Hlavní obsah stránky

Virtuální Univerzita třetího věku – České dějiny a jejich souvislosti

Fotogalerie VU3V - České dějiny a jejich souvislosti

Kdy: 6. 10. 2020 od 13:00

Kde: lektorská místnost

Co: přednáška

Též občas s nostalgií vzpomínáte na školní léta? Máte chuť se vzdělávat a učit se novým věcem? Přijďte "usednout do lavic" s námi.

Středočeská vědecká knihovna v Kladně je mimo jiné také konzultačním střediskem Virtuální Univerzity třetího věku!

Pod záštitou Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze otevíráme již čtvrtý studijní semestr:

ČESKÉ DĚJINY A JEJICH SOUVISLOSTI

Dovětek v názvu kurzu České dějiny a jejich souvislosti není náhodný. To proto, že české dějiny běžně chápeme jako „naše", tedy české, Čechů. Avšak tyto naše dějiny se trvale odehrávají v mnohačetných a proměňujících se souvislostech národních, státních, kulturních, ale i geografických a klimatických. Bez zřetele k nim je nelze pochopit. Proto kurz chce v míře, kterou jeho plánovaný třísemestrální rozsah umožňuje, na tyto souvislosti upozornit. Je tedy koncipován jako zamyšlení nad základními problémy českého dějinného vývoje a nikoli jako jeho faktografický přehled.

 

Přednášky budou probíhat vždy v úterý od 13:00 do 14:30 v lektorské místnosti v přízemí knihovny v těchto termínech:

 • 6. 10.
 • 20. 10.
 • 3. 11.
 • 10. 11.
 • 1. 12.
 • 15. 12.

Osnova přednášek

 • Češi, národ, stát
 • Společnost a křesťanství
 •  Velmoži, knížata, králové
 • Stříbro a moc
 • Český král a římský panovník
 • Krize motorem dějin: 14. století a jeho problémy

Vedoucí lektor

prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.

Přihlašovat se je možné od  14. 9. 2020 na pracovišti informačních služeb v prvním patře. 

Komu je kurz určen? 

 • občanům České republiky:
 • důchodového věku (osoba, která dosáhla věku, ve kterém má nárok na pobírání starobního důchodu)
 • invalidním důchodcům (bez rozdílu věku)
   

Jak se studuje?

 • společná výuka probíhá v konzultačním středisku (lektorské místnosti v SVK v Kladně) 
 • studium vede vyškolený lektor
 • studenti v kolektivu sledují přednášku, kterou lektor pouští na plátno
 • po každé přednášce následuje řízená společná diskuze v návaznosti na přednášené téma a vypracování kolektivního testu k ověření pochopení celého výkladu    
 • další test již studenti vypracují samostatně doma
 • výukové materiály ke kurzům jsou během semestru kdykoli přístupné přes internet (vstupní přihlašovací jméno a heslo na portál je přidělováno na základě písemné přihlášky)
 • každý kurz obsahuje 6 vyučovacích videopřednášek
 • po splnění studijních povinností proběhne pro všechny studenty Závěrečný seminář, na kterém obdrží Pamětní list o absolvování daného semestru
 • po úspěšném absolvování 6 semestrů (kurzů) je student pozván na slavnostní promoci do auly ČZU v Praze, kde obdrží Osvědčení o absolutoriu Univerzity třetího věku  
 • je možné být registrován pouze v jednom konzultačním středisku a studovat v jednom kurzu
 • pro studium se předpokládá využití PC nebo notebooku, na jiných zařízeních (tablet, mobilní telefon, smart TV, atd.) není zaručena funkčnost přehrávače videopřednášek (studentům bez potřebného technického zázemí můžeme po domluvě poskytnout v naší knihovně počítač i konzultační pomoc)
   

Podmínky pro úspěšné absolvování semestru:

 • vyplnění přihlášky a uhrazení studijního poplatku 360 Kč před zahájením kurzu
 • min. 80% účast na společné výuce (omluva možná 2 x, nutné samostatné doplnění přednášky)
 • minimálně jednou úspěšné vypracování testu za každou z přednášek (5 bodů z 10, počet opakování není omezen)
 • úspěšné vypracování závěrečného testu (10 bodů z 24, pět možností opakování)
 • respektování Podmínek užívání portálu www.e-senior.cz
   

Vzdělávací cyklus „Svět okolo nás“ obsahuje 6 absolvovaných semestrů, které se mohou realizovat nezávisle na čase. Předpokládaná doba studia 3 let se může podle situace seniora (lázně, zdravotní, rodinné problémy) libovolně prodloužit, neboť student nemusí absolvovat celé studium v časové návaznosti; libovolné semestry může vynechat a ke studiu se opět kdykoliv vrátit.

Bližší informace na: sabartova@svkkl.cz nebo na: pavlik@svkkl.cz

Kapacita kurzu: 12 osob. Přednost k přihlášení do kurzu mají stávající studenti.

Kurzovné je nevratné vyjma případů, kdy dojde ke zrušení kurzu ze strany knihovny.