udržet vstřícnou atmosféru. I spisovatelé začátečníci bývají ješitní a vztahovační.

LITERÁRNÍ VÝROČÍ - PROSINEC

ZUZANA HELINSKY SE HLÁSÍ ZE ŠVÉDSKA

Přístup ke čtenářství netradičně

ZE SVĚTA

NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY knihovnické literatury Národní knihovny ČR