Hlavní obsah stránky

Únor 2016

Seznam článků

FROM THE CONTENTS – AUS DEM INHALT

OD REDAKČNÍHO STOLU

POZNÁMKY DO DIÁŘE - NEUŠLO NÁM

TÉMA: Betaverze Centrálního portálu českých knihoven se představuje – beta.knihovny.cz

Na sklonku roku 2015 uzavřelo 23 knihoven vzájemnou smlouvu o spolupráci při budování Centrálního portálu českých knihoven. Jeho hlavním cílem je vytvořit silný centrální portál poskytující kvalitní, pohotové služby, které umožní klientům získat požadovaný dokument v tradiční tištěné nebo digitální formě či informaci kdykoli, odkudkoli a kdekoli. V tomto článku se budeme věnovat současnému stavu portálu po skončení prvního roku vývoje.

Knihovny na portálu Knihovny.cz: Adresář knihoven na cestě za čtenáři

Cílem centrálního portálu Knihovny.cz je poskytnout srozumitelný a přívětivý přístup k nabídce českých knihoven. Především tedy ke zdrojům, které knihovny nabízejí, ale v nemalé míře také k informacím o síti knihoven, jejich službách a akcích v knihovnách. Tentokrát se zaměříme jen na adresář knihoven a poskytované služby.

ROZHOVOR s Hannelore Vogt, ředitelkou Městské knihovny v Kolíně nad Rýnem

Hannelore Vogt je ředitelkou Městské knihovny v Kolíně nad Rýnem od roku 2008, předtím vedla téměř 15 let městskou knihovnu ve Würzburgu. Obě knihov­ny mají společné zejména to, že získaly nejprestižnější ocenění v knihovnickém oboru – staly se Knihovnou roku Spolkové republiky Německo. Knihovna ve Würz­burgu v roce 2003 a kolínská knihovna v roce 2015. Kudy vede cesta k úspěchu?

Profesní vzdělávání knihovníků v Moravské zemské knihovně v Brně

Možností celoživotního vzdělávání je pro knihovníky z celé České republiky čím dál více. V současné době se přechází na nový systém získávání dílčích profesních kvalifikací. V návaznosti na model EU se začíná aplikovat Ná­rodní soustava kvalifikací a Národ­ní soustava povolání (NSP). Jakým způsobem systém funguje?

VÍTE ŽE…

… si v knihovně můžete v pracovní době zahrát karty?

ČTENÁŘ PŘEDSTAVUJE KNIŽNÍ FESTIVALY: Festival regionálních nakladatelů v Plzni

JEDENÁCTERO POHÁDEK O PUBLIC RELATIONS: Pohádka první

„Já vás celé dopoledne pozorně poslouchala, ale až se mě večer manžel zeptá, co to je to PR, stejně nebudu vědět, co mu říct.“ Propagace? Komunikace? Vztahy s veřejností?

Digitalizace v Jihočeském kraji: fondy knihovny i dalších paměťových institucí v digitální podobě

Stejně jako v ostatních krajích i v kraji Jihočeském jsou digitalizační práce součástí komplexního projektu – zde Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji. V části projektu „Digitalizace a ukládání dat“ realizuje Jihočeský kraj ve spolupráci s Jihočeskou vědeckou knihovnou v Českých Budějovicích a dalšími paměťovými organizacemi zřizovanými Jihočeským krajem digitalizaci zejména regionálních periodik a monografií.

RECENZE: Žít, aby mohli vyprávět

OZ, Amos a Fania OZ-ZALZBERGER. Židé a slova. V Praze: Nakladatelství Paseka, 2015. 224 stran.

KNIHOVNÁM V MALÝCH OBCÍCH: Jak se budí knihovny: Vzhled a vybavení

Z OBÁLKY

Biblioboxy – vrácení knih mimo knihovnu

Knihovna v Nové Roli v novém

Knihovnický zázrak v Jenči

KRONIKA

PhDr. Jarmila Burgetová

Muzeum klasického knihařství v Rožďalovicích

Jenda Rajman (1892–1965), význačný český umělecký knihař, prožil celý život v rodných Rožďalovicích. Nejen jeho životu a dílu, ale hlavně krásnému knihařskému řemeslu je vě­no­vána expozice Muzea klasického knihařství, která vznikla v Rajmanově původní dílně a do­mě.

TIP DO VAŠÍ KNIHOVNY

Urbo Kune: Román knihovníka z fantastického města

... Mikuláši Jelenovi můžeme v jeho knihovně leccos závidět (mj. rozpočet), v mnohém však sdílí naše starosti.

INSPIRACE Z KNIHOVEN: Knihovna všemi smysly: výstava, křest a narozeniny v kladenské knihovně

INSPIRACE Z KNIHOVEN: Rok literatury v Nymburce

INSPIRACE Z KNIHOVEN: Regionální knihovna Karviná pomáhá

Na půdě Filozofické fakulty proběhla diskuse o rekonstrukci Národní knihovny

Ve čtvrtek 21. ledna 2016 byla v aule Filozofické fakulty Univerzity Karlovy zahájena diskuse o další etapě rekonstrukce Národní knihovny, která by se kromě interního provozu měla citelně dotknout také jejích čtenářů a uživatelů.

LITERÁRNÍ VÝROČÍ - BŘEZEN

JAN SEKAL SE HLÁSÍ Z FRANCIE

Pařížská knihovna Václava Havla

ZE SVĚTA

NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY knihovnické literatury Národní knihovny ČR