Hlavní obsah stránky

Virtuální Univerzita třetího věku – Dějiny oděvní kultury

Fotogalerie Virtuální Univerzita 3. věku - Dějiny oděvní kultury

Kdy: 27. 9. 2021 - 19. 12. 2021

Kde: on-line

Co: vzdělávání

Též občas s nostalgií vzpomínáte na školní léta? Máte chuť se vzdělávat a učit se novým věcem? Přijďte usednout do lavic s námi.

Středočeská vědecká knihovna v Kladně je mimo jiné také konzultačním střediskem Virtuální Univerzity třetího věku!

Pod záštitou Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze otevíráme již šestý studijní semestr:

Dějiny oděvní kultury

V našem cyklu přednášek se společně vydáme na dlouhou pouť módní historií. 

Přednášky budou probíhat on-line. Pro přihlášené studenty budou uvolňovány dle harmonogramu ČZU v následujících termínech: 

 • 27. 9.
 • 11. 10.
 • 25. 10.
 • 8. 11.
 • 22. 11.
 • 6. 12.

Přednášky budou přístupné do konce zimního semestru.
 

Výukový garant: Ing. Petr Tylínek 

Osnova přednášek

 • Cestou pravěkého lovce až k úpatí pyramid (pravěk, Mezopotámie, Egypt)
 • Počátky klasické evropské kultury (Kréta, Mykény, Řecko)
 • Všechny cesty vedou k Římu (Oděv Etrusků a Římanů)
 • Cesty byzantské a křesťanské středověké kultury
 • Ve stínu lomeného oblouku
 • Oděv evropské renesance

Přihlašovat se je možné do  20. 9. 2020 na pracovišti informačních služeb v prvním patře. 

 

Komu je kurz určen? 

 • občanům České republiky:
 • důchodového věku (osoba, která dosáhla věku, ve kterém má nárok na pobírání starobního důchodu)
 • invalidním důchodcům (bez rozdílu věku)


Jak se studuje?

 • výuka v tomto semestru probíhá online
 • studenti si sami spouští uvolněnou přednášku ze stránky e-senior.czu.cz
 • po každé přednášce následuje vypracování testu k ověření pochopení celého výkladu    
 • výukové materiály ke kurzům jsou během semestru kdykoli přístupné přes internet (vstupní přihlašovací jméno a heslo na portál je přidělováno na základě písemné přihlášky)
 • každý kurz obsahuje 6 vyučovacích videopřednášek
 • po splnění studijních povinností proběhne pro všechny studenty Závěrečný seminář, na kterém obdrží Pamětní list o absolvování daného semestru
 • po úspěšném absolvování 6 semestrů (kurzů) je student pozván na slavnostní promoci do auly ČZU v Praze, kde obdrží Osvědčení o absolutoriu Univerzity třetího věku  
 • je možné být registrován pouze v jednom konzultačním středisku a studovat v jednom kurzu
 • pro studium se předpokládá využití PC nebo notebooku, na jiných zařízeních (tablet, mobilní telefon, smart TV, atd.) není zaručena funkčnost přehrávače videopřednášek (studentům bez potřebného technického zázemí můžeme po domluvě poskytnout v naší knihovně počítač i konzultační pomoc)


Podmínky pro úspěšné absolvování semestru:

 • vyplnění přihlášky a uhrazení studijního poplatku 360 Kč před zahájením kurzu
 • min. 80% účast na výuce (omluva možná 2 x, nutné samostatné doplnění přednášky)
 • minimálně jednou úspěšné vypracování testu za každou z přednášek (5 bodů z 10, počet opakování není omezen)
 • úspěšné vypracování závěrečného testu (10 bodů z 24, pět možností opakování)
 • respektování Podmínek užívání portálu www.e-senior.cz


Vzdělávací cyklus „Svět okolo nás“ obsahuje 6 absolvovaných semestrů, které se mohou realizovat nezávisle na čase. Předpokládaná doba studia 3 let se může podle situace seniora (lázně, zdravotní, rodinné problémy) libovolně prodloužit, neboť student nemusí absolvovat celé studium v časové návaznosti; libovolné semestry může vynechat a ke studiu se opět kdykoliv vrátit.

Bližší informace na: mikulenkova@svkkl.cz nebo na: hruskova@svkkl.cz

Kapacita kurzu: neomezená. 

Kurzovné je nevratné vyjma případů, kdy dojde ke zrušení kurzu ze strany knihovny.