Hlavní obsah stránky

Rešerše

Příruční knihovna Příruční knihovna

  • Rešerše je soupis záznamů dokumentů dle specifikace, kterou uživatel zadá ve svém požadavku (klíčová slova, časové období, jazyk dokumentů) - jsou to záznamy knih, článků z odborných i populárních časopisů a novin a  elektronických informačních zdrojů.
  • Rešerše zpracovávána např. z těchto informačních zdrojů: elektronický katalog knihovny, portál Knihovny.cz, souborné katalogy, katalogy a databáze NK ĆR, katalogy oborově specializovaných knihoven, zahraniční databáze EBSCO, katalogy zahraničních knihoven, právní informační systém (Codexis), z dalších informačních zdrojů dostupných v SVK v Kladně a z veřejně přístupných databází.
  • Rešerše zpracováváme zpravidla ve lhůtě tří až čtyř týdnů podle množství aktuálně zpracovávaných rešerší.
  • Za vypracování rešerše je stanoven manipulační poplatek (viz Ceník).

Kontakt: is@svkkl.cz, 312 813 122