Hlavní obsah stránky

Aktuální informace

Červen 2021

 • Cena Knihovna roku 2021 - Ministerstvo kultury ČR u příležitosti Týdne knihoven udělí cenu Knihovna roku 2021. Vyzývá k podávání návrhů na její udělení do 5. srpna 2021. Bližší informace: https://www.mkcr.cz/knihovna-roku-583.html.
 • Soutěž MARK 2021 - SKIP ČR vyhlašuje již dvanáctý ročník soutěže pro nejlepší mladé pracovníky / pracovnice knihoven a studenty / studentky našeho oboru. Nominovat na cenu může fyzická i právnická osoba, a to nejpozději do 30. července 2021
 • Od 1. července 2021 jsou zrušena Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví týkající se povinného testování zaměstnanců.

 • Provoz knihoven od 8. 6. 2021 - Základní provoz knihoven, tj. výpůjční, informačních, kopírovací a podobné služby se nemění.

 • Deset let Klubu tvořivých knihovníků SKIP, online výstava prací členek klubu. Fotografie průběžně přibývají.

Květen 2021

 • Provoz knihoven od 31. 5. 2021 - Základní provoz knihoven, tj. výpůjční, informačních, kopírovací a podobné služby se nemění. Pro provoz kolektivních aktivit (vzdělávací akce, volnočasové aktivity, výstavy, oslavy) mohou knihovny využít různá pravidla určená pro provoz:
  • Koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení, včetně cirkusů a varieté, a sportovních utkáních.
  • Kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě.
  • Muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií.
  • Zařízení nebo pro poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovému vzdělávání.
  • Akcí jako jsou spolkové, sportovní, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy a jiné veřejné nebo soukromé akce.

Při pochybnostech konzultujte provoz knihovny se svým zřizovatelem nebo hygienikem.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví – omezení maloobchodního prodeje a služeb s účinností od 31. 5. 2021, Č. j.: MZDR 14601/2021- 16/MIN/KAN

 • Projekt CENTRAL - webová stránka projektu, jehož cílem je zrychlená katalogizace beletristických novinek vydaných v ČR. Projekt realizuje Městská knihovna v Praze ve spolupráci s Národní knihovnou ČR a s podporou Ministerstva kultury ČR.
 • Projekt Česká knihovna 2021 - Informace pro knihovny.
 • Vyhlášení 2. kola programu VISK 3 - Informační centra knihoven na rok 2021 - Ministerstvo kultury – odbor umění, literatury a knihoven vyhlašuje 2. výzvu k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění platných předpisů, na nekomerční projekty z oblasti knihoven.  Uzávěrka: 10. června 2021.
 • Pro provoz knihoven od 10. 5. 2021 platí stejná pravidla a omezení jako doposud. Ústřední knihovnická rada na zasedání dne 7. 5. 2021 podpořila stávající doporučení Ministerstva kultury: 

  • omezit provoz knihovny na půjčování dokumentů mimo budovu knihovny a vracení, 
  • pobyt návštěvníků uvnitř prostor knihovny omezit na nezbytně nutnou dobu, 
  • ve zdůvodněných případech umožnit přístup k prezenčním materiálům, kopírování dokumentů nebo výpočetní technice. 
 • SKIP ČR pro knihovny již zapojené do projektu S knížkou do života  - Bookstart připravil diskusní online seminář, který proběhne v pátek 18. 6. 2021 od 10 do 12 hod. Webinář se bude konat v prostředí aplikace ZOOM. Odkaz bude přihlášeným účastníkům zaslán před konáním akce. Kapacita: 40 účastníků. Možnost přihlášení ZDE.

Duben 2021

 • Projekt Otevřené sbírky - online sbírkové předměty muzeí a galerií. Užitečný zdroj informací např. pro referenční knihovníky nebo některé specializované knihovny.
 • Čtení dětem - v rámci portálu Knihovny.cz existuje tematický rozcestník Čtení dětem. Obsahuje šest seznamů pro různé věkové čtenářské kategorie. Výběr titulů byl aktualizován na jaře 2021 s ohledem na dostupnost i na aktuálně vydané tituly.
 • Krajská rodinná politika - projekt MPSV. Sborník dobré praxe rodinné politiky v krajích, do něhož zástupci projektu hledají další příklady dobré praxe také za knihovny (ve formátu již zveřejněných příspěvků) – zašlete prosím na adresu roman.giebisch@nkp.cz
 • Aktuální informace k přípravě IROP 2021-2027 - Vyhlášení výzvy je plánováno ke konci roku 2021, ale toto načasování záleží na průběhu vyjednávání programu s Evropskou komisí. Zaměření podpory by mohlo být rozšířeno na knihovny působící ve městech s 10 tisíci a více obyvateli (původně bylo uvažováno pouze o knihovnách pověřených výkonem regionálních funkcí). 
 • Uvolnění provozu knihoven od 12. 4. 2021 - knihoven se týká zejména bod č. 13 na str. 6.