Hlavní obsah stránky

Leden 2011

Seznam článků

Od redakčního stolu

Michal Cihlář

(1960), grafik

Dobrovolnictví ve veřejných knihovnách

Dobrovolnictví tak, jak je chápáno dnes, lze zakotvit do doby nástupu kapitalismu. Spolky sdružující občany, kteří se rozhodli dobrovolně pomáhat, navazovaly na činnost bratrstev a řádů. Činnost těchto organizací se datuje již od středověku, ale nelze ji chápat jako dobrovolnou. Náplň bratrství a řádů byla zpravidla organizována duchovními, a byla přímou součástí jejich povolání.

K prudkému rozvoji dobrovolnické činnosti na našem území dochází až po pádu komunismu, především v oblasti ekologie, lidských práv, zdravotnictví, sportu aj. Dobrovolnictví však není doménou jen neziskových organizací. Potenciál dobrovolníků by za určitých podmínek mohl pomoci řadě jiných organizací, včetně veřejných knihoven...

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje šedesátiletá

V loňském roce oslavila Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje (dále SVK) šedesáté výročí svého vzniku. Knihovna byla založena usnesením vlády ze dne 28. února 1950 zpětně ke dni 1. ledna 1950 jako Státní studijní knihovna. Impulsem k vzniku univerzální vědecké knihovny se po válce stalo založení plzeňských vysokých škol, a to Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Vysoké školy strojní a elektrotechnické a Pedagogické fakulty.

Budova knihovny se znakem města Plzně nad hlavním vchodem nese na svém štítu od roku 1805 nápis Philosophiae et humanitatis studio nec non posteritati suae erexit senatus populusque Pilsnensis (Pro filozofická a humanitní studia nejen svých potomků postavili senát a občané Plzně). To je poselství, které chce SVK nadále naplňovat pro studia nejen filozofická a humanitní...

REGIONÁLNÍ FUNKCE V PRAXI

Dnes se představuje Jihomoravský kraj

Regionální funkce ve veřejných knihovnách našeho kraje - příležitosti a výzvy

Programy veřejných knihoven nabízené školám

Knihovna Jiřího Mahena je knihovnou pro všechny

Nové prostory pro knihovny okresu Brno-venkov v letech 2006-2010

Netradiční aktivity knihoven

Činnost Goethe-Institutu v oblasti knihoven, knižní kultury a literatury

Goethe-Institut je kulturní institut Spolkové republiky Německo s celosvětovou působností. Základním principem jeho činnosti je spolupráce a dialog s partnery, povědomí o historických souvislostech a otevřenost vůči cizím kulturám. Celosvětová síť a téměř šedesátileté zkušenosti instituce jsou optimálním předpokladem pro zlepšení porozumění mezi kulturami...

PO KOM SE JMENUJE?

Městská knihovna Rudolfa Zubera Javorník

Inspirujeme se Finskem - 1

Vše začíná u politiků 

Na Ústavu informačních studií a knihovnictví v Praze byla v loňském roce obhájena rigorózní práce na téma Optimalizace české sítě knihoven podle finského veřejného knihovnictví. Násle­dující článek, který byl vzhledem ke svému rozsahu rozdělen na pět částí, popisuje finské knihovnické metodiky a navrhuje zavedení sy­stému bibliobusů v Česku...

RECENZE

Mezi regály nahoru a dolů

MANGUEL, Alberto. Knihovna v noci. Brno, Host: 2010. 360 s. 

RECENZE

Monumentální dílo v oboru historické retrospektivní bibliografie

Přehled obhájených diplomových prací na ÚISK FF UK v září 2010

Z KNIHOVEN...

LETEM MEDIÁLNÍM SVĚTEM KNIHOVEN

SYLVA ŠIMSOVÁ ODPOVÍDÁ Z ANGLIE

ZE SVĚTA

Novinky z fondu Knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR

PŘEDSTAVUJEME SVÉ LOGO

Moravská zemská knihovna v Brně