Hlavní obsah stránky

Září 2016

Seznam článků

FROM THE CONTENTS – AUS DEM INHALT

OD REDAKČNÍHO STOLU

POZNÁMKY DO DIÁŘE – NEUŠLO NÁM

TÉMA: Osvěta citování a plagiátorství na středních školách ve spolupráci s knihovnami

Problematika citování a plagiátorství je stále velmi aktuálním tématem. Ukazuje se, že není spjata pouze s prostředím vysokých škol, jak by se mohlo zdát. V poslední době totiž narůstá potřeba správného citování i na školách středních. A jak jsme dospěli k tomuto závěru?

Setkání zástupců knihovnických časopisů v Brně

Díky iniciativě kolegů z Moravské zemské knihovny se v květnu setkali u příležitosti 30. výročí založení jejího regionálního časopisu Duha zástupci jednotlivých redakcí v kultivovaném, vzdušném a příjemném prostředí hostitelské brněnské knihovny.

Z OBÁLKY

Trochu jiný bibliobus

ROZHOVOR s PhDr. MARKÉTOU HEJKALOVOU, ředitelkou Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě

Již dvacátý šestý ročník Podzimního knižního veletrhu se bude konat 14. a 15. října 2016 v Kulturním domě Ostrov v Havlíčkově Brodě. Jeho mottem jsou úvodní slova české hymny Kde domov můj? Neznamená to jen knihy o hledání evropské identity a národních kořenů, vztahu k migrantům a jiným kulturám, ale také knihy o domově ve zcela konkrétním smyslu: knihy o stavbě a zařizování domů a bytů, zahradnické příručky, psychologické knihy o rodinných vztazích a výchově dětí, kuchařské knihy… a pochopitelně také romány, povídky a básně současných českých i zahraničních autorů.

ČTENÁŘ PŘEDSTAVUJE KNIŽNÍ FESTIVALY: 2 LITR – Knižní veletrh autorských a uměleckých publikací

LITR je projekt zaměřený na autorské a umělecké publikace vydávané malými nezávislými nakladateli nebo vlastním nákladem. Jeho cílem je podporovat a sdružovat nezávislé nakladatele a výtvarníky a poskytnout prostor jejich vzájemné interakci a prezentaci.

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME…

Konference NASIV 2016 očima účastnice

Z KNIHOVNICKÝCH STATISTIK: Meziknihovní výpůjční služby

ČESKÁ ČTENÁŘSKÁ REPUBLIKA: Vybrané fenomény – 3

Povinná četba

Kapitoly z připravované knihy Česká čtenářská republika /generace – fenomény – životopisy/, která je založena na anonymně nahraných čtenářských životopisech české populace; životopisy narátorů (celkem 138) byly pořízeny v letech 2009–2015.

Tým Virtuální národní fonotéky informuje

Termíny podzimních tematických seminářů ve vybraných krajských knihovnách.

JAK SE DĚLÁ DOBRÁ DĚTSKÁ KNIHOVNA... V rychnovské knihovně vsadili na naslouchání a vstřícnost

Portál eBadatelna Zlínského kraje aneb Od digitalizace ke zveřejnění

Souběžně s digitalizací řešili ve Zlíně také otázku uložení dat a jejich využití pro prezentaci zapojených paměťových institucí. Postupně se zrodila myšlenka vytvořit webový portál, jehož prostřednictvím by byly sbírkové a knihovní fondy představovány široké veřejnosti. S ohledem na zveřejňovaný obsah se bude jednat o portál „regionální“ s možností poskytovat zveřejňované dokumenty do dalších nadregionálních portálů, ale i portálů „celosvětového“ významu. Ale pěkně popořádku…

Jak dobrá je knihovna?

Další příležitost přihlásit se na semináře přibližující, jak lze vyjádřit úspěšnost knihovny pomocí „čísla úspěchu“.

RECENZE: Nebezpečný svědek našeho života

HERMANN, Judith. Počátek veškeré lásky. Přeložil Petr Štědroň. 1. vydání.
Brno: Větrné mlýny, 2016. 204 stran.

MEDIÁLNÍ PARTNERSTVÍ: DIGI 2016 Digitální technologie a kulturní dědictví

Z POKLADŮ… Knihovny Archivu hlavního města Prahy

JEDENÁCTERO POHÁDEK O PUBLIC RELATIONS: Pohádka sedmá

O drakovi a dlouhodobé, soustavné a vytrvalé práci

KNIHOVNÁM V MALÝCH OBCÍCH: Obecní knihovna Roudnice – ocenění z více stran

Není úplně běžné, že příspěvek o knihovně do Čtenáře napíše starosta obce. V Roudnici to jde. Příznivou situaci dokresluje i pohled metodičky pověřené knihovny.

JAK NA TO: Jak oživit literární soutěž – tři postřehy z praxe

INSPIRACE Z KNIHOVEN: Autisté ve vítkovické knihovně

VÁLKA WALKEROVÝCH ANEB JAK VYZRÁT NA LITERÁRNÍ WORKSHOPY

Od mikropovídky k románu

Každý by chtěl napsat román, nejlépe několikadílný, s mnoha dějovými liniemi, nespočtem literárních postav, jejichž osudy se nečekaně proplétají minimálně ve třech generacích. Přesvědčit budoucího spisovatele románových epopejí, že by měl začít nejprve tvorbou kratších textových útvarů, nebývá úplně jednoduché. Jenže právě na menší ploše se lépe prověří síla nápadu i tvůrčí potenciál jeho autora.

LITERÁRNÍ VÝROČÍ – ŘÍJEN

JAN SEKAL SE HLÁSÍ Z FRANCIE

Knihovna v Rennes

ZE SVĚTA

NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY knihovnické literatury Národní knihovny ČR