Hlavní obsah stránky

Květen 2009

Seznam článků

Od redakčního stolu

- volně k přečtení

Poznámky do diáře - Neušlo nám

TÉMA: Archivace webových stránek v českém prostředí aneb Jak funguje WebArchiv

Archivace webu reaguje především na dva trendy současného vývoje internetu - neustále se zvyšující počet publikovaných dokumentů v této síti a jejich krátkou dobu životnosti. Nárůst registrovaných domén je globálním jevem. Český registrátor domén, sdružení CZ.NIC, uvádí počet českých registrovaných domén k lednu 2009 přes 500 000, zatímco před dvěma lety to bylo zhruba 300 000 [CZ.NIC,1997]. Průměrná doba životnosti webové stránky (tj. doby, kdy je webová stránka dostupná na svém původním URL) je dle Alexa Internet, renomované společnosti zabývající se výzkumem internetového prostředí, 75 dní [DAY, 2003]. Kombinace vzrůstajícího množství informací ruku v ruce s jejich „pomíjivostí“ tak přináší nebezpečí jejich trvalého a neodvratitelného zániku. Archivace webu je v tomto smyslu prevencí proti tomuto riziku...

Oborovou branou TECH do světa technických informací

Oborová brána TECH (Technika) vznikla v návaznosti na iniciativu tvorby specializovaných oborových bran (KIV, ART, MUS), fungujících na podobných principech jako univerzální Jednotná informační brána. Cílem projektu TECH, který je výsledkem spolupráce Státní technické knihovny a Ústavu výpočetní techniky Univerzity Karlovy, je zmapovat informační zdroje z oblasti techniky, přírodních a aplikovaných věd a poskytnout uživatelům intuitivní rozhraní pro paralelní vyhledávání v širokém výběru kvalitních oborových zdrojů...

JAK NA TO: Zákoník je také kniha

Poskytování „veřejné“ e-mailové schránky na poštovním serveru knihovny

Infogram - Portál pro podporu informační gramotnosti

Z konference Kniha ve 21. století

Téma: SPOLEČNOST A ČETBA

REPETITIO EST MATER STUDIORUM: Vývoj architektury v závislosti na třech informačních explozích - 2

Druhá informační exploze: objev knihtisku

KNIHOVNY A WEB 2.0: Design, grafika a informační architektura

Ve světě informací a znalostí nejsou důležité jen samotné informace, ale také jejich logické členění a vizuální prezentace. Obě složky, tedy obsah i forma, jsou podstatné a měly by být ve vzájemné rovnováze. Knihovny a znalostní instituce se ovšem často zaměřují pouze na informace a jejich pořádání. Vizuální podobu informací však často neprávem opomíjejí...

Knihovna Vojenského historického ústavu v Praze (1919-2009)

Metodický portál RVP

Vybrali jsme z jarních akcí…

Z mediálních ohlasů Týdne čtení 2009

Noc s Andersenem 2009

Z KNIHOVEN...

SYLVA ŠIMSOVÁ ODPOVÍDÁ Z ANGLIE

Vyšlo v knihovnách

KNIHOVNA Z OBÁLKY

Novinky z fondu Knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Základní kameny nové budovy Národní knihovny ČR aneb Národ sobě II - 28