Main content

Duben 2022

Redakce doporučuje:

SOUČASNÁ LITERATURA
• Člověk a moc – základní téma současné ruské literatury
KONCEPCE DIGITALIZACE
• Národní strategie
• Strategie v Moravské zemské knihovně, Krajské knihovně v Pardubicích a v Krajské
knihovně Moravskoslezského kraje v Ostravě

Rozhovor s předsedou SKIP ČR Romanem Giebischem
Kronika (80 let J. Okrouhlíkové, Poslední sbohem pro K. Sosnu, Za J. Nejezchlebovou)
Knihovny v novém – Knihovní centrum U Vokolků v Pardubicích
Příloha „Děckaři děckařům“ (první stupeň základních škol – Moderní pohádky)

Seznam článků

CONTENTS – INHALT

OD REDAKČNÍHO STOLU

TÉMA: Koncepce digitalizace: Vytvoření národní strategie digitalizace knihovních fondů

Koncepce rozvoje knihoven na léta 2021–2027 přímo navazuje na stejnojmenný dokument z let 2017–2020. Zabývá se nejen rozvojem systému knihoven v České republice, ale také jeho propojením s širším konceptem cílů a priorit pro rozvoj České republiky do roku 2030. Digitalizace knihovních fondů se v České republice systematicky podporuje již více než dvě desetiletí, a proto není překvapením, že některé z úkolů Koncepce směřují i do této oblasti knihovnické činnosti.

TÉMA: Koncepce digitalizace: Priority digitalizace v Moravské zemské knihovně

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME...

TÉMA: Koncepce digitalizace: Strategie digitalizace Krajské knihovny v Pardubicích

TÉMA: Koncepce digitalizace: Původní koncepce a nová strategie digitalizace v Moravskoslezském kraji na léta 2022–2031

PŘÍSTUPNOST KNIHOVEN: Být Handicap Friendly

Když se někde postaví tak krásná knihovna, jako je Krajská vědecká knihovna v Liberci (KVKLI), měla by být přístupná všem. V Liberci to vědí a dělají pro to vše, co je v lidských silách.

KONCEPČNÍ MATERIÁLY: Ustojí Koncepce rozvoje knihoven mávnutí křídel černé labutě?

Účastníci semináře CASLIN 2021 v Blansku dostali zadání podrobit obsah aktuální Koncepce rozvoje knihoven v České republice s ohledem na technologické a společenské změny posledních dvou let důkladné revizi.

ROZHOVOR s předsedou SKIP ČR Mgr. Romanem Giebischem, Ph.D.: Velkým problémem je změna myšlení knihovníků

PŘÍLOHA – DĚCKAŘI DĚCKAŘŮM: Moderní pohádky jako zdroj proměny pohádkového světa

PŘÍLOHA – DĚCKAŘI DĚCKAŘŮM: TOP 5 pohádkových knih pro děti prvního stupně základních škol

PŘÍLOHA – DĚCKAŘI DĚCKAŘŮM: Pomůcky pro aktivity

PŘÍLOHA – DĚCKAŘI DĚCKAŘŮM: Zajímavé interiéry

PŘÍLOHA – DĚCKAŘI DĚCKAŘŮM: Kostka osudu

PŘÍLOHA – DĚCKAŘI DĚCKAŘŮM: Neobyčejná dobrodružství deseti ponožek – metodika

KRONIKA: Poslední sbohem pro PhDr. Karla Sosnu 

KRONIKA: Za Janou Nejezchlebovou

KRONIKA: Jak jsem potkal Járu Okrouhlíkovou

MEDIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KNIHOVNÁCH: 2. část: Posilovat odolnost vůči dezinformacím

Přinášíme druhý článek z cyklu Mediální vzdělávání v knihovnách, který v rámci programu Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím připravuje Nadace OSF.

KNIHOVNY V MALÝCH OBCÍCH: Obecní knihovna Pavlovice u Přerova

RECENZE: Standard pro postupy rekonstrukce knihoven

Nový a velmi potřebný dokument určený knihovnám a především zřizovatelům/provozovatelům knihoven nese název Standard pro postupy rekonstrukce knihoven. Vychází v řadě metodických materiálů vydávaných Knihovnickým institutem Národní knihovny ČR za podpory Ministerstva kultury. Jde o barevnou komentovanou verzi Metodického pokynu pro postupy rekonstrukce knihoven autorek Lenky Dostálové a Moniky Kratochvílové z Moravské zemské knihovny v Brně.

KNIHOVNY V NOVÉM: Knihovní centrum U Vokolků

Knihovní centrum U Vokolků je detašovaným pracovištěm Krajské knihovny v Pardubicích. 

SOUČASNÁ LITERATURA: Člověk a moc – základní téma současné ruské literatury

Když před třiceti lety zanikl Sovětský svaz (a vlastně už po naší sametové revoluci), patrně měla většina lidí pocit, že od všeho ruského, natožpak sovětského, je třeba se definitivně, ba navždy odstřihnout – i přesto, že ruská kultura a zejména literatura byla po staletí přirozeným prvkem našeho intelektuálního života. Kdekdo byl ochoten připustit, že ruská klasika a jména jako Puškin, Lermontov, Gogol, Tolstoj, Dostojevskij, Čechov, Bulgakov a četní další autoři součástí našeho každodenního literárního provozu samozřejmě zůstanou. Zato pokud jde o moderní literaturu, sami ruští literární kritici se už v druhé polovině 80. let s obavou tázali: No dobře, tak vydáváme věci, které za sovětské totality desítky let vycházet nesměly. Ale co bude dál?

ZE SVĚTA

LITERÁRNÍ VÝROČÍ: Květen