Hlavní obsah stránky

Média a emoce – mediální vzdělávání /nejen/ pro seniory

Fotogalerie Média a naše emoce - portrét

Kdy: 4. 12. 2019 od 10:00

Kde: lektorská místnost

Co: přednáška

Zveme vás na další lekci mediálního vzdělávání - tentokrát s psychologem a psychoterapeutem o médiích a emocích

Média a naše emoce

Většina současných seniorů prožila nejaktivnější etapu života v době, kdy ještě neexistoval rozvinutý mediální trh, účast občanů na společenském dění byla omezená, kritické myšlení a utváření vlastního názoru nebylo podporováno. Dnešní doba vyžaduje aktivní a zároveň kritický přístup k informacím a současně velkou obezřetnost. Cílem cyklu seminářů je seznámit starší dospělé a seniory se světem médií, s novinářským řemeslem a přispět k lepší schopnosti se v tomto světě orientovat.

Tradiční i tzv. nová média nám nepřinášejí pouze obsah, ale účinně využívají naše emoce a pracují s nimi. Naše pozornost se stala extrémně ceněnou komoditou, o kterou svádí boj inzerenti, média a internetové platformy. Vedle účinnějšího zaměření reklam a nám na míru ušitém obsahu však přináší také rizika v podobě závislosti, negativního dopadu na děti a mládež, rozdělení společnosti, uzavírání se do názorových ghett, frustraci a zmatení. Člověk by měl být proto schopen přinejmenším si vlastní emoční reakce při konzumaci mediálních sdělení uvědomovat a umět odhalit, když s nimi někdo záměrně manipuluje. Součástí mediální gramotnosti je také schopnost mediální hygieny, tedy vědomá kontrola nad vlastní konzumací mediálních obsahů pro udržení nadhledu, včetně schopnosti „mediálního půstu“.

Přizvaný psycholog Mgr. Dalibor ŠPOK, Ph.D. nám pomůže se v tom zorientovat.

Setkání organizuje: