Hlavní obsah stránky

Červenec/srpen 2018

Redakce doporučuje:

ARCHITEKTURA KNIHOVEN
Dějiny architektury knihoven
Knihovna pohledem architekta L. Kuby
Příprava přístavby v Jičíně

Rozhovor s L. Foberovou, ředitelkou MSVK v Ostravě, mj, o Černé kostce
Poklady knihoven – zdravotnické muzeum NLK
Knihovna v budově nádraží

Bookstart v Anglii 2018
SDRUK poznával knihovny v Sasku
"Young Adult Fantasy"
300 let NTK a jejího fondu

 

Seznam článků

OD REDAKČNÍHO STOLU

CONTENTS – INHALT

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME…

TÉMA: Architektura knihoven: Stručné dějiny architektury knihoven od počátků až do 21. století

V roce 2013 vyšla kniha historika architektury Jamese Campbella a fotografa Willa Pryce The Library: A World History, která se komplexně zabývá architekturou knihoven a jejími proměnami od počátků písemnictví až do současnosti. Článek z ní vychází především v části věnované historii. Dílčí poznatky čerpá autor také z blogu dánského knihovníka Christiana Lauersena.

TÉMA: Architektura knihoven: Knihovna pohledem architekta

S výstavbou knihoven se setkáváme ve své praxi jako architekti opakovaně. Pokud mohu soudit z vlastní zkušenosti, téma knihovny je pro architekta atraktivní především výjimečností zadání a náplně.

TÉMA: Architektura knihoven: V Jičíně připravujeme rekonstrukci a přístavbu

TÉMA: Architektura knihoven: Několik poznámek k navrhování knihoven pro 21. století

V posledních letech bylo v Evropě otevřeno nebývale mnoho nových knihoven. Text se pokouší alespoň obecně shrnout hlavní trendy, které lze v designu knihoven vysledovat. 

NEUŠLO NÁM

ROZHOVOR s PhDr. Libuší Foberovou, Ph.D. , ředitelkou Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě. 1. část

Ve znamení Černé kostky

LIDÉ KOLEM ČTENÁŘE: Ladislav Kurka: Jak to bylo

Člen redakční rady: 1965–1970, 1990–2017, přispěvatel: 1963–současnost

ZE STRÁNEK ČTENÁŘE… tentokrát před 50 lety

ANALÝZA: Věková, vzdělanostní a mzdová struktura pracovníků knihoven v ČR 2016/2017. 3. část

Tato část prezentace výsledků průzkumu NK ČR je zaměřena na knihovnické a neknihovnické pozice v knihovnách.

VÝROČÍ KNIHOVNY: Fortifikační důstojník Willenberg a 300 let knihovního fondu NTK

Národní technická knihovna slaví v letošním roce třísté výročí založení. Její fond vznikl v roce 1718 jako sbírka knih prvního stavovského profesora inženýrství Ch. J. Willenberga. Profesura byla zřízena českými zemskými stavy za účelem výuky „vojenských dovedností“, zejména stavby opevnění, a stála na počátku dnešního Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT). S ČVUT a jejími předchůdci jsou dějiny NTK úzce spojeny.

UDÁLOSTI: Konference o personální práci v knihovnách II

Informace o konferenci konané ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové v květnu 2018. 

UDÁLOSTI: SDRUK poznává knihovny v Sasku

Studijní cesta třiačtyřiceti knihovníků z 19 krajských, univerzitních, městských a specializovaných knihoven tentokrát vedla do dvou sousedních spolkových zemí.

UDÁLOSTI: Knihovna v nádražní budově

Městská knihovna Antonína Marka v Turnově otevře v září 2018 svou novou pobočku o ploše 120 m2 v nádražní budově. Jak k takovému kroku vůbec došlo?

INSPIRACE: Knihy do vlaku

POKLADY KNIHOVEN: Zdravotnické muzeum Národní lékařské knihovny

Zdravotnické muzeum, které je dnes součástí Národní lékařské knihovny (NLK),  během své existence několikrát změnilo působiště, několikrát bylo na prahu zániku. Všechny peripetie však přestálo. Podílí se na řadě velkých výstav a ve vlastní expozici pomáhá představit dějiny lékařství a chirurgie nejen v českých zemích čtenářům knihovny, ale i ostatním zájemcům.

RECENZE: Když se popularizace vědy stává odborným diletantstvím

JELÍNKOVÁ, Kateřina. Česká kartografie. Praha: Petrklíč, 2016. 114 s. ISBN 978-80-7229-593-7.

RECENZE: Femme fatale jménem Barbarella

FOREST, Jean-Claude: Barbarella. Praha: Argo, 2017. 168 s. Dvě verze obálky. ISBN 978-80-257-2242-8.

INSPIRACE: Knižní skřítci v litoměřické knihovně

RECENZE: Lahodné pracovní listy pro malé i větší čtenáře

SMOLÍKOVÁ, Klára. Zakousněte se do knihy: pracovní listy k rozvoji čtenářství. Ilustrovala Bára Buchalová. Praha: Portál, 2017. 62 s. ISBN 978-80-262-1261-4.

Rok 1918 v literatuře

VZNIK ČESKOSLOVENSKA – 100 let. 7. část

PhDr. Jan Thon (1886–1973) – autor dějin knihovnictví národního obrození • zakladatel Ústřední knihovny hl. m. Prahy • realizátor novostavby městské knihovny • pedagog knihovnických kurzů

FANTASTICKÝ SVĚT WALKEROVÝCH. 6. část

Humor a „Young Adult Fantasy“ vpřed! 

V další části seriálu autoři nejen představí další subžánry fantastiky, ale také připojí krátký slovníček pojmů, bez nichž se mezi mladými fanoušky a čtenáři fantastiky určitě neobejdete.

PSALO SE JINDE

ZE ZAHRANIČÍ: Bookstart v Anglii 2018

Nový projekt na podporu čtenářské gramotnosti S knížkou do života je založen na mezinárodním projektu Bookstart. Ve Velké Británii už existuje víc než čtvrt století.

ZE SVĚTA

LITERÁRNÍ VÝROČÍ – Srpen, září