Hlavní obsah stránky

Národní plán obnovy (NPO) - vzdělávání

Středočeská vědecká knihovna v Kladně získala finanční prostředky ve výši 671 700 Kč na jednoletý projekt Rozvoj měkkých dovedností pracovníků v kulturním a kreativním sektoru ve Středočeském krajiProjekt je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a MK.

Díky výzvě Národního plánu obnovy (NPO) - Rozvoj kompetencí: Vzdělávací aktivity pro pracovnice a pracovníky kulturního a kreativního sektoru může nyní zrealizovat sérii kurzů, které budou zaměřeny na digitální dovednosti, oblast finanční gramotnosti, manažerské dovednosti včetně komunikačních.

Projekt je finančně podpořen také z rozpočtu Středočeského kraje.
Účast na kurzech bude bezplatná.

Nabídka jednotlivých kurzů

Právní minimum pro kulturní a kreativní sektor – 25.9.2023  od 9 do 15 hodin – ONLINE

 • Anotace: Kurz je zaměřen na obecnou orientaci v právu, na seznámení se základním právním pojmoslovím, právními principy a základními instituty soukromého a veřejného práva. Společně se podíváme na vybrané právní otázky týkající se provozu i veřejného působení kulturního a kreativního sektoru - oblasti ekonomickou, občanskou a pracovně právní.

 • Lektor: Mgr. Tomáš Fabík, lektor společnosti MBK Consulting.

 • Místo konání: ONLINE

 • Dotaz pro lektora zasílejte na adresu: senfeldova@svkkl.cz 

 • KAPACITA JE NAPLNĚNA. 

Time management – 4.10.2023 od 9 do 15 hodin – Kladno

 • Anotace: Uvědomíte si, jakou roli hrají v životě člověka možnosti a cíle – pracovní i ty osobní. Zjistíte, jak moc na vaši psychiku může působit bezcílnost. Naučíte se způsob, jakým své cíle stanovovat, abyste se k nim co nejvíce dokázali přiblížit. Uvědomíte si své vnitřní a vnější zdroje, která vás podporují i to, co vám bere sílu. Podíváme se na rovnováhu mezi prací a osobním životem, co dělat s prokrastinací a kde ušetřit čas.

 • Lektor: Jitka Anastazie Meindl, lektorka společnosti 1.VOX.
 • Místo konání: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, ul. Gen. Klapálka 1624, 272 01 Kladno, seminární místnost (2. patro).
 • Přihlášení na kurz ZDEPo přihlášení Vám bude zaslána zpráva s potvrzením, zda je místo pro Vás opravdu rezervováno.

Age management – 9.10.2023 od 9 do 15 hodin – Kutná Hora

 • Anotace: Porozumíte tomu, že stárnutí při pracovním uplatnění nepředstavuje pouze nevýhody, znamená také krok k budování různorodého týmu, jehož složení bude vykazovat pracovní produktivitu, mezigenerační toleranci, prohloubené know-how a v neposlední řadě i kvalitní a motivované zaměstnance. Seminář vám poskytne přehledné informace o procesu uplatňování age managementu vzhledem k proměnám demografického vývoje, které se čím dál zřetelněji promítají do práce s lidmi. Dozvíte se, jak reagovat na proměňující se věkovou skladbu a jak pracovat s faktory, které ovlivňují pracovní život každého jednotlivce.
 • Lektor: Jitka Anastazie Meindl, lektorka společnosti 1.VOX.
 • Místo konání: Knihovna Kutná Hora, Na Náměti 416, 284 01 Kutná Hora.
 • Přihlášení na kurz ZDE. Po přihlášení Vám bude zaslána zpráva s potvrzením, zda je místo pro Vás opravdu rezervováno.

Komunikace s publikem a moderování diskuze – 17.10.2023 od 9 do 15 hodin – Benešov

 • Anotace: Každý člověk, který umí veřejně vystupovat je začleněn do tzv. vyšší společnosti. Lidi ho rádi poslouchají, je přítel a zároveň zdroj zajímavých informací. Staňte se i Vy moderátorem. Ať už moderátorem prezentace, debaty, rozhovoru, schůze. Staňte se silnějším, sebevědomější a sympatičtějším.
 • Lektor: Martin Bačkovský, lektor společnosti 1.VOX.
 • Místo konání: Městská knihovna Benešov, Malé náměstí 1700, 256 01 Benešov.
 • Přihlášení na kurz ZDEPo přihlášení Vám bude zaslána zpráva s potvrzením, zda je místo pro Vás opravdu rezervováno.

Strategický leadership I.: Role lídra – 18.10.2023 od 9 do 16 hodin – Kladno

 • Anotace: Identifikujeme si vlastní motivaci pro svou (vedoucí) roli. Vymezíme si lépe svou a pozici v organizaci. To nám usnadní přijetí zodpovědnosti, ztransparentnění a vyjasnění očekávání.
 • Lektorka: Gabriela Böhmová, věnuje se psychoterapii, koučování a vzdělávání v oblasti zvládání náročných situací, komunikace, vztahů, vedení lidí, psychohygieny a prevence syndromu vyhoření. Má soukromou terapeutickou a koučovací praxi, spolupracuje s firmami,  školami, a jinými neziskovými organizacemi. Má manažerskou zkušenost.
 • Místo konání: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, ul. Gen. Klapálka 1624, 272 01 Kladno, seminární místnost (2. patro).
 • Přihlášení na kurz ZDEPo přihlášení Vám bude zaslána zpráva s potvrzením, zda je místo pro Vás opravdu rezervováno.

Komunikace s publikem a moderování diskuze – 25.10.2023 od 9 do 15 hodin – Kladno

 • Anotace: Každý člověk, který umí veřejně vystupovat je začleněn do tzv. vyšší společnosti. Lidi ho rádi poslouchají, je přítel a zároveň zdroj zajímavých informací. Staňte se i Vy moderátorem. Ať už moderátorem prezentace, debaty, rozhovoru, schůze. Staňte se silnějším, sebevědomější a sympatičtějším.
 • Lektor: Martin Bačkovský, lektor společnosti 1.VOX.
 • Místo konání: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, ul. Gen. Klapálka 1624, 272 01 Kladno, seminární místnost (2. patro).
 • Přihlášení na kurz ZDEPo přihlášení Vám bude zaslána zpráva s potvrzením, zda je místo pro Vás opravdu rezervováno.

Time management – 26.10.2023 od 9 do 15 hodin – Příbram

 • Anotace: Uvědomíte si, jakou roli hrají v životě člověka možnosti a cíle – pracovní i ty osobní. Zjistíte, jak moc na vaši psychiku může působit bezcílnost. Naučíte se způsob, jakým své cíle stanovovat, abyste se k nim co nejvíce dokázali přiblížit. Uvědomíte si své vnitřní a vnější zdroje, která vás podporují i to, co vám bere sílu. Podíváme se na rovnováhu mezi prací a osobním životem, co dělat s prokrastinací a kde ušetřit čas.

 • Lektor: Monika Hasalová, lektorka společnosti 1.VOX.
 • Místo konání: Knihovna Jana Drdy Příbram.
 • Přihlášení na kurz ZDEPo přihlášení Vám bude zaslána zpráva s potvrzením, zda je místo pro Vás opravdu rezervováno.

Leadership: nástroje, přístupy – 30.10.2023 od 9 do 15 hodin – Kutná Hora

 • Vedoucí pracovníci v menších provozech se potýkají s náročnými pracovními úkoly při vedení zaměstnanců, protože se svými podřízenými mají častěji bližší vztahy. Někdy dokonce i příbuzenské. Cílem semináře je podpořit vedoucí pracovníky v ujasnění si pracovní role vedoucího a s tím spojenými pracovními úkoly. Naučí se jak efektivně používat jednotlivé styly vedení zaměstnanců, aby dosáhli svého. Účastníci se taktéž naučí, jak odlišit pracovní rozhovor z pozice vedoucího a taktéž jak si nepřenášet pracovní záležitosti do soukromého života. Pozornost bude věnována i způsobům předávání zpětné vazby podřízeným, především pak předávání negativních sdělení. Seminář je prakticky orientovaný a účastníci budou mít příležitost si jednotlivé komunikační modely a styly vedení rovnou vyzkoušet.
 • Lektor: Jitka Anastazie Meindl, lektorka společnosti 1.VOX.
 • Místo konání: Knihovna Kutná Hora.
 • Přihlášení na kurz ZDE. Po přihlášení Vám bude zaslána zpráva s potvrzením, zda je místo pro Vás opravdu rezervováno.

Lektorské dovednosti – 31.10.2023 od 9 do 15 hodin – Benešov

Strategický leadership II: Jak směřovat tým k cíli - 1.11.2023 od 9 do 16 hodin – Kladno

Time management - 6.11.2023 od 9 do 15 hodin – Kutná Hora

Strategický leadership III: Zvládání konfliktních situací - 8.11.2023 od 9 do 16 hodin – Kladno

Komunikace s publikem a moderování diskuze - 9.11.2023 od 9 do 15 hodin - Kutná Hora

Komunikace zaměřená na změnu chování - 14.11.2023 od 9 do 15 hodin – Kutná Hora           

Projektový management - 14.11.2023 od 9 do 15 hodin - Kladno           

Lektorské dovednosti - 16.11.2023 od 9 do 15 hodin - Kladno

Tvorba strategií a koncepcí - 20.11.2023 od 9 do 15 hodin - Kladno       

Komunikace s publikem a moderování diskuze - 23.11.2023 od 9 do 15 hodin - Příbram           

Komunikace zaměřená na změnu chování - 28.11.2023 od 9 do 15 hodin - Kladno      

Tvorba strategií a koncepcí - 4.12.2023 od 9 do 15 hodin – Kutná Hora

Lektorské dovednosti - 5.12.2023 od 9 do 15 hodin – Kutná Hora

Lektorské dovednosti - 7.12.2023 od 9 do 15 hodin - Příbram