Hlavní obsah stránky

Aktuální informace

Prosinec 2021

 • Podle metodiky Ministerstva spravedlnosti se na veřejné instituce, tedy i na knihovny (či jejich provozovatele), vztahuje přímý účinek evropské směrnice o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Shrnující článek najdete ZDE. Knihovny (či obce) by měly určit osoby odpovědné za přijímání těchto oznámení a nastavit proces, jak s těmito oznámeními správně nakládat. Přímý účinek nastává již 17. prosince 2021.

Listopad 2021

Říjen 2021

 • Dne 14. října 2021 předal ministr kultury Lubomír Zaorálek v Zrcadlové kapli Klementina ceny Ministerstva kultury ČR Knihovna roku 2021. Knihovnou roku 2021 v kategorii základní knihovna se stala Obecní knihovna ve Statenicích ze Středočeského kraje

            

  Zvláštní ocenění získaly Místní knihovna v Číměři z kraje Vysočina a Veřejná knihovna Slivenec z Hlavního města Prahy.

  Hlavní cenu v kategorii informační počin získala Knihovna Jiřího Mahena v Brně za projekt Knihovna na Křižovatce a jeho mimořádný přínos k rozvoji knihovnických a informačních služeb cestou partnerství, inovací a ekonomického modelu vícezdrojového financování. Zvláštní ocenění v této kategorii získal projekt Národní knihovny ČR Zpřístupnění digitálních knihoven v době pandemie COVID 19.

  Ocenění Městská knihovna roku 2021, které uděluje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a Svaz měst a obcí ČR, získala Městská knihovna v Semilech z Libereckého kraje. Na druhém místě se umístila Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově, na třetím místě byla Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti. Zvláštní cenu obdržela Knihovna města Ostravy. Ceny předal předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků Roman Giebisch a místopředseda Svazu měst a obcí Vlastimil Picek.

  Ocenění Kamarádka knihovna pro nejlepší dětské knihovny obdržely Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem a Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm.

  Záznam ze slavnostního předávání najdete na: https://www.facebook.com/narodni.knihovna/videos/1572657369768243

 • V rámci Týdne knihoven Středočeská vědecká knihovna v Kladně udělovala ceny Středočeský Kramerius za roky 2020 a 2021 nejlepším dobrovolným knihovnicím a knihovníkům celkem z deseti knihoven Středočeského kraje. Slavnostního předávání se zúčastnili zástupci Středočeského kraje. Všem oceněným gratulujeme. Více na FB stránce SVK.

 • ČTK nabízí knihovnám a jejím čtenářům zprávy o EU zdarma. ČTK ve spolupráci s Evropským parlamentem nabízí knihovnám zdarma přístup do Infobanky ČTK se zpravodajstvím o evropských záležitostech. Každý den v průměru 100 aktuálních zpráv z Evropy s ověřenými fakty a ve věcných a historických souvislostech. Nabídka je platná od září 2021 do prosince 2022. Poté bude možné přístup prodloužit za zvýhodněných finančních podmínek. Po domluvě je také možné rozsah databáze rozšířit.

  Přístup do databáze můžete objednat na: obchodni@ctk.cz nebo +420 222 098 348. 
  Zaškolení práce s Infobankou ČTK nabízíme on-line i osobně.

 • Memorandum o spolupráci Ministerstva kultury a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Týká se primárně rozvoje spolupráce knihoven a škol. Doporučujeme k přečtení, lze ho využít i při komunikaci se školami. Ke stažení ZDE.

 • Ministerstvo kultury – Odbor umění, literatury, knihoven, kulturních a kreativních průmyslů vyhlašuje pro rok 2022 výzvu k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění platných předpisů, a pro spolky a zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platných předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora, na nekomerční projekty z oblasti knihoven: 
 1. ​​Veřejné informační služby knihoven – VISKhttps://www.mkcr.cz/oblast-knihoven-532.html
 2. Knihovna 21. století – K 21 - též na https://ipk.nkp.cz/programy-podpory/knihovna-21.-stoleti-k21