Main content

Červenec/srpen 2021

Redakce doporučuje:

POVÍDKY O KNIHOVNÁCH A KNIHOVNÍCÍCH
– Projekt Spisovatelé do knihoven 
– Lidmila Kábrtová, Radek Štěpánek, Anna Beáta Háblová, Viktor Špaček

KNIHOVNY V NOVÉM
– Pobočka Knihovny Jiřího Mahena v Brně-Medlánkách
– Japonský architekt Kengo Kuma – udržitelně a v souladu s přírodou
– Průzkum: příprava a rekonstrukce knihoven 2021–2027

Web Koncepce rozvoje knihoven
Vydávání tištěných knih v ČR v roce 2020
Programy knihoven v době distanční výuky
Nová role zvukových knihoven
Sídla knihoven po vydání zákona v roce 1919
Knihovny v malých obcích: Besednice a Bílá
Těšínské Slezsko – region průmyslu či kultury?

Seznam článků

CONTENTS – INHALT

OD REDAKČNÍHO STOLU

TÉMA: Povídky o knihovnách a knihovnících: Poznejte rozmanitost současné české literatury

Knihovny 21. století mají různé funkce a role. Ale všechny souvisejí se skutečností, že knihovny stále v první řadě nabízejí literaturu. Z toho vychází také projekt Spisovatelé do knihoven, který literaturu přivádí do knihoven v podobě autorských čtení deseti současných českých spisovatelů a spisovatelek.

TÉMA: Povídky o knihovnách a knihovnících: Povídka 1

Lidmila Kábrtová: Pozorovatelka

TÉMA: Povídky o knihovnách a knihovnících: Povídka 2

Radek Štěpánek: O knížkách, knihovnách a čtení

TÉMA: Povídky o knihovnách a knihovnících: Povídka 3

Anna Beata Háblová: K1N1I1H2O1V1N1A1

TÉMA: Povídky o knihovnách a knihovnících: Povídka 4

Viktor Špaček: Sníh

VYUŽITÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ: Služby Městské knihovny Česká Třebová v čase pandemie

UDRŽITELNOST ROZVOJE V KNIHOVNÁCH: Web Koncepce rozvoje knihoven

Rozcestník informací k nové Koncepci rozvoje knihoven, který naleznete na webu koncepce.knihovna.cz, se dočkal nové podoby. 

VYDÁVÁNÍ KNIH V ČR: Bilance vydávání tištěných knih v ČR v roce 2020 (1. část)

Text sumarizuje základní oficiální fakta o tištěné knižní produkci České republiky v roce 2020, kterými se země prezentuje v UNESCO. Je rovněž svědectvím toho, jak negativně vládní opatření proti pandemii koronaviru ovlivnila subtilní oblast knižní kultury v loňském roce (uzavření knihkupectví).

VZDĚLÁVÁNÍ: Programy knihoven v době distanční výuky

VZDĚLÁVÁNÍ: Knihovna v obci (tentokrát pro Sdružení místních samospráv)

V průběhu měsíců února až dubna letošního roku probíhaly vzdělávací stáže pro Sdružení místních samospráv. Knihovnický institut Národní knihovny ČR připravil blok přednášek o knihovnách a knihovnictví, který by byl určen starostům, zastupitelům a pracovníkům obcí I. typu.1 Téma byla zvoleno zcela jednoznačně – Knihovna v obci.

KNIHOVNA BEZ BARIÉR: Nová role zvukových knihoven

Termín „zvuková knihovna“ v sobě už dávno nezahrnuje jen samostatné a uzavřené oddělení, které nabízí služby výhradně osobám se zrakovým postižením. Nabídka jeho služeb je mnohem širší.

UDÁLOSTI: Výstavy putující od knihovny ke knihovně

K výstavnictví a muzeím má autorka článku Klára Smolíková blízko, stejně jako ke knihám a knihovnám. Hledá způsoby, jak cesty příběhů a obrazů propojovat. Příspěvek informuje o výstavních souborech putujících zdarma po knihovnách.

KNIHOVNY V MALÝCH OBCÍCH: Knihovna městyse Besednice

KNIHOVNY V MALÝCH OBCÍCH: Obecní knihovna v Bílé dostala dárek ke stoletému výročí

UDRŽITELNOST ROZVOJE V KNIHOVNÁCH: O želvuškách a lidech

Kulhá přirovnání knihoven právě k tomuto živočichovi?

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME…

LITERATURA: Těšínské Slezsko – těžký průmysl či region kultury?

Před nedávnem, a to v čase velmi složitém a (nejen) pro knižní trh nepříznivém, se stal velmi úspěšným bestselerem první díl románové ságy Šikmý kostel, debut autorky Karin Lednické. Tento příběh z doby sto let staré uchvátil celé Česko, objevil Karvinsko i v kontextu literatury, kdy do té doby byla tato oblast spojovaná spíše s těžkým průmyslem a vysokou nezaměstnaností.

PRACOVNĚPRÁVNÍ LEGISLATIVA V PRAXI: Omluvená nepřítomnost na pracovišti – jiné důležité osobní překážky

Pokračujeme s novou rubrikou, která je zaměřena na uplatňování pracovněprávní legislativy v praxi knihoven, tj. na uplatňování zákoníku práce a návazných zákonů, vyhlášek a nařízení, které ovlivňují jejich každodenní činnost a existenci. Staňte se i vy jejími spolutvůrci! Posílejte nám na adresu ctenar@svkkl.cz své náměty, o kterých se domníváte, že mohou být užitečné i jinde, aby zde dostaly prostor k odbornému vyjádření.  

NEUŠLO NÁM

Z HISTORIE: Sídla knihoven po vydání zákona v roce 1919 (1. část)

PRŮZKUMY: Příprava výstavby a rekonstrukce knihoven v letech 2021–2027

KNIHOVNY V NOVÉM: Knihovna v Medlánkách

KNIHOVNY V NOVÉM: Kengo Kuma – udržitelně a v souladu s přírodou

Kengo Kuma je japonský architekt a významný představitel udržitelné architektury, která se snaží minimalizovat negativní následky budov zvyšováním jejich efektivnosti a variabilitou v použití materiálů, energie a prostoru.

PRÁVNÍ PORADNA: Rekonstrukce knihovny a omezení jejích služeb

ZE SVĚTA

LITERÁRNÍ VÝROČÍ: Srpen, září