Hlavní obsah stránky

Prosinec 2018

Redakce doporučuje:

CHYTRÁ KNIHOVNA
Smart Library aneb Chytrá knihovna
Sociální sítě v knihovnách ČR
Ch. U. Lauersen o progresu v dánských knihovnách

Setkání knihovníků venkovských knihoven
Rozhovory s B. Blažkovou a D. Vyorálkovou
Antonín Moucha (1882-1945)

Global Vision – vize IFLA na roky 2019–2024
Jaké budou změny v autorském právu EU?
Dokončení přehledu o vydávání knih v roce 2017

 

Krásné vánoční svátky a šťastný nový rok 2019!

Seznam článků

OD REDAKČNÍHO STOLU

CONTENTS – INHALT

TÉMA: Chytrá knihovna: Smart Library aneb Chytrá knihovna

Stále více slýcháme o internetu věcí (Internet of Things), pojmu, který popisuje věci, zařízení, která jsou propojena v síti. Umožňují tak připojit se k nim a vyměňovat si s nimi data. Pojem chytrá knihovna (Smart Library) je využitím internetu věcí v knihovnách.

TÉMA: Chytrá knihovna: Sociální sítě v knihovnách ČR

Sociální sítě umožňují vzájemné virtuálně-společenské propojování lidí, firem, institucí a spolků na internetu, informování, komunikaci a společné aktivity.

TÉMA: Chytrá knihovna: Knihovna jako značka

Christian Ulrich Lauersen je ředitelem sítě knihoven v dánském okrese Roskilde a patří mezi nejpopulárnější dánské knihovníky. Věnuje se tématům, jako jsou uživatelská zkušenost, inkluze a místo knihovny ve 21. století, o kterých píše a přednáší na mezinárodních konferencích i na sociálních sítích.

ROZHOVOR s prof. PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., ředitelem Moravské zemské knihovny v Brně. 2. část

Druhá národní knihovna

ZE STRÁNEK ČTENÁŘE… tentokrát před 53 lety

LIDÉ KOLEM ČTENÁŘE: Marie Šedá: Čtenář krajským metodikům pomáhá

UDÁLOSTI: Máš-li cíl, cesta se najde…

Tuto indiánskou moudrost plně potvrdilo čtrnácté setkání knihovníků venkovských knihoven na Šumpersku ve dnech 13.–15. září 2018.

REJSTŘÍK ČTENÁŘ 2018, ročník 70

NEUŠLO NÁM

ZE ZAHRANIČÍ: Global Vision podruhé

V dnešní měnící se společnosti začíná převažovat diskuse a podněty zdola oproti předchozí volbě zástupců a jejich následujícímu rozhodování. Příkladem je přímá volba prezidenta v České republice, stejně jako způsob tvorby Strategie a akčního plánu IFLA na období 2019–2024.

VYDÁVÁNÍ KNIH: Bilance vydávání knih v ČR v roce 2017. 3. část

Závěrečná část textu obsahuje zejména údaje o evidenci a produkci e-knih a audioknih.

LIDÉ KOLEM ČTENÁŘE II: Z náhody celoživotní osud (rozhovor s Bobinou Blažkovou)

LIDÉ KOLEM ČTENÁŘE II: O životě a o Čtenáři (rozhovor s Danuší Vyorálkovou)

PRÁVNÍ HLÍDKA: Jaké budou změny v unijním autorském právu? (k projednávání návrhu nové směrnice EU) – 2. část

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME...

PSALO SE JINDE

VZNIK ČESKOSLOVENSKA – 100 LET. 11. část

Antonín Moucha – instruktor Ministerstva školství a národní osvěty pro německé knihovny • pedagog knihovnických kurzů • redaktor knihovnických časopisů • autor knihovnických příruček

ZE SVĚTA

LITERÁRNÍ VÝROČÍ: Leden

Vánoční přání z redakce