Hlavní obsah stránky

Leden 2023

Redakce doporučuje:

Manifest IFLA/UNESCO o veřejných knihovnách 2022
Rozhovor s Alenou Wachtlovou, vedoucí Knihovny roku 2022 z Prahy-Dolních Chaber
Rozvoj komunikativních kompetencí v knihovně
Památník národního písemnictví v novém
Milan Kundera v MZK – rozhovor s Tomášem Kubíčkem

Cyklus o krajanských knihovnách: Knihovna Českého krajanského spolku v Athénách
Knihovny v novém: Nový depozitář Vědecké knihovny v Olomouci; Architekt Tomáš Hořava a jeho úvaha o neformálních skupinách v knihovně
Periodika na území dnešní ČR: Extraordinari Wochentliche Postzeitung – první noviny na našem území
Příloha „Vizuální identita knihoven“: Historie a zavedení jednotného vizuálního stylu v NK ČR

Seznam článků

CONTENTS – INHALT

OD REDAKČNÍHO STOLU

TÉMA: Koncepční materiály: Živá síla v oblasti vzdělávání, kultury, inkluze a informací

TÉMA: Koncepční materiály: Manifest IFLA/UNESCO o veřejných knihovnách 2022 (IFLA/UNESCO Public Library Manifesto 2022)

Text aktualizované verze Manifestu IFLA/UNESCO z roku 1994 pro veřejné knihovny. Nová verze se zabývá změnami v technologiích a společnosti, aby bylo zajištěno, že Manifest bude i nadále odrážet realitu a poslání veřejných knihoven dneška.

KNIHOVNY V MALÝCH OBCÍCH: Posloužit jako vrba je také naší službou

Rozhovor s Alenou Wachtlovou, vedoucí Místní knihovny v Praze-Dolních Chabrech – Knihovny roku 2022

KNIHOVNY V MALÝCH OBCÍCH: Obecní knihovna Velká Hleďsebe

KRAJANSKÉ KNIHOVNY: Knihovna Českého krajanského spolku v Athénách

Anketa – 75 let časopisu Čtenář

UDÁLOSTI: Co venkovské knihovny umějí a mohou 2022

Ve dnech 22.–23. 9. 2022 se konal již 18. ročník konference Co venkovské knihovny umějí a mohou. Tématem byla komunitní knihovna, protože komunitní role knihoven má v obcích stále důležitější význam. Na pozvánce na konferenci se tak objevil podnázev Inspirujeme se místem, kde žijeme.

UDÁLOSTI: Bibliotheca academica 2022

Konference vysokoškolských a univerzitních knihoven, která se koná každoročně na jiném místě, tentokrát zavítala ve dnech 18.–19. 10. 2022 do Olomouce. Jejím ústředním tématem bylo Proč, jak a pro koho: dobrý knihovní fond.

PŘÍLOHA – VIZUÁLNÍ IDENTITA KNIHOVEN: Národní knihovna ČR v bodě 0

Máme za sebou analýzu současného stavu, uživatelská šetření, tržní konzultace, rešerše, samostudium, veřejnou zakázku na web a zdá se, že se pomalu přibližujeme startovní čáře. Stále si pokládáme mnoho otázek a nalézáme další, které si ještě položit musíme. Půjdeme cestou faceliftu, redesignu nebo rebrandu?

PERIODIKA NA ÚZEMÍ DNEŠNÍ ČR: Extraordinari Wochentliche Postzeitung – první noviny na našem území

Právě jste nalistovali úvodní část nového cyklu, ve kterém vám v průběhu celého roku budeme představovat historická periodika, která vznikla a byla vydávána na území dnešní ČR. Na titulní stránce každého čísla Čtenáře bude zveřejněna reprodukce jejich obálky nebo podoby grafické úpravy. Seriál vzniká ve spolupráci s Kateřinou Spurnou, vedoucí oddělení časopisů Knihovny Národního muzea.  

NOVÉ PROJEKTY: Milan Kundera v MZK

Moravská zemská knihovna chystá specializovaný útvar, Knihovnu Milana Kundery, která vznikne na základě spisovatelova daru – jeho archivu a knihovny. Rozhovor s ředitelem MZK Tomášem Kubíčkem.

VZDĚLÁVÁNÍ: Jak v knihovně naplno rozvinout komunikativní kompetence 

Knihovna Jiřího Mahena v Brně (KJM) v rámci rozvoje svého projektu Databanka vzdělávacích programů připravila v rámci dotačního programu Ministerstva kultury ČR (Veřejné informační služby knihoven, podoblast 2, Mimoškolní vzdělávání knihovníků) sérii webinářů a workshopů, které mají kolegům a kolegyním z oboru přiblížit obsah pojmu „klíčové kompetence“ tak, jak ho vnímají pedagogové v rámci Rámcových vzdělávacích programů – RVP a jejich úpravy pro konkrétní školy – Školních vzdělávacích programů (ŠVP).

PŘEDSTAVUJEME: Památník národního písemnictví v novém

Na podzim roku 2022 se Památník národního písemnictví přestěhoval z prostor Strahovského kláštera do vlastního sídla. Budova Petschkovy vily, navržená Maxem Spielmannem, se po náročné rekonstrukci proměnila v moderní literární muzeum.

KNIHOVNY V NOVÉM: Káva pro tři aneb Neformální skupiny v komunitní knihovně

Pohled architekta – některé otázky se dotýkají stejně knihovníků jako architektů, a je tedy dobré spolu o nich mluvit.

KNIHOVNY V NOVÉM: Nový depozitář Vědecké knihovny v Olomouci

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME...

SOUČASNÁ LITERATURA: Překlady ze španělské a hispanoamerické literatury II

Druhá část přehledu o současné španělsky psané literatuře. Je zaměřena především na hispanoamerickou literaturu ze zemí Latinské Ameriky.

ZE SVĚTA

LITERÁRNÍ VÝROČÍ: Únor