Hlavní obsah stránky

Duben 2012

Seznam článků

Od redakčního stolu

Poznámky do diáře - Neušlo nám

Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012

Rozhodnutí o vyhlášení roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity (dále jen Evropský rok 2012) bylo přijato Evropským parlamentem a Radou dne 14. září 2011 a publikováno v úředním věstníku pod č. 940/2011/EU. Evropský rok 2012 si klade za cíl podpořit úsilí členských států, regionálních a místních samospráv, sociálních partnerů, občanské společnosti i podnikatelského sektoru vedoucí k rozvoji aktivního stárnutí a větší snahu o mobilizaci potenciálu rychle rostoucího počtu obyvatel ve věku nad 55 let...

Senzační senioři získávají oporu ve veřejných knihovnách i muzeích

Nadace Charty 77 / Konto BARIÉRY přichází s projektem na podporu aktivního a plnohodnotného života seniorů SENSEN (Senzační senioři) symbolicky v Evropském roce aktivního stárnutí. K projektu nás ale již dříve přivedla naše dlouholetá zkušenost, kterou jsme získali v této cílové skupině, a neúprosné demografické ukazatele. V České republice dnes žije přes 1,5 milionu lidí starších 65 let a jejich počet se do roku 2050 zdvojnásobí. To znamená, že za několik desítek let bude v České republice téměř jedna třetina obyvatelstva v seniorském věku...

Trénujeme paměť v knihovnách

Každý z nás jistě zažil známé situace: Kde mám klíče? Jak se jmenuje nová kolegyně? Který je to vchod, vždyť už jsem tady byl! Co já v té lednici vlastně chci? … Paměť nás zrazuje, ať je nám třicet nebo šedesát. Jak se s tím vypořádat? Mám „alzheimera“ nebo je toho na mne prostě moc? Odpovědi nejen na tyto otázky najdete v knihovnách u knihovníků – trenérů paměti, kteří v červnu 2011 ustanovili svou sekci v rámci SKIP ČR. Jejich neformální spolupráce trvá již několik let. V současné době je v České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging registrováno 37 knihovníků/knihovnic – trenérů paměti, z toho 29 se stalo členy sekce...

JAK NA TO: Hrátky s pamětí

Každý trenér paměti, trenérky nevyjímaje ☺, má svůj osobitý přístup k účastníkům kurzů. Jiné pojetí lekce či semináře pro různé věkové skupiny je samozřejmostí. Přesto má mozkový jogging své zásady...

Rozhovor s prof. Jiřím Trávníčkem (Nejen) o čtenářských biografiích

Vyhlášení soutěže Nadace knihoven

Systém Kramerius v českých a slovenských knihovnách na konci roku 2011

Rekordní knižní produkce i v ekonomické krizi - 2.

Mnoho skutečností – především probíhající ekonomická krize a také zneklidnění z dalšího chystaného zvýšení DPH na knihy – nasvědčovalo na začátku roku 2011 tomu, že knižní produkce u nás bude minimálně stagnovat. Souhrnná reálná čísla za uplynulý rok však znamenají tak trochu šok. Bylo dosaženo rekordu v počtu vydaných titulů. Nikoli však pouze o procenta v rámci statistické chyby či výkyvu, nýbrž razantně o více než 11 %! Když se k tomu přičtou ještě údaje o významně se probouzejícím trhu s elektronickými knihami (viz Čtenář, roč. 64, 2012, č. 3, s. 90–93), je výslednicí konstatování, že rok 2011 lze z hlediska knižního trhu považovat v České republice za úspěšný. I navzdory všem steskům vydavatelů, distributorů a prodejců knih. Druhou stranu mince tohoto vývoje představují průměrné náklady vydávaných knih a ziskovost všech článků řetězce knižního trhu...

Náročná, ale povedená rekonstrukce knihovny v Plané nad Lužnicí

Digitalizace a digitální archiv Státního oblastního archivu v Třeboni

Rozvoj moderních informačních technologií se v posledních několika letech dotkl i zdánlivě odlehlých veřejných institucí, mezi které patří v širokém slova smyslu také archivy. Kulturní bohatství v nich uložené přitahuje stále větší počet badatelů, přičemž největší zájem projevují o genealogické prameny, jimž bezesporu dominují archivované knihy narozených, oddaných a zemřelých, označované častěji jednoduchým termínem matriky. Aby byly archivy deponující nejen matriční sbírky, ale i ostatní často studované archivní materiály, schopny uspokojit vzrůstající nároky badatelské veřejnosti, nezbývá jim, než umožnit studium archiválií v digitální formě...

VZPOMÍNKA NA…

Kampaň na podporu četby knih ROSTEME S KNIHOU

Jak na genealogii v jablunkovské knihovně

Genealogie je zálibou, koníčkem i vědou týkající se zkoumání rodinné historie. Mnohé archivy v České republice začaly digitalizovat matriky – knihy narození, sňatků i úmrtí. Díky internetu máme přístup k mnohým zdrojům a jejich prostřednictvím můžeme z pohodlí domova vyhledávat v těchto databázích své předky a možná i trochu sledovat jejich osudy...

PTEJTE SE KNIHOVNY

Redakce Čtenáře připravila ve spolupráci s knihovnami zapojenými do služby Ptejte se knihovny novou rubriku se stejným názvem, ve které se budete moci každý měsíc setkat s vybraným dotazem z archivu této služby (www.ptejteseknihovny.cz). K publikování budou vybírány zajímavé otázky z celé škály garantovaných oborů. Věříme, že vás odpovědi zaujmou, nabídnou nové poznatky či pomohou oživit paměť...

LETEM MEDIÁLNÍM SVĚTEM KNIHOVEN

LITERÁRNÍ VÝROČÍ

KVĚTEN

ALEŠ VANĚK ODPOVÍDÁ Z NOVÉHO ZÉLANDU

ZE SVĚTA

NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY KNIHOVNICKÉ LITERATURY NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR

Náročná, ale povedená rekonstrukce knihovny v Plané nad Lužnicí

Fotografie k článku