Hlavní obsah stránky

Aktuální informace

Srpen 2022

 • Celorepubliková akce Týden pro klima 2022 (12. – 18. září) má za cíl upozornit na klimatickou krizi, její souvislosti nebo na možná řešení. Organizátoři Týdne pro klima připravili speciální nabídku přímo pro knihovny včetně webináře (11. 8.), na kterém se dozvíme vše potřebné.
  Budeme moci využít společnou propagaci, připravené grafické podklady, čerpat z tipů na aktivity, které organizátoři shromáždili, nebo si třeba objednat tematické záložky do knih. Více se dozvíme na tydenproklima.cz
  Knihovny se mohou zapojit různými způsoby, např. uspořádat vzdělávací akci, nabídnout prostory k pořádání akcí aktivním čtenářům, zajistit v knihovně distribuci záložky Týdne pro klima. Shrnutí všech možností pro knihovny najdeme na speciální stránce: https://tydenproklima.cz/kucharka/knihovny-a-tyden-pro-klima.

Červenec 2022

Podklady k výzvám najdete v Sekci Výzvy 2021-2027 na https://irop.mmr.cz/cs

Příjem žádostí: 28. 7. 2022 – 2. 2. 2023

Seminář pro žadatele k výzvám Knihovny se uskuteční 8. srpna 2022 v Praze. Na něm budete detailněji seznámeni s parametry výzev, podporovanými aktivitami, způsobilými výdaji, postupem pro podání žádosti o podporu v MS2021+ apod. Na seminář je nutno se registrovat, případně je možné i on-line připojení.

 • Katedra informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity získala akreditaci na nový bakalářský studijní obor Design informačních služeb. Program bude pro první studenty otevřen už v září a přijímací řízení je vypsané mimořádně už nyní přes prázdniny (přihlášky jsou přijímány do 20. 8. 2022). Jedná se o distanční bakalářský profesně orientovaný program. Více informací na https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/26780-design-informacnich-sluzeb.

Červen 2022

 • Blíží se vyhlášení výzev na projekty IROP na podporu výstavby a rekonstrukce knihoven. K dispozici jsou Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, viz https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty 
 • Výzva pro knihovny vykonávající a zajišťující regionální funkce, základní knihovny provozované obcí s počtem obyvatel 10 000 a výše a pro základní knihovny se specializovaným knihovním fondem v rámci Specifického cíle 4.4 Posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu… je očekávána v červenci/srpnu 2022. Bude se jednat o průběžnou výzvu, projekty bude možné podávat do vyčerpání finanční alokace
 • Výzva na podporu výstavby knihoven v rámci ITI (Integrované územní investice https://mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/regionalni-rozvoj/iti) se očekává v září 2022. 
 • Výzva na podporu výstavby profesionálních knihoven v rámci Specifického cíle 5.1 (čerpání v rámci MAS – místních akčních skupin) je očekávána v prosinci 2022. Předpokladem je zahrnutí priority výstavby knihoven ve strategickém plánu MAS. 
 • Výzva na podporu zájmového a neformálního vzdělávání a celoživotního učení, tj. vybudování, modernizace a vybavení odborných prostor ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi v zařízeních pro zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení v rámci Specifického cíle 4.1 je očekávána koncem roku 2022. Důležitou podmínkou je, aby projekt byl v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání (MAP) nebo s Krajským akčním plánem vzdělávání (KAP) platným pro území realizace projektu k datu předložení žádosti o podporu.

Další informace jsou k dispozici na https://ipk.nkp.cz/programy-podpory/irop-2021-2027

 • Výzva pro knihovny, které od roku 2005 prošly výstavbou nebo rekonstrukcí. Doplňte prosím informace za svou knihovnu do Databáze novostaveb a rekonstrukcí knihoven. Kontaktujte Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven (Mgr. Lenka Dostálová) na email: Lenka.Dostalova@mzk.cz. Vaše zkušenosti jsou velmi cenné a pomohou všem, kteří připravují výstavbu a modernizaci knihovny.
 • Termín registrací do projektu S knížkou do života / Bookstart 2023 je prodloužen do pondělí 27. 6. 2022! Registrovat se můžete na: http://www.sknizkoudozivota.cz/pro-knihovny/registracni-formular.
 • Díky neziskovému projektu společnosti ODILO a především díky spolupráci s ukrajinskými nakladateli je zpřístupněno přes dva tisíce zdrojů v ukrajinštině (např. e-knih, kurzů atd.) na https://ukraine.unlimitedlearning.io/. Obsah je dostupný prostřednictvím webového rozhraní i mobilní aplikace. Používání platformy je zdarma, je však třeba si předem vytvořit uživatelský účet.
 • Benchmarking knihoven - hledáme nové účastníky projektu - Benchmarking knihoven je nástroj pro porovnávání výkonů a činnosti veřejných knihoven. Projekt obsahuje data více než 350 českých knihoven od roku 2006 a také slovenských knihoven od roku 2012. Podrobné informace o projektu najdete na https://ipk.nkp.cz/odborne-cinnosti/mereni-vykonu-a-kvality-v-knihovnach-1.
 • SKIP ČR vyhlašuje již 13. ročník soutěže MARK, jejímž prostřednictvím se oceňují nejlepší mladí pracovníci / mladé pracovnice a studenti /studentky našeho oboru. Nominace je možné podávat do 30. července 2022. Nominujte mladé kolegy / kolegyně na cenu MARK 2022! Podrobnosti najdete na https://www.skipcr.cz/oceneni/mark/13-rocnik-2022

 • Knihovna Jiřího Mahena v Brně zahájí 5. 9. 2022 další cyklus vzdělávání v akreditovaném rekvalifikačním kurzu Knihovník v knihovně pro děti, který je určen absolventům středních škol s maturitou, kteří nemají knihovnické vzdělání (specializaci).  Kurz bude probíhat formou blended learningu (kombinace klasické výuky a e-learningu). Další podrobné informace - termíny pro přihlášení a přihlášku ke stažení naleznete na https://www.kjm.cz/knihovnicinsk.

 • Příležitost pro knihovny - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dvě výzvy: Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 a Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022. Výzva na jazykové kurzy bude zaměřena na podporu intenzivních jazykových kurzů pro děti ve věku 14 až 18 let. Adaptační skupiny bude zaměřena na podporu volnočasových adaptačních skupin pro děti cizince od 3 do 15 let. Výzva byla k 13. 5. 2022 aktualizována u obou výzev o Manuály (Jazykové kurzy / Adaptační skupiny) a Přílohy (Jazykové kurzy / Adaptační skupiny) potřebné k předložení závěrečné zprávy a finančního vypořádání těchto výzev. Více informací ZDE.

 • Malý tvořivec - Nové číslo Léto 2022 naleznete ve formátu pdf na webu Klubu tvořivých knihovníků SKIP na adrese: https://www.skipcr.cz/odborne-organy/kluby/klub-tvorivych-knihovniku/maly-tvorivec/leto-2022-cesky.