Hlavní obsah stránky

Duben 2010

Seznam článků

Od redakčního stolu

POZNÁMKY DO DIÁŘE - NEUŠLO NÁM

Audioknihy jako staronový přístup k literatuře

Příspěvek má za cíl představit fenomén audioknih jako alternativní přístup k literatuře, který v současnosti stále ještě v naší zemi čeká na svůj boom. Umožňuje nahlédnou na „čtení ušima“ z několika úhlů, nečtenář zde může naleznout právě ten svůj šálek kávy, zkušený posluchač má možnost obohatit své znalosti z této oblasti. Druhá část článku uvádí základní informace o studentském projektu Audioknihy.net, který vznikl se záměrem propagovat audioknihy, a pomoci tak jejich popularizaci v České republice...

ROZHOVOR s PhDr. Danou Kalinovou - ředitelkou společnosti Svět knihy, s. r. o. Máme Polsko přečtené?

Za takto sugestivně položenou otázkou se skrývá čestný host 16. mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha 2010, který proběhne od 13. do 16. května na pražském Výstavišti v Holešovicích. I když se podrobný program (rozhovor v polovině března - pozn. red.) ještě dolaďuje, jeho stěžejní body byly připraveny s velkým předstihem…

Zajímavé postřehy ze sedmého ročníku konference Kniha ve 21. století

KNIHOVNÁM V MALÝCH OBCÍCH

Následujícím příspěvkem si dovolujeme zahájit existenci nové rubriky, která bude mít ve Čtenáři své pravidelné místo. Rádi bychom její prostor věnovali „venkovským knihovnám“, a to z několika úhlů pohledu. Nabídneme vám příspěvky, inspiraci, metodické materiály, aktuální informace i „žhavé“ problémy, které se knihoven v působišti českého venkova týkají...

Litvínovská knihovna se dočká nového kabátu

JAK NA TO: Zákoník je také kniha

Zachovávání informací o výpůjčkách čtenářů

První svíčka na narozeninovém dortu Centra dětského čtenářství

Centrum dětského čtenářství je určeno k podpoře aktivit v oblasti čtenářství a rozvoje vztahu dětí k literatuře a jeho aktivity směřují k dětem, studentům, odborné i neodborné veřejnosti. Centrum vzniklo 1. 1. 2009 v Knihovně Jiřího Mahena v Brně a se vstupem do roku 2010 tak oslavilo své první narozeniny. Nekonaly se žádné bujaré oslavy, naopak jsme se ponořeni do práce zamýšleli nad tím, co se nám za první rok povedlo více, a co méně, a zároveň jsme vířili nápady do dalšího roku. Ale o tom až později, vše je potřeba brát od začátku. Co vlastně je Centrum dětského čtenářství a co se v Knihovně Jiřího Mahena v Brně na podzim roku 2008 vlastně odehrálo?

Slovník českých knihovníků - krátká reminiscence, současnost a výhledy

PO KOM SE JMENUJE?

Knihovna Augustina Dubenského v Borovanech

Klub dětských knihoven a společné projekty

Při svém vzniku si Klub dětských knihoven dal za cíl budování databanky nápadů a materiálů pro práci s dětmi, spolupráci knihoven a škol, rozšiřování nabídky služeb dětem v knihovnách a jejich inovaci a vzdělávání „děckářů“. Za dobu své existence se stal nejenom největší a nejaktivnější sekcí SKIP, ale především platformou komunikace, výměny a přebírání zkušeností, vzdělávání, tvorby společných projektů, navazování domácích i mezinárodních kontaktů, prezentace služeb a aktivit knihoven pro děti. ..

POSTŘEHY - NÁZORY: A jsme na Facebooku, paní ředitelová…

Měli jsme noviny, korespondenční lístky, dopisní papír, pohledy, domácí telefony, mobilní telefony, Skype, Icq a teď máme FACEBOOK (dále jen FB). Co je FB? Je to internetový portál, kde se scházejí a hledají lidé. Dlouho jste někoho neviděli? Zkuste ho najít na FB a věřte, bude tam...

Rok knihy 2009 v Muzeu umění Olomouc

V loňském roce věnovalo olomoucké Muzeum umění (MUO) ve svých dvou prostorách Arcidiecézním muzeu (AM) a Muzeu moderního umění (MMU) mimořádnou pozornost knižnímu umění; rok 2009 dokonce Olomoučtí nazvali Rokem knihy...

S pedagogy Univerzity Palackého o knihách jejich srdce

Začátkem měsíce března 2010 se na webových stránkách Knihovny Univerzity Palackého v Olomouci objevilo pět nových videorozhovorů ankety Kniha mého srdce na UP, které doplnily pět krátkých filmů z jara loňského roku. Tímto počinem Knihovna UP ve spolupráci s Katedrou žurnalistiky FF UP navázala na mediální projekt České televize Kniha mého srdce.

Z KNIHOVEN...

Sylva Šimsová odpovídá z Anglie

Dotaz: Jak se v Británii řeší problém negramotnosti?

Ze světa

Novinky z fondu Knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR

PŘEDSTAVUJEME SVÉ LOGO

Městská knihovna Štětí

Městská knihovna Kopřivnice