Hlavní obsah stránky

Květen 2017

Seznam článků

CONTENTS – INHALT

OD REDAKČNÍHO STOLU

TÉMA: Děti a čtení: Děti, volný čas a knížky

Čtení knih si na rozdíl od řady jiných volnočasových aktivit stále drží vysokou společenskou prestiž, přesto podle řady výzkumných studií nepatří v současné době ani k nejčastějším, ani k nejoblíbenějším volnočasovým aktivitám českých dětí. V konkurenci velké škály jiné mediální nabídky je pro dnešní děti čtení knížek spojeno tak trochu s nudou. Příspěvek je shrnutím poznatků z výzkumů firmy Nielsen Admosphere v této oblasti z konce minulého roku.

ROZHOVOR s Mgr. Blankou Konvalinkovou, ředitelkou Krajské vědecké knihovny v Liberci

Dnešní Krajská vědecká knihovna v Liberci má už od zhruba poloviny 18. století za sebou pohnutou historii, související mimo jiné i s tím, že Liberec byl hlavním městem Sudet. Druhou světovou válku sice přečkala prakticky bez úhony, ale v roce 1954 ji postihl devastující požár, kterému padlo za oběť čtvrtmiliónu svazků knih. Zvláště po listopadu 1989 se ale píší světlé stránky její historie. Nová budova, která stojí na místě bývalé synagogy vypálené v roce 1938 nacisty a která byla pro veřejnost otevřena v roce 2001, symbolizuje jako málokterá stavba u nás smíření mezi Čechy včetně českých Židů a Němci. Budova dnes slouží jak potřebám knihovny, tak obnovené židovské modlitebny.

STATISTIKY: Co se půjčovalo ve veřejných knihovnách v roce 2015 – 1. část

ČTENÍ A ČTENÁŘSTVÍ: Probouzení čtenářů

Nízká čtenářská gramotnost u mladší generace se v poslední době stala velkým tématem. Autoři, kteří působí jako pedagogové na Střední škole Náhorní v Praze, se snaží k tomuto problému přistoupit aktivně. Zapojili se do mezinárodního projektu pro rozvíjení čtenářské gramotnosti u žáků středních škol podporovaného programem Erasmus+. Podílejí se rovněž na organizaci celopražské literární soutěže určené žákům druhého stupně základních a také středních škol.

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME…

RECENZE: Uhranutí virtuálním světem

SPITZER, Manfred: Kybernemoc! Jak nám digitalizovaný život ničí zdraví. Přel. Iva Kratochvílová. Vyd. 1.

Brno: Host, 2016. 388 s. ISBN 978-80-7491-792-9.

UDÁLOSTI: Z historie projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka

JAK SE DĚLÁ DOBRÁ DĚTSKÁ KNIHOVNA... Třicet ingrediencí z Dobříše

JAK SE DĚLÁ DOBRÁ DĚTSKÁ KNIHOVNA... Pestré programy v příjemném prostředí

Knihovna ve Rtyni v Podkrkonoší

UDÁLOSTI: Sto tisíc příznivců Noci s Andersenem

Popsat v odborném knihovnickém časopisu letošní pohádkovou Noc s Andersenem je tvrdým oříškem, přesto se pokusíme o jeho rozlousknutí a alespoň ve zkratce naznačíme, co přinesl 17. ročník akce k podpoře dětského čtení, kterou pořádá Klub dětských knihoven SKIP ČR.

UDÁLOSTI: Císařovy nové šaty zdarma

POJĎTE ČÍST UŠIMA – 4

Kde poslouchat audioknihy? Skoro všude…

V minulých dílech jsme psali o historii mluveného slova a o tom, jak se audiokniha tvoří. Teď je načase říci to nejpodstatnější. Co nás osobně k poslechu audioknih tak táhne? Kdo, kde a jak mluvené slovo poslouchá? Jaká žánrová nabídka nás v současné nabídce audioknih čeká?

POKLADY KNIHOVEN: Za balony do knihovny

Knihovna Akademie věd ČR, v. v. i. uchovává ve svém historickém fondu pozoruhodný soubor knih s tematikou vzduchoplavby. Ačkoli je pouze torzem původní kolekce, představuje nejucelenější soubor s touto tematikou v naší zemi.

ZE ZAHRANIČÍ: (Nový) knihovní zákon Slovenské republiky

ZE ZAHRANIČÍ: Současné knihovnictví v Makedonii

LITERÁRNÍ VÝROČÍ - ČERVEN

ZE SVĚTA

NOVINKY KNIHOVNICKÉ LITERATURY