Hlavní obsah stránky

Květen 2012

Seznam článků

Od redakčního stolu

Poznámky do diáře - Neušlo nám

Webové služby knihoven a informace s přidanou hodnotou

V roce 2008 dostali knihovníci v Moravské zemské knihovně nápad vytvořit databázi obálek knih, kterou by dali k dispozici všem českým knihovnám, jež už v té době přemýšlely o „zkrášlení“ svého katalogu. V posledních několika letech se knihovny snaží vylepšit své katalogy tak, aby byly lákavé, snadno se v nich hledalo a aby čtenáři získávali kompletní informace co nejsnadnější cestou...

Webovky.knihovna.cz – snadný krok k perfektnímu webu

Cílem příspěvku je představit projekt Webovky.knihovna.cz, který knihovnám umožňuje vytvořit si profesionální a přístupnou webovou prezentaci. Článek se také zamýšlí nad tíživou problematikou webových stránek knihoven v ČR, v krátkosti shrnuje její příčiny a pokouší se najít řešení této situace...

Březen byl opět měsícem čtenářů

Rekordní knižní produkce i v ekonomické krizi - 3

Jak už bylo zmíněno v předchozích částech, fakta o vydávání knih v ČR za rok 2011 svědčí o rekordním počtu vydaných titulů knih v tištěné podobě (viz Čtenář, 64, 2012, č. 4, s. 139–144; první část o e-knihách č. 3, s. 90–93). Rok 2011 je však i dokladem toho, že byl překonán rekordní počet vydaných překladů, ke kterému došlo v roce 2010. Závěrečná část příspěvku o bilanci vydávání knih v ČR v uplynulém roce je zaměřena především na strukturu knižní produkce, také blíže analyzuje vydané překlady a hodnotí cenovou politiku v souvislosti se zvyšováním DPH na knihy...

Výstava o Jaroslavu Vrchlickém

Metodický pokyn Ministerstva kultury k problematice poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb způsobem zaručují

Nová milovická knihovna se líbí

V pondělí 16. ledna 2012 proběhl v prostorách nové radnice v Milovicích Den otevřených dveří. Při této příležitosti jsme poprvé po přestěhování do těchto prostranství zpřístupnili novou městskou knihovnu. Milovická knihovna v letošním roce oslavuje výročí 90 let od první zmínky o knihovně vůbec – v milovické kronice v roce 1922. Toto jubileum se bude prolínat akcemi po celý rok...

Šest tisíc kilometrů za knihovnami v Kanadě a USA

Rekapitulace regionálních funkcí knihoven 2009–2011

Když jsem před dvěma lety psala o regionálních funkcích knihoven v ČR, hodnotila jsem při tom rok 2009. Byl to rok mimořádně úspěšný nejen ve srovnání s lety předešlými, ale zejména se dvěma následujícími. Rok 2009 znamenal nejen dosažení původní částky převedené státem na kraje v roce 2005 na regionální funkce, ale také růst všech standardizovaných služeb, jimiž jsou RF naplňovány. Došlo i k zastavení nepřetržitého snižování počtu metodiků (pracovních úvazků přepočtených na plně zaměstnané), kteří RF realizují a na kterých z podstatné části RF závisejí. Následně se vše odvíjelo od výše krajských dotací. Je sice pravda, že jsme již všichni o blížících se finančních těžkostech věděli, ale jejich razantní nástup hned v roce 2010 byl zdrcující...

DRUHÝ TÝDEN ČTENÍ DĚTEM V ČR

Z KNIHOVEN…

PTEJTE SE KNIHOVNY

Dotaz: Odkud pochází zvyk líbat se 1. května a má se prvomájový polibek odehrát pod rozkvetlým stromem či břízou, případně i pod jinými stromy podle krajových odlišností?

LETEM MEDIÁLNÍM SVĚTEM KNIHOVEN

LITERÁRNÍ VÝROČÍ

ČERVEN

SYLVA ŠIMSOVÁ ODPOVÍDÁ Z ANGLIE

ZE SVĚTA

NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY KNIHOVNICKÉ LITERATURY NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR

Nová milovická knihovna se líbí

Fotografie k článku

BIBLIOWEB 2012