Hlavní obsah stránky

Virtuální Univerzita třetího věku – Klenoty barokního sochařství v českých zemích

Fotogalerie Virtuální Univerzita 3. věku - Klenoty barokního sochařství v českých zemích - portrét

Kdy: 1. 10. 2019 od 9:30 - 10. 12. 2019 do 11:00

Kde: lektorská místnost

Co: přednáška

Úspěšný kurz zimního semestru 2019 Virtuální univerzity 3. věku - Klenoty barokního sochařství v českých zemích byl zdárně ukončen všemi studenty. Už se těšíme na další! 

Semestr probíhal pod záštitou Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. 

Přednášky odborným pohledem sledovaly významná sochařská díla slavných tvůrců tohoto uměleckého směru, které můžete sami zhlédnout během svých cest po České republice.

Přednášky proběhly vždy v úterý v těchto termínech:

 • 1. 10. 
 • 15. 10.
 • 29. 10.
 • 12. 11.
 • 26. 11.
 • 10. 12. 

vždy od 9:30 do 11:00 v lektorské místnosti v přízemí knihovny.

V šesti videopřednáškách doc. Martina Pavlíčka, Ph.D. jsme se seznámili s několika nejznámějšími sochařskými památkami z období baroka v České republice.

 • Květná zahrada v Kroměříži (1666-1675) - sochařská galerie all´antica a barokní Řím

 • Sala terrena zámecké rezidence v Kroměříži (1686-1695) - proměny přírody v umění

 • Vidění sv. Luitgardy a Sv. František Xaverský na Karlově mostě (1710-1711) – skvostné pomníky barokní slávy svatých
 • Náhrobek Jana Václava Vratislava z Mitrovic v Praze (1714-1716) - evropské souvislosti evropsky věhlasného díla
 • Ctnosti a Neřesti v Kuksu (1718-1720) - s Herkulem na cestě mezi dobrem a zlem
 • Betlém u Kuksu (1723-1731) - les poustevníků a Kristových zjevení


Komu je kurz určen?

občanům České republiky:

 • důchodového věku (osoba, která dosáhla věku, ve kterém má nárok na pobírání starobního důchodu)
 • invalidním důchodcům (bez rozdílu věku)

Jak se studuje?

 • společná výuka probíhá v konzultačním středisku (lektorské místnosti v SVK v Kladně) 1x za 14 dní
 • studium vede vyškolený tutor
 • studenti v kolektivu sledují přednášku, kterou tutor pouští na plátno
 • po každé přednášce následuje řízená společná diskuze v návaznosti na přednášené téma
 • test již studenti vypracují samostatně doma
 • výukové materiály ke kurzům jsou během semestru kdykoli přístupné přes internet (vstupní přihlašovací jméno a heslo na portál je přidělováno na základě písemné přihlášky)
 • každý kurz obsahuje 6 vyučovacích videopřednášek
 • po splnění studijních povinností proběhne pro všechny studenty Závěrečný seminář, na kterém obdrží Pamětní list o absolvování daného semestru
 • po úspěšném absolvování 6 semestrů (kurzů) je student pozván na slavnostní promoci do auly ČZU v Praze, kde obdrží Osvědčení o absolutoriu Univerzity třetího věku  
 • je možné být registrován pouze v jednom konzultačním středisku a studovat jeden kurz nebo souběžně dva kurzy
 • pro studium se předpokládá využití PC nebo notebooku, na jiných zařízeních (tablet, mobilní telefon, smart TV, atd.) není zaručena funkčnost přehrávače videopřednášek (studentům bez potřebného technického zázemí můžeme po domluvě poskytnout v naší knihovně počítač i konzultační pomoc)

Podmínky pro úspěšné absolvování semestru:

 • vyplnění přihlášky a uhrazení studijního poplatku 300 Kč před zahájením kurzu
 • min. 80% účast na společné výuce (omluva možná 2 x, nutné samostatné doplnění přednášky)
 • úspěšné vypracování testu za každou z přednášek (5 bodů z 10, počet opakování není omezen)
 • úspěšné vypracování závěrečného testu (10 bodů z 24, pět možností opakování)
 • respektování Podmínek užívání portálu www.e-senior.cz

Vzdělávací cyklus „Svět okolo nás“ obsahuje 6 absolvovaných semestrů, které se mohou realizovat nezávisle na čase. Předpokládaná doba studia 3 let se může podle situace seniora (lázně, zdravotní, rodinné problémy) libovolně prodloužit, neboť student nemusí absolvovat celé studium v časové návaznosti; libovolné semestry může vynechat a ke studiu se opět kdykoliv vrátit.

Bližší informace na: kasalicka@svkkl.cz

Kapacita kurzu: 12 osob.

Kurzovné je nevratné vyjma případů, kdy dojde ke zrušení kurzu ze strany knihovny.