Hlavní obsah stránky

Březen 2021

Redakce doporučuje:

POŘÁDÁNÍ VIRTUÁLNÍCH AKCÍ A VÝSTAV
– Deset měsíců ostrého provozu nástroje INDIHU Exhibition
– Museum digitalis v praxi
– Videokonference nahradila třídenní seminář
KNIHOVNY V NOVÉM
– Obecní knihovna v Otnicích – knihovna získala novou tvář
– Zaha Hadid – portrét architektky s velkým „A“

Do černého 2021
Když knihovník tepe verše
Místní knihovna Litobratřice – knihovna, která vidí a slyší, co je potřeba
Jak testovat přístupnost webu (2. část)
Výpůjčky notebooků v knihovně (2. část)
Recenze
– Výkladový slovník pro informační vědu a knihovnictví
Knihovna v obci: příručka pro starosty a zastupitele

Seznam článků

CONTENTS – INHALT

OD REDAKČNÍHO STOLU

TÉMA: Pořádání virtuálních akcí a výstav: Deset měsíců ostrého provozu nástroje INDIHU Exhibition

Tlak na využívání digitálních zdrojů a na efektní práci v online prostředí je v humanitních oborech čím dál výraznější. S ohledem na nové trendy v oblasti tzv. digital humanities byl mezi lety 2016–2020 řešen projekt INDIHU. Výsledkem projektu je soubor čtyř digitálních nástrojů pro práci v humanitních oborech. Článek představí zejména nástroj pro tvorbu virtuálních výstav a zaměří se na zkušenosti konkrétních uživatelů.

TÉMA: Pořádání virtuálních akcí a výstav: Museum digitalis v praxi

Příběh Muzea východních Čech v Hradci Králové

TÉMA: Pořádání virtuálních akcí a výstav: Videokonference nahradila třídenní seminář

44. seminář knihovníků muzeí a galerií v Táboře

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME...

UDÁLOSTI: Do černého 2021 – nejúspěšnější konference v prázdném sále 

AKTUALITY: Nabídka výstavy zdarma

Výstava pod názvem Tak vás tu máme, bratři! je věnována 30. výročí odchodu sovětských vojsk z Československa. PF UK ji poskytne zájemcům zdarma k vlastnímu vytištění.

VYUŽITÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ: Jak testovat přístupnost webu (proč, čím a jak testovat). ​​​​​​​2. část

V druhé části příspěvku si testovací dílnu vybavíme potřebnými nástroji a ukážeme si, jak je používat k testování stěžejních oblastí z hlediska přístupnosti a bez větších obtíží svépomocí.

VYUŽITÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ: Samoobslužné výpůjčky notebooků v knihovně (zkušenosti z provozu). ​​​​​​​2. část

Sdílení zkušeností s provozem a přiblížení některých specifických problémů, které bylo potřeba vyřešit při zavádění a provozování zcela nové služby, která dosud neměla v ČR obdobu. Příspěvek navazuje na předchozí text ve Čtenáři (č. 2/2021, s. 57–59).

KNIHOVNY V MALÝCH OBCÍCH: Knihovna, která vidí a slyší, co je potřeba

Obec Litobratřice v Jihomoravském kraji se 471 obyvateli se může pyšnit moderně vybavenou místní knihovnou.

RECENZE: Výkladový slovník pro informační vědu a moderní knihovnictví

STEINEROVÁ, Jela, ed. a Miriam ONDRIŠOVÁ, ed. Informačná veda: výkladový slovník. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2020. 278 s. ISBN 978-80-223-4866-9

AKTUALITY: Digitální knihovny zůstávají nadále otevřené

RECENZE: Knihovna v obci

ŠEDÁ, Marie, Vít RICHTER a Lenka DOSTÁLOVÁ. Knihovna v obci: příručka pro starosty a zastupitele. Praha: Národní knihovna České republiky – Knihovnický institut, 2020. 42 s. ISBN 978-80-7050-729-2

KNIHOVNÍCI – LITERÁRNÍ TVŮRCI: Když knihovník tepe verše

Knihovna města Ostravy má to štěstí, že pod její střechou působí hned dva kolegové knihovníci a zároveň básníci a všestranně zaměřené osobnosti. Jde o Irenu Šťastnou a Petra Ligockého, kteří se vám představí prostřednictvím následujícího dvojrozhovoru.

Z KNIHOVNY KNIHOVNICKÉ LITERATURY: Zajímavé knižní novinky

FRANCES, Sherrin. Libraries amid protest: books, organizing and global activism. Amhers and Boston: University of Massachusetts Press, 2020. 235 s. Studies in print culture and the history of the book. ISBN 948-1-62534-491-5

KLIMT, Vojtěch. Poddat se nemíním: příběh knihtiskařů Krylových. Praha: Galén, [2019]. ISBN 978-80-7492-456-9

KNIHOVNY V NOVÉM: Knihovna v Otnicích získala novou tvář

KNIHOVNY V NOVÉM: Zaha Hadid – portrét architektky s velkým „A“

Představení britské architektky a malířky iráckého původu, která jako první žena v historii obdržela prestižní Pritzkerovu cenu za architekturu.

ZE SVĚTA

LITERÁRNÍ VÝROČÍ: Duben