Hlavní obsah stránky

Aktuální informace

Březen 2021

Únor 2021

 • Vyhlášen 25. ročník literární soutěže Příbram Hanuše Jelínka. Tento jubilejní ročník je určen všem věkovým kategoriím.
 • Knihověda.cz : Portál k dějinám české knižní kultury do roku 1800 - pro vědce, studenty ale i nadšené zájemce z řad laické veřejnosti.

 • Ministr Zaorálek se dohodl se SČKN, digitální knihovna NK zůstane přístupná do června 2021.

 • Veřejné čtení na Internetu - tato pravidla platí nejen pro záznam z akce ale i pro online přenos. 

 • Dotazník Albatrosu – knižní série pro děti 7 – 10 let - Snem každého nakladatele je vydat knižní sérii, která čtenáře nadchne natolik, že sotva dočtou jeden díl, už se rozhlíží po jeho pokračování. Rádi bychom zmapovali, co děti skutečně baví, ale také, podle čeho knihy dětem vybírají jejich rodiče. Protože si ceníme vašich zkušeností a jste v přímém kontaktu s dětmi i jejich rodiči, víte, po čem se ptají, co jim na trhu chybí, obracíme se na vás s prosbou o pomoc. Věnujte prosím několik minut svého času vyplněním následujícího dotazníku -https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIHqThISalCGzA2GPmxX5gYN2vIiXL-RxMJfmtNi_NyI-ksQ/viewform
  Na vaše odpovědi se těšíme nejpozději do 17. 2. 2021.

 • Čtenář roku 2021 - E-ČTENÁŘ - přihlašovací formulář do celostátní knihovnické kampaně, kterou vyhlašuje SKIP ČR. Knihovna, která vybere svého nejlepšího E-ČTENÁŘE, předá v období od 1. do 31.3. 2021 ocenění Čtenáře roku. Slavnostní předání ocenění je prospěšné medializovat v místních i regionálních médiích a využít jej k propagaci knihovny. 

 • Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského vyhlašuje 28. ročník Ceny za literaturu pro děti a mládežSuk – čteme všichni“ na podporu čtenářské gramotnosti. Hlasovat v rámci ankety je možno elektronicky.

 • Soutěž - Nejlepší kniha pro děti - vyberte si tři z titulů katalogu Nejlepší knihy dětem.

Leden 2021

 • Podpora obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli - do podprogramu jsou přijímány žádosti do 5. března 2021. Součástí podprogramu je dotační titul Rekonstrukce a přestavba veřejných budov včetně knihoven.

 • Cíle udržitelného rozvoje – Udržitelnost, hlavní komunikační téma knihoven v roce 2021.

 • Knížka pro prvňáčka 2021 - veškeré informace o projektu budou průběžně uveřejňovány na webu SKIP a rozesílány prostřednictvím konference Andersen. Knihovny do projektu přihlášené jsou naléhavě žádány, aby se do elektronické konference Andersen přihlásily a průběžně sledovaly novinky. Objednávky do konce ledna!

 • Účinným krizovým opatřením (usnesení vlády ČR č. 1376) se podle čl. II bodu 6. omezuje provoz knihoven tak, že se zakazuje provádět výdej výpůjček a jejich vracení jinak než bezkontaktně, přičemž způsob výdeje/vrácení výpůjček není dále upraven. Právně závazným dokumentem v době trvání nouzového stavu je právě usnesení vlády ČR č. 1376.