Hlavní obsah stránky

Duben 2023

Redakce doporučuje:

Projekt S knížkou do života – jeho podpora a ohlas ve Středočeském, Královéhradeckém a Moravskoslezském kraji
Průzkumy: zájem dětí o služby knihoven po covidu; využívání audioknih v roce 2022
Dodávací služby v knihovnách
Digitální závislosti – a jak mohou pomoci knihovny
Sto padesát let MěK Poděbrady
Nová sekce Mladý SKIP
Výročí J. Haška v roce 2023

Cyklus o krajanských knihovnách: Z činnosti Knihovny Schola Bohemica v Düsseldorfu
Knihovny v novém: MěK Velké Opatovice
Periodika na území dnešní ČR: Pražské noviny
Cyklus Nové technologie pro knihovny: Linkování s LibKey
Příloha „Vizuální identita knihoven“: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

Seznam článků

CONTENTS – INHALT

OD REDAKČNÍHO STOLU

TÉMA: S knížkou do života: S knížkou do života a kde na to vzít

Projekt S knížkou do života (Bookstart) je dobrý projekt s velkým potenciálem, to si velmi rychle uvědomí nejen (zapojené) knihovny, ale i informovaná laická veřejnost či zřizovatelé. Zasvěcení a získání představitelů veřejné správy je proto jedním z důležitých kroků, které ovlivňují rozvoj projektu v regionech, a tak mu organizační štáb projektu také věnuje velkou pozornost.

TÉMA: S knížkou do života: Podpora Královéhradeckého kraje projektu S knížkou do života

TÉMA: S knížkou do života: Podpora projektu S knížkou do života v Ostravě a Moravskoslezském kraji

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME...

TÉMA: S knížkou do života: Projekt S knížkou do života ve Středočeském kraji

PRŮZKUMY: Vrátí se děti do knihoven?

V období pandemie covid-19 v letech 2020 a 2021 došlo k zásadnímu poklesu návštěvnosti knihoven a všech dalších služeb, které byly vázány na fyzickou přítomnost čtenářů a návštěvníků v knihovně. České veřejné knihovny zaznamenaly výrazný pokles počtu registrovaných uživatelů, který u dětí dosáhl hodnoty 28 %.

NEUŠLO NÁM

PRŮZKUMY: Výsledky Velkého audioknižního průzkumu 2022

Na konci roku 2022 probíhal už 9. ročník průzkumu, který každoročně pořádá audioknižní obchod Audiolibrix. Průzkum mapuje český a slovenský audioknižní trh.

NOVÉ TECHNOLOGIE PRO KNIHOVNY: Linkování s LibKey

V další části této rubriky se podíváme na kontextové linkování s využitím služby LibKey.  

PŘEDSTAVUJEME: Mladý SKIP

Nová sekce s názvem Mladý SKIP byla představena a schválena na konci října 2022 na setkání výkonného výboru Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR v Kutné Hoře. Je otevřená všem mladým a mladším pracovníkům v českých knihovnách a informačních institucích, kteří se chtějí aktivně podílet na jejich formování a fungování.

VYUŽITÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ: Dodávací služby v knihovnách

Mezi trendy, které do českého knihovnictví přinesla pandemie covidu, patří i rozvoj dodávacích služeb. Cílení na individualizaci služeb a posílení samoobslužných procesů je nesporné. Čtenáři mají větší svobodu a knihovna sníží personální náklady.

PŘÍLOHA – VIZUÁLNÍ IDENTITA KNIHOVEN: Čtverec a záložka Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje

PERIODIKA NA ÚZEMÍ DNEŠNÍ ČR: Pražské noviny z tiskárny bratří Haasů

MEDIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KNIHOVNÁCH: Digitální závislosti – a jak mohou pomoci knihovny

Zprávu o digitálních závislostech v České republice 20221 vydala Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí v létě minulého roku. Obsahuje řadu alarmujících zjištění a vzhledem k tomu, že jednotícím tématem knihoven pro následující dva roky je mediální gramotnost, také vede k otázce, jak by měly a mohou pomoci knihovny a knihovníci.

UDÁLOSTI: Konference Do černého 2023 očima studentů ÚISK

Z LITERÁRNÍ HISTORIE: Haškova výročí v roce 2023 a několik črt z jeho života

Před 100 lety, dne 3. 1. 1923, zemřel v Lipnici nad Sázavou na zápal plic a ochrnutí srdce ve věku nedožitých 40 let kontroverzní spisovatel Jaroslav Hašek (1883–1923). Letos si připomínáme 30. 4. ještě další Haškovo výročí – 140 let od jeho narození.

KNIHOVNY V MALÝCH OBCÍCH: Místní knihovna Dolní Němčí

KRAJANSKÉ KNIHOVNY: Detektivní soutěž v Knihovně Schola Bohemica

Knihovna Schola Bohemica v německém Düsseldorfu patří k těm krajanským knihovnám, jež vznikly při české škole v zahraničí.

KNIHOVNY V NOVÉM: Městská knihovna Velké Opatovice

Anketa – 75 let časopisu Čtenář

KRONIKA: Vzpomínka na učitele, kolegu a výjimečného člověka… PhDr. Milan Sobotík (1940–2023)

Z HISTORIE: Sto padesát let Městské knihovny Poděbrady

PSALO SE JINDE

ZE SVĚTA

LITERÁRNÍ VÝROČÍ: Květen